fot. mwg-Cladonia_rangiferina-01_Gorce_Tatry (604×719) — copyright © by Michał Węgrzyn
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cladonia rangiferina (chrobotek reniferowy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Michał Węgrzyn