znalezisko 20200222.17.20 - Lecanora conizaeoides (misecznica proszkowata) · Lasy Kobiórskie, gm. Suszec, Suszec · (leg. det. Marek Snowarski)
na korze sosny
200222-17-x4IE-1
Lecanora conizaeoides (misecznica proszkowata)
światło padające, EDF, x4 PlanApoλ Ni-E/Ri2 · XL
200222-17-x4IE-2
Lecanora conizaeoides (misecznica proszkowata)
światło padające, EDF, x4 PlanApoλ Ni-E/Ri2 · XL
200430-2436
Lecanora conizaeoides (misecznica proszkowata)
30.04.2020 · XL
200430-2437
Lecanora conizaeoides (misecznica proszkowata)
30.04.2020 · część miseczek z czarnymi perytecjami Lichenoconium lecanorae · XL