fot. bc-106 (703×480) — copyright © by Bohdan Cienciała
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cantharellus friesii (pieprznik pomarańczowy)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

09.09.1997, Karpentná, Czechy – pod bukami i świerkami
copyright © by Bohdan Cienciała