fot. 200427-1-x4IE-4 (690×1491) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 200427-1 normalna
izydia
światło padające, EDF, x4 PlanApoλ Ni-E/Ri2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Melanelixia glabratula (przylepnik łysawy)

on This page when logged in
you will see 6.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Wrocław, ogr. działk. przy ul. Terenowej
copyright © by Marek Snowarski