fot. mj-MollisiaCinerea_D20020129-2 (647×480) — copyright © by Mírek Junek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Mollisia cinerea

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.01.2002
copyright © by Mírek Junek