fot. w_Hypoxylon_rutilum_030330_04 (780×480) — copyright © by Witold Wójciak
na martwej gałęzi buka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hypoxylon rutilum

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

30.03.2003, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak