fot. sj-tercka_siskova_2 (534×400) — copyright © by Stanislav Jirásek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rutstroemia bulgarioides (baziówka szyszkowata)

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

23.03.1999, Poøíèský høbet, Trutnov, Czechy
copyright © by Stanislav Jirásek