edibleGREJ

Amanita ceciliae (Berk. & Broome) Bas (1983)

muchomor złotawy
Amanitopsis ceciliae (Berk. & Broome) Wasser (1992) · Amanita inaurata Secr. ex Gill. · Amanita strangulata (Fr.) Sacc.
Amanita ceciliae
pokrój · habit; 07.10.2001, Dolny Śląsk, dolina Odry; znal. 011007.20
copyright © by Marek Snowarski
Amanita ceciliae
pokrój · habit
Amanita ceciliae
Amanita ceciliae

owocnik (Fruitbody)

Amanita ceciliae
Owocniki duże. Kapelusz żółtobrązowy, czerwonawobrązowy do szarobrązowego i oliwkowobrązowego, w kierunku centrum ciemniejszy; 80-150(200) mm średnicy, początkowo jajowaty, potem dzwonkowato-stożkowaty, wreszcie płaski; powierzchnia sucha matowa, wilgotna nieco lepka; brzeg daleko prążkowany na odcinku 1/4 promienia; łatki grube, początkowo szare, brązowawe z wiekiem, w centrum gęsto rozmieszczone, poza tym rzadziej, dość duże; brzeg ostry.

Blaszki białe, nieco brązowiejące z wiekiem; wolne; ostrza z białymi kłaczkami.

Trzon białawy w górze, poza tym brązowawy, nieco łuseczkowaty; 120-200(250) x 20-40 mm, nieco rozszerzający się ku podstawie; bez pierścienia, podstawa bez wyraźnej pochwy, z kilkoma strefami łusek, resztek osłony; początkowo pełny, pusty z wiekiem; kruchy.

Miąższ biały, w kapeluszu cienki; bez zapachu, smak łagodny, orzechowy.

Sporocarps large. Pileus yellow-brown, reddish-brown to gray-brown and olive-brown, darker towards the centre; 80-150(200) mm in diameter, initially oval, later bell-shaped-conical, finally plane; surface dry dull, moist slightly viscid; striate up to 1/4 from the margin; warts thick, at first gray, in age brownish, crowded in the centre, but on the whole well-spaced, quite large; margin sharp.

Lamellae white, slightly browning in age; free; edges with white flocci.

Stipe whitish at the top, otherwise brownish, slightly scaly; 120-200(250) x 20-40 mm, slightly widening towards the base, without ring, the base without distinct volva, with a few scaly zones, veil remains; initially solid, in age hollow; fragile.

Flesh white, in the cap thin; odorless, taste mild, nutty.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki okrągłe, gładkie, przejrzyste, 10.5-14 x 10-14 µm.

Spore print white. Spores globose, smooth, transparent, 10.5-14 x 10-14 µm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, w lasach liściastych i iglastych, na polanach i w parkach, preferuje gleby wapienne.

Rare. Sporocarps grow from summer to autumn, in hardwood and coniferous forests, in clearings, and in parks, primarily on lime soils.

znaleziska Amanita ceciliae na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 200413 FG-21,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 289485 FG-33, 255965 FG-33,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

200413 Amanita ceciliae; las między Chyrową a Myscową, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 24.06.2012; głównie jodła z domieszkami buka i in.; na ziemi 2 owocniki w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/120624/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 495391 fot. 495392 fot. 495393 fot. 495394

255965 Amanita ceciliae; Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 10.08.2014; Las jodłowo bukowy z domieszką innych drzew i krzewów; na ziemi w rozproszeniu pojedynczo i po kilka owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: być może u Waldka, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 741097 fot. 741098 fot. 741099 Amanita ceciliae

289485 Amanita ceciliae; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 21.08.2016; Las jodłowo bukowy z domieszką innych drzew i krzewów; na ziemi 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: uzupełnienie eksykatu do zgłoszenia 255965
fot. 870722 fot. 870723

literatura · references
[26IV] [49] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 30.06.2005 · została utworzona/was created 19.06.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Amanita_ceciliae.htm">muchomor złotawy - Amanita ceciliae - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>