fot. 060820-0227_v3 (596×890) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 060820-2 XL
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pseudevernia furfuracea (mąklik otrębiasty)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

20.08.2006, k. Studzienic pow. bytowski
copyright © by Marek Snowarski