fot. sj-tercka_siskova_3 (542×400) — copyright © by Stanislav Jirásek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rutstroemia bulgarioides (baziówka szyszkowata)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.03.1999, Smet'ák, Trutnov, Czechy
copyright © by Stanislav Jirásek