fot. 050913-4498 (686×475) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 050913-2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.09.2005, Puszcza Białowieska
copyright © by Marek Snowarski