grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora badiofusca (Nyl.) Th. Fr.

wielosporek ciemnobrunatny
Acarospora Acarospora Acarospora AcarosporaAcarosporawielosporek obrzeżony (Acarospora albomarginata)wielosporek płowy (Acarospora cervina)