grzyby.pl

Wymagania sprzętowe

wymagania sprzętowe i programowe / Hardware and software requirements

Atlas chodzi na dowolnym komputerze,
z dowolnym systemem operacyjnym
i wyposażonym w dowolną przeglądarką WWW.

Atlas jest w formie plików HTML, stąd ta łatwość używania. Atlas works on any computer with any operating system with any www browser. Atlas pages are simple HTML so its works everywhere.

Atlas w wersji "na płycie" zwykle startuje automatycznie po włożeniu płyty do napędu. Ale czasem, w zależności od ustawień systemu operacyjnego, może nie startować automatycznie - wtedy należy ręcznie otworzyć w przeglądarce stron www (Internet Explorer lub dowolnej innej) plik o nazwie index.html znajdujący się w głównym folderze płyty. Dla wygody warto dać skrót do tego pliku na pulpicie. Dla jeszcze większej wygody można całą zawartość płyty skopiować na dysk twardy komputera (do dowolnego folderu) i otwierać atlas z tego folderu. Atlas should start automaticaly after inserting disc to the driver. Sometimes it does not starts automaticaly (it dependens on your system configuration). In such case just open manually file index.html which is on root of the disc. For comfort you may create shourcut to this file on you desktop. For more comfort you may copy disc contents on you hard drive (to any folder) and open atlas from this folder on your hard disc.


Optymalne ustawienia monitora / Display performance calibration

Aby maksymalnie wykorzystać informację zawartą w ilustracjach powinieneś właściwie ustawić monitor komputera dla oglądania grafiki. Na optymalnie ustawionym monitorze powinieneś widzieć róźnicę pomiędzy kwadratami X, Y, Z; przy czym blok Z powinien być tak czarny jak to możliwe. Dobry monitor pozwoli też jednocześnie widzieć różnicę pomiędzy kwadratami A, B i C.

Na współczesnych monitorach LCD i temu podobnych należy użyć takich ustawień monitora aby pasek stopni szarości był optymalnie widoczny wg kryteriów wyżej opisanych.

Na starych monitorach (z kineskopem) procedura ustawienia jest następująca:

  1. kontrast ustawić na maksimum,
  2. tak zmieniać ustawienie jaskrawości (jasności) aby kwadrat Z był możliwie czarny a przy tym rozróżnialny od kwadratu sąsiedniego
Teraz monitor jest optymalnie ustawiony dla obrazowania różnic jasności na ilustracjach. Dotyczy to wszystkich ilustracji które będziesz oglądał na monitorze swoje komputera, nie tylko tych z atlasu.If you like to see all information which is included on photographs your monitor should be optimaly calibrated to watch graphics. On well calibrated display you should see difference between blocks X, Y, Z and block Z should be as black as possible. On quality monitor you will be able to see at the same time difference between blocks A, B i C. On modern LCD etc. monitors you should use its calibration options to achieve optimal shades of gray display. To achieve it on old lamp monitors:

  1. turn contrast at maximum level,
  2. turn brightnes to such possition that Z block is as black as possible and in the same time it differs from Y block
Now your monitor is optimaly callibrated to display different shades on photographs. It is usefull to any photographs you will watch on your computer, not only to this web site.

Idąc oczko dalej należało by ustawić optymalne (wierne) wyświetlanie kolorów. Zadanie to wykracza jednak poza trywialne czynności. Należy użyć odpowiedniego oprogramowania lub ustawień swojego systemu operacyjnego. Jeśli chcesz się tym zająć to szukaj w okolicach panelu sterowania, zaawansowanych ustawień monitora i karty graficznej. To o co chodzi znajdziesz zwykle w okolicy gamma correction monitora, white point ballance, ICC, profil monitora. Np. z Adobe Photoshop 5.0 był dystrybuowany prosty (lecz skuteczny) programik o nazwie Adobe Gamma do określenia i ustawienia "Pi razy drzwi" balansu bieli i gammy monitora; chodził na pewno pod Win98 i WinXP.
To make more advanced callibration you may calibrate color display using proper software or system resources. Search such elements as gamma correction, white point ballance, ICC, display profile.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji