fot. w_Hypoxylon_howeianum_050805_07 (780×515) — copyright © by Witold Wójciak
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hypoxylon howeanum

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.08.2005, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak