fot. 060819-0197 (1197×1626) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 060819-13 normalna
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cladonia rangiferina (chrobotek reniferowy)

on This page when logged in
you will see 6.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

19.08.2006, Wieprznica-Gostomie k. Kościerzyny
copyright © by Marek Snowarski

« Cladonia rangiferina (chrobotek reniferowy)