fot. 050829-3884 (412×536) — copyright © by Marek Snowarski
reakcja z KOH
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ramaria largentii

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

28.08.2005, Góry Kaczawskie
copyright © by Marek Snowarski