Modelowy owocnik grzyba kapeluszowego jest na wczesnym etapie rozwoju osłonięty dwoma chroniącymi go osłonami. Zewnętrzna osłona całkowita okrywa zawiązek owocnika, tak jak skorupka okrywa jajko. Dodatkowa wewnętrzna osłona częściowa okrywa hymenofor łącząc brzeg kapelusza z powierzchnią trzonu w jego górnej części. W miarę wzrostu, z rozerwanej osłony całkowitej, pozostaje u podstawy trzonu pochwa a na powierzchni kapelusza łatki; z rozerwanej osłony częściowej tworzy się pierścień na trzonie, czasem jej resztki zwieszają się z brzegu kapelusza.

space

U wielu gatunków tylko jedna z osłon, całkowita lub częściowa, jest lepiej rozwinięta i przez to jej resztki są trwalsze, stają się dostrzegalne.

space

Pajęczynowate resztki osłon są charakterystyczne dla bogatego w gatunki rodzaju zasłonak (Cortinarius) i wielu innych przedstawicieli rodziny zasłonakowatych (Cortinariaceae).

Struktura pochwy i pierścienia

Jeśli warstwa osłony jest gruba, to jej pozostałości – pierścień, pochwa u podstawy trzonu, łatki na kapeluszu, są błoniaste i stosunkowo trwałe.

space

Osłony mogą być także ześluzowaciałe.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji