fot. jsb-DSC09212 (563×733) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ramaria pallida (koralówka blada)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

24.08.2016, Gm. Wojcieszów, rezerwat Miłek
copyright © by Jacek Soboń