fot. w_Femsjonia_pezizaeformis_030905_73_02 (780×407) — copyright © by Witold Wójciak
młodsze owocniki na martwych gałęziach brzozy; wilgotny las brzoza, wierzba, sosna
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Femsjonia pezizaeformis

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.09.2003, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak