fot. mj-RussulaPolychroma-7875 (718×480) — copyright © by Mírek Junek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Russula integra (gołąbek słodkawy)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.08.2002, Czechy, pod świerkami
copyright © by Mírek Junek