grzyby naporostowe

na stronie: góra foto-idx dół • w atlasie: porosty+ uwagi