fot. 200506-2512 (830×872) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 200506-12 XL
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hypocenomyce scalaris (paznokietnik ostrygowy)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.05.2020, kompleks leśny pomiędzy stacjami PKP Karłowice i Popielów
copyright © by Marek Snowarski