fot. jsb-DSC_9023 (1630×1019) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Vibrissea flavovirens

on This page when logged in
you will see 6.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

16.07.2010, Gm. Wleń, k. Bystrzycy, Góry Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń

« Vibrissea flavovirens