grzyby.pl

Porównanie sezonów w poszczególnych latach i województwach

Porównanie jakości sezonów grzybobrań. Wysokość słupków i ich kolor odpowiadają średniej wielkości zbiorów (w sztukach na osobogodzinę) dla całego terenu Polski. Umowna liczba punktów dla sezonu i wielkość kół odpowiadają jakości całego sezonu (czy dużo można było nazbierać od połowy lipca do początku listopada). Ciemniejsza barwa koła, to średnio większe zbiory pojedynczych grzybobrań. Widzimy wyraźne różnice pomiędzy latami wybitnie dobrymi (2019), bardzo słabymi (2015) i przeciętnymi.

porównanie lat w poszczegolnych województwach