jadalny

Xerocomus rubellus (Krombh.) Quelet

podgrzybek czerwonawy
Boletus versicolor Rostk. · Boletus barlae Fr. · Boletus sanguineus With.
Xerocomus rubellus (podgrzybek czerwonawy)
w grupach pod dębami; 24.08.2002, lasy milickie, groble stawów; copyright © by Marek Snowarski
Xerocomus rubellus (podgrzybek czerwonawy)
młode owocniki, w grupach pod dębami; 24.08.2002, lasy milickie, groble stawów; copyright © by Marek Snowarski
Xerocomus rubellus (podgrzybek czerwonawy)
przy drodze w lesie łęgowym, wśród roślinności
Xerocomus rubellus (podgrzybek czerwonawy)
młode owocniki na zarośniętej drodze leśnej, pod grabami/dębami
Xerocomus rubellus (podgrzybek czerwonawy)
w grupach pod dębami
Xerocomus rubellus (podgrzybek czerwonawy)
w wilgotnym miejscu, na drodze pod dębami
Xerocomus rubellus (podgrzybek czerwonawy)
siniejące pory; przy drodze w lesie łęgowym, wśród roślinności

owocnik

Xerocomus rubellus (podgrzybek czerwonawy)
Xerocomus rubellus (podgrzybek czerwonawy)
Kapelusz młody barwy żywo karminowoczerwonej lub w różnych odcieniach czerwieni (wiśniowoczerwony, krwistoczerwony), z wiekiem blednie i jest matoworóżowy; 30-60(100) mm średnicy, początkowo półkulisty, potem rozpostarty do płaskiego, u starych okazów pofalowany; powierzchnia sucha, zamszowa, w czasie suszy może być popękana na poletka, w pęknięciach miąższ żółtawy, skórka nie daje się oddzielić od miąższu.

space

Trzon o jasnożółtym tle, z czerwonymi smugami i strefami; 30-110 x 4-25 mm, równogruby, często powyginany.

space

Pileus young vividly carmine red or in various shades of red (cherry-red, blood-red), in age fading to dull pink; 30-60(100) mm in diameter, initially hemispherical, later expanding to flat, in mature specimens undulating; surface dry, suede, during drought can be cracked into patches, in the cracks flesh yellowish, cuticule unpeelable.

space

Stipe of pale yellow colour, with red streaks and zones; 30-110 x 4-25 mm, equal, often flexuous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników oliwkowobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 7-17 x 4-7 µm.

Spore print olive-brown. Spores ellipsoid, smooth, 7-17 x 4-7 µm

występowanie

Dość rzadki. Owocniki wyrastają gromadnie, latem, w lasach liściastych pod dębami i lipami.

Rare. Summer, gregarious in hardwood forests under oaks and lime.

spożywanie

Jadalny, ale niskiej wartości. Nieduży, o miękkim miąższu i bardzo szybko atakowany przez owady lub pleśniejący.

Edible, but of low quality. Small with soft flesh and quickly attacked by insects or molds.

gatunki podobne

Xerocomus spadiceus (podgrzybek żeberkowany)
Łatwy do rozpoznania jeśli mamy doczynienia z formą o czerwonej barwie kapelusza. Spłowiałe lub brązowe egzemplarze są bardzo podobne do podgrzybek złotopory (Xerocomus chrysenteron) lub podgrzybek żeberkowany (Xerocomus spadiceus) (fot. obok). Z tym drugim gatunkiem rosną razem na znanych mi stanowiskach. W razie wątpliwości najpewniej można je rozdzielić wykorzystując charakterystyczną, silnie zielononiebieską reakcję skórki kapelusza podgrzybek żeberkowany (Xerocomus spadiceus) na oparty amoniaku.

This specie is easy to distinguish if its young and in typical red form. Faded or brown specimens are very close to podgrzybek złotopory (Xerocomus chrysenteron) or podgrzybek żeberkowany (Xerocomus spadiceus). At known to me locality it grows together with podgrzybek żeberkowany (Xerocomus spadiceus) (phot. in this paragraph). In doubt it is easier to separate them thanks to strong green-blue pileipelis reaction of podgrzybek żeberkowany (Xerocomus spadiceus) to NH4.
znalezisko 20020824.3.02 - Xerocomus rubellus (podgrzybek czerwonawy); lasy milickie, groble stawów
9f · 20020824.3.02
leg. Marek Snowarski
/lasy milickie, groble stawów/
znalezisko 20070819.74674.ah - Xerocomus rubellus (podgrzybek czerwonawy); Krosno
4f · 20070819.74674.ah
leg. Anna Hreczka
/Krosno/
znaleziska Xerocomus rubellus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-94 42183 42188 AD-18 45296 BC-89 41334 BF-08 105239 CA-89 110271 DA-80 109286 DE-45 112771 DE-55 110723 DE-66 78490 110726 DE-75 72969 EE-84 74769 EG-15 42961 FG-02 74674

 ID41334  Xerocomus rubellus; przy śródleśnej drodze nieutwardzonej za Boduszewem, prowadzącej do Głęboczka, ok. 500 m od szosy Boduszewo-Łopuchowo, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, BC-89; 2006.08.30; skraj drogi wysypanej żużlem, przy lesie mieszanym (Pinus sylvestris, Carpinus betulus, Betula pendula, Tilia sp.); na ziemi ok. 40 osobników, część pojedynczo, część we wiązkach; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BG/14.01.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Gatunek spoza Czerwonej listy, ze względu na małą ilość znanych stanowisk zgłoszony po konsultacji z Kustoszem bazy
fot. 52533

 ID42183  Xerocomus rubellus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,3 km na NW od Glinnej, AB-94; 2005.07.19; buczyna pomorska (pobocze leśnej drogi); na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 53622

 ID42188  Xerocomus rubellus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na SE od Glinnej, AB-94; 2006.08.31; buczyna pomorska; na ziemi 2 owocniki; leg. Marzena Łyczek; det. Marzena Łyczek; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53628

 ID42961  Xerocomus rubellus; Nowy Sącz - ul. Poniatowskiego - ogród przy kapelanii, przy klasztorze s. Niepokalanek, EG-15; 2006.06.29; ogród, w pobliżu stary dąb, kasztanowiec, klon jawor, młode brzozy; na ziemi grupa owocników; leg. Sebastian Pintscher; det. Sebastian Pintscher; eksykat: 060629-55, 060628-54, 060623-44, 060702-61 fung. Pintscher, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Znajdowałem je na tym stanowisku wielokrotnie przez okres ok. trzech miesięcy (czerwiec-wrzesień).

fot. 54670

 ID45296  Xerocomus rubellus; 2 km na W od Świebodzina, woj. lubuskie, AD-18; 2006.08.15; las liściasty(Fagus, Quercus); na ziemi gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H. 456, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58355

 ID72969  Xerocomus rubellus; Kłomnice, pow.częstochowski, woj.śląskie, DE-75; 2007.08.02; dąb, sosna, brzoza; na ziemi pojedynczo lub w grupie kilka sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KK/25.09.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 110787 fot. 110788

 ID74674  Xerocomus rubellus; Krosno, woj. podkarpackie, FG-02; 2007.08.19; brzozy na obrzeżu cmentarza komunalnego; na ziemi w grupie ok. 10 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/14.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 114949 fot. 114950 fot. 114951

ID74769 Xerocomus rubellus; Północny brzeg lasu Dąbrowa, 0.75 km na południe od wsi Bilcza ul. Podgórze (lub ok. 0.25 km SE od nowopowstałej ul.Barytowej), pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.08.25; 20 m od północnego brzegu lasu dębowo-sosnowego z domieszką brzóz i osik (ok. 20 m dalej na południe znajduje się skrawek lasu bukowego), tuż przy zarastającej ścieżce leśnej z Bilczy do wsi Brzeziny; na wilgotnej ziemi przy zmurszałym pniaku dębowym pod głogiem jednoszyjkowym (Crataegus monogyna), dwa owocniki + ok. 500 m dalej, także dwa młode owocniki; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak - fragment zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak - zapis wideo
uwagi: Podgrzybek ten rośnie prawie co rocznie, tuż przy zmurszałym pniu dębowym z porzycą chlebową - Perenniporia medulla-panis - ID: 66476
fot. 115138 fot. 115139 fot. 115140 fot. 115141
Charakterystyczne czerwone kropeczki w płaszczyźnie przekroju podstawy trzonu grzyba

ID78490 Xerocomus rubellus; Ruda k.Radomska, woj. łódzkie, DE-66; 2007.08.25; mały las, sosna, dąb, brzoza; na ziemi kilkanaście sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, wyślę do Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:

fot. 123800 fot. 123801 fot. 123802

 ID105239  Xerocomus rubellus; Pomiędzy Muszkowicami a Piotrowicami Wielkimi, BF-08; 2008.06.27; las mieszany; pobocze drogi leśnej kilka owocników na odcinku kilkudziesięciu metrów; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/TP/26.07.08, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 180369 fot. 180370 fot. 180371 fot. 180372fot. 180373

ID109286 Xerocomus rubellus; Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA-80; 2008.08.14; Las mieszany (Lasy Oliwskie); w pobliżu zmurszałej kłody na brzegu bagna z wód opadowych 6 owocników w kępce; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 189641 fot. 189642

ID110271 Xerocomus rubellus; Barniewice okolice Gdańska, CA-89; 2008.08.17; Bór bagienny; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 191878

 ID110723  Xerocomus rubellus; 2 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2006.09.02; las mieszany-sosna,brzoza,olcha i in.; na ziemi kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 192969 fot. 192970 fot. 192971

 ID110726  Xerocomus rubellus; 1 km S,Rozpęd,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-66; 2007.07.29; las mieszany-sosna,brzoza,dąb,grab; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 192975 fot. 192976

ID112771 Xerocomus rubellus; 2 km SW,Pytowice,gm.Kamieńsk,pow.radomszczański, DE-45; 2008.09.06; las mieszany-sosna,olcha,kruszyna,leszczyna; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51 10'59,14"N 19 25'16,03"E

fot. 197805 fot. 197806

obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 18.04.2017 · powstała/was created 26.06.1998

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Xerocomus_rubellus.htm"> Xerocomus rubellus (podgrzybek czerwonawy) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>