fot. w_Monilinia_fructigena_030724_04 (739×520) — copyright © by Witold Wójciak
na jabłku
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Monilinia fructigena (paciornica owocowa)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

24.07.2003, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak