red list

Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domański

wrośniaczek sosnowy (podskórnik płowiejący)
Diplomitoporus flavescens
13.12.2005, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak
Diplomitoporus flavescens Diplomitoporus flavescens
Diplomitoporus flavescens Diplomitoporus flavescens
Diplomitoporus flavescens
Diplomitoporus flavescens
Diplomitoporus flavescens
Diplomitoporus flavescens
Diplomitoporus flavescens
Diplomitoporus flavescens
Diplomitoporus flavescens
Diplomitoporus flavescens
Diplomitoporus flavescens
Diplomitoporus flavescens
Diplomitoporus flavescens

wybrane znaleziska · selected collections

Diplomitoporus flavescens
3f · 041212.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Diplomitoporus flavescens
4f · 050406.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Diplomitoporus flavescens
2f · 060503.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Diplomitoporus flavescens
2f · 060520.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Diplomitoporus flavescens
1f · 060608.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Diplomitoporus flavescens
2f · 060610.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Diplomitoporus flavescens
4f · 060624.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Diplomitoporus flavescens
1f · 060629.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Diplomitoporus flavescens
3f · 060701.2.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
(Jezioro Ostrzyckie)
Diplomitoporus flavescens
1f · 060715.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Diplomitoporus flavescens
4f · 060805.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Diplomitoporus flavescens
1f · 060810.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Diplomitoporus flavescens
6f · 060817.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Diplomitoporus flavescens
1f · 060831.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Diplomitoporus flavescens
2f · 060907.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Diplomitoporus flavescens
2f · 060921.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Diplomitoporus flavescens
3f · 060923.2.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Diplomitoporus flavescens
3f · 060928.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Diplomitoporus flavescens
1f · 061005.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Diplomitoporus flavescens
7f · 061022.2.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Diplomitoporus flavescens
1f · 061028.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
znaleziska Diplomitoporus flavescens na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 47802 CA-36, 47806 CA-36, 47808 CA-36, 47810 CA-36, 119567 CA-36, 75604 CB-14, 86952 CB-14, 114835 CB-14, 35807 CB-24, 37565 CB-24, 77015 CB-24, 69812 CB-24, 70922 CB-24, 102429 CB-34, 108168 DA-80, 130262 DE-35, 130272 DE-35, 138835 DE-35, 143366 DE-35, 130256 DE-36, 130260 DE-36, 130265 DE-36, 102962 DE-45, 120468 DE-45, 122300 DE-45, 128647 DE-45, 130254 DE-45, 154321 DE-45, 127536 DE-46, 127544 DE-46, 128213 DE-46, 131433 DE-46, 139481 DE-46, 143031 DE-46, 119343 DE-47, 119485 DE-47, 130112 DE-47, 130116 DE-47, 131470 DE-53, 131452 DE-54, 131455 DE-54, 131468 DE-54, 131483 DE-54, 131491 DE-54, 131492 DE-54, 104938 DE-55, 107078 DE-55, 107079 DE-55, 117846 DE-55, 119053 DE-55, 119061 DE-55, 120119 DE-55, 122519 DE-55, 126753 DE-55, 128061 DE-55, 128108 DE-55, 128110 DE-55, 128710 DE-55, 128721 DE-55, 135280 DE-55, 136890 DE-55, 141587 DE-55, 102524 DE-55, 117125 DE-56, 102980 DE-65, 117196 DE-65, 117347 DE-65, 126765 DE-65, 128055 DE-65, 128059 DE-65, 128810 DE-65, 129579 DE-65, 137302 DE-65, 126758 DE-66, 129573 DE-66, 148245 DE-66, 72961 DE-76, 129576 DE-77, 85312 DE-82, 92094 DF-62, 111480 DF-62, 138815 DF-62, 92275 DF-63, 68117 EE-82, 68434 EE-84, 149152 GC-01,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 45252 CA-35, 47798 CA-36, 83590 CA-36, 83593 CA-36, 37566 CB-24, 45236 CB-24, 117091 DA-80, 117197 DE-65, 129779 DF-53,
· bez ATPOL lub wadliwy: 86177,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

35807 Diplomitoporus flavescens; Droga leśna Dziemiany-Lipusz., CB-24; 25.06.2006; Las sosnowy z domieszką brzozy,buka.; Na ściętych gałęziach sosny. Kilka owocników na gałęzi.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Marcin Piątek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/30.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 42360
Ostatnio znalazłem takiego grzybka w 2004 r. Oznaczony został przez M.Piątka.

37565 Diplomitoporus flavescens; Tuszkowy-Kalisz, CB-24; 05.08.2006; Młodnik sosnowy; Martwa sosna Dachówkowato dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 45956

37566 Diplomitoporus flavescens; Szklana huta, CB-24; 05.08.2006; Poręba; Na karpie sosny Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 45959
Stanowiska dzisiejszych wrośniaczków są oddalone od siebie o 1 km

45236 Diplomitoporus flavescens; Trawice-Lipusz, CB-24; 23.09.2006; Las sosnowo-brzozowy; Na gałęziach sosnowych. Kilka owocników na gałęzi.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 58231

45252 Diplomitoporus flavescens; Osieki Lęborskie, CA-35; 28.09.2006; Las sosnowy; na martwej sosnie ok 10wocników na całej sosnie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 58290 fot. 58291

47798 Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 22.10.2006; Las pasie nadmorskim.; Na karpie sosny Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 62543

47802 Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 22.10.2006; Las w pasie nadmorskim.; na martwej sosnie Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/11.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62553

47806 Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 22.10.2006; Las w pasie nadmorskim.; Na karpie sosny Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62568

47808 Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 22.10.2006; Las sosnowy w pasie nadmorskim.; na martwej sosnie Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62576

47810 Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 22.10.2006; Las sosnowy w pasie nadmorskim.; Na karpie sosny Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62583

68117 Diplomitoporus flavescens; Południowy brzeg lasku sosnowego znajdującego się ok. 200 m. od środkowej części północnego brzegu Zalewu Bolmińskiego, Wymysłów gm. Chęciny, świętokrzyskie, EE-82; 07.06.2007; ok. 10-cioletni gęsto rosnący młodnik sosnowy na podłożu piaszczystym; na młodej sośnie pospolitej (Pinus sylvestris) trzy owocniki, jeden nad drugim; leg. Marcin Fałdziński; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MF/21.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Największy owocnik o wymiarach 5.5x5.0 cm rósł na sośnie o średnicy 5 cm, na wysokości ok. 1.5 m

fot. 99820 fot. 99821 fot. 99822
Wrośniaczek sosnowy - Diplomitoporus flavescens

68434 Diplomitoporus flavescens; Sukowski Las - oddz. 140 - tzw. Łysa Górka, 0.5 km E od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 14.06.2007; ok 25-letni drzewostan sosnowy; na Pinus sylvestris Dość częsty w tym lesie. Znalazłem ok. 10 owocników w trzech różnych miejscach oddalonych od siebie o kilkaset metrów; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MF/21.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 100442 fot. 100443

69812 Diplomitoporus flavescens; Tuszkowy Kaszuby, CB-24; 24.06.2007; Las sosnowy; Na martwej sosence Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 103806

70922 Diplomitoporus flavescens; Kalisz Kaszubski, CB-24; 08.07.2007; Las sosnowy; Na martwej sośnie 10 owocników na wys.2 m.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 106245

72961 Diplomitoporus flavescens; Garnek, pow.częstochowski, woj.śląskie, DE-76; 10.06.2007; młode sosny; sosna, złamana przez wiatr pojedynczo lub kilka na jednym drzewie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/KK/25.09.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

fot. 110756 fot. 110757

75604 Diplomitoporus flavescens; Tuszkowy, CB-14; 30.08.2007; Młodnik sosnowy; na martwej sosnie Kilka owocników na pniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/MWR/31.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 117242

77015 Diplomitoporus flavescens; Tuszkowy, CB-24; 09.09.2007; Młodnik sosnowy; na martwej sosnie Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/30.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 120394

83590 Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 03.11.2007; Las sosnowy w pasie nadmorskim.; na martwej sosnie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 134629

83593 Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 03.11.2007; Las sosnowy w pasie nadmorskim-wydmy; na gałęzi sosnowej jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 134640 fot. 134641

85312 Diplomitoporus flavescens; niedaleko m.Cisie, gm.Blachownia,pow.częstochowski, DE-82; 17.11.2007; młodnik sosnowy; na sośnie ok.5 średnicy oznaczonej do wycinki 3 sztuki; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TN/28.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 137592

86177 Diplomitoporus flavescens; przy S granicy gm.Wręczyca.pow.kłobucki,śląskie; 01.12.2007; monokultura sosnowa; na sośnie ok.20 cm średnicy 5 sztuk; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: tak,wyślę do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 139128

86952 Diplomitoporus flavescens; Tuszkowy, CB-14; 09.12.2007; Las sosnowy.; na martwej sosnie Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 140341 fot. 140342

92094 Diplomitoporus flavescens; 3 km N Kobiór, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 20.10.2007; las sosnowy; na spróchniałym, pozbawionym częściowo kory, ściętym sosnowym pniaku kilkanaście centymetrów nad ziemią kilka owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JG/25.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 150569

92275 Diplomitoporus flavescens; 2 km SE Cielmice, pow. tyski, woj. śląskie, DF-63; 04.02.2008; las mieszany z przewagą sosen, brzóz i dębów, sosnowy zagajnik; na rosnącej sosna kilkanaście owocników rosnących na żywej sośnie ze wszystkich jej stron; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JG/25.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 151019

102429 Diplomitoporus flavescens; Rezerwat Bór Chrobotkowy Lubnia, CB-34; 31.05.2008; Las sosnowy; na martwej sosnie na dwóch sosnach po kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/23.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 174809 fot. 174810

102524 Diplomitoporus flavescens; 2km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 09.03.2008; drągowina sosnowa; na martwej,młodej sośnie 3(4) owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 174955 fot. 174956 fot. 174957 fot. 174958

102962 Diplomitoporus flavescens; 1km SE ,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 08.06.2008; las sosnowy; na pniu półżywej sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175958 fot. 175959 fot. 175960

102980 Diplomitoporus flavescens; 2km S,Bobry,gm.Radomsko, DE-65; 07.06.2008; las mieszany z podrostem sosnowo-świerkowym; na martwej sosence 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 176001 fot. 176002 fot. 176003

104938 Diplomitoporus flavescens; 2km NW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 28.06.2008; młody las sosnowo-brzozowy; na martwej sośnie grupka 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 2' 38,5"N 19 17' 52,4"E

fot. 179795 fot. 179796 fot. 179797

107078 Diplomitoporus flavescens; 1,5km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 21.07.2008; drągowina sosnowa; na martwej,obecnie leżącej sośnie kilka owocników na pniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'21,94"N 19 23'23,12"E

fot. 184279 fot. 184280

107079 Diplomitoporus flavescens; 1km SE,Dąbrówka,gm.Radomsko, DE-55; 21.07.2008; las sosnowy z domieszką brzozy; na pniach martwych sosen ok.tuzina owocników na trzech pniach (dwóch stojących i jednym leżącym; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'44,6"N 19 23'41,98"E

1)fot. 184285

2)fot. 184286

108168 Diplomitoporus flavescens; Gdańsk Dolina Zielona, DA-80; 31.07.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na składowisku drewna Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 186905

111480 Diplomitoporus flavescens; Tychy, las przy osiedlu sosnowym, woj.śląskie, DF-62; 03.07.2008; las liściasty dębu czerwonego; na sosnowym palu, służącym jako podpora ambony myśliwskiej cztery owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JG/14.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 194656

114835 Diplomitoporus flavescens; Tuszkowy-Kaszuby, CB-14; 06.09.2008; Las sosnowy; Na martwej sosence dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/9.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 202311

117091 Diplomitoporus flavescens; Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, DA-80; 04.10.2008; Granica łęgu i lasu mieszanego; Na martwej sosence kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 207035 fot. 207036

117125 Diplomitoporus flavescens; 1,5 km SW,Sucha Wieś (Radomsko), DE-56; 06.10.2008; ols na granicy z borem sosnowym; na gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/15.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 207171

117196 Diplomitoporus flavescens; 1 km NW,Karolinów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 07.10.2008; las sosnowy; na murszejącym fragmencie pnia sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/15.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59'49,03"N 19 20'24,95"E

fot. 207389

117197 Diplomitoporus flavescens; 2 km SW,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 07.10.2008; las sosnowy; na martwej,leżącej młodej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 50 59'55,55"N 19 19'40,23"E

fot. 207395

117347 Diplomitoporus flavescens; 2 km NW,Karolinów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 07.10.2008; las sosnowy; na martwych sosenkach dwie grupy po kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/15.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 0'19,73"N 19 19'50,09"E

fot. 207706 fot. 207707

117846 Diplomitoporus flavescens; 1,5 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 10.10.2008; las sosnowy; na martwych sosnach dwa stanowiska z jednym owocnikiem (to drugie ok.150m na pd) i jedno stanowisko z 11 owocnikami; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 3'22,38"N 19 19'13,55"E

fot. 208752 fot. 208753

119053 Diplomitoporus flavescens; 1,2 km NW,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 18.10.2008; las sosnowy; na martwych sosnach pojedynczo i w grupach (4 stanowiska w promieniu kilkudziesięciu metrów); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
1)fot. 211771

--fot. 211772

2)fot. 211773

--fot. 211774

119061 Diplomitoporus flavescens; 1,8 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 18.10.2008; las sosnowy; na martwych sosnach pojedynczo i po kilka ,kilka stanowisk na pow.kilku hektarów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
1)fot. 211791

2)fot. 211792

3)fot. 211793

119343 Diplomitoporus flavescens; 1 km N,Zalesie Gosławickie,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE-47; 24.10.2008; drągowina sosnowa; martwa sosna kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/13.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 7'26,79"N 19 34'45,4"E

fot. 212346

119485 Diplomitoporus flavescens; 1,5 km SE,Klizin,gm.Kodrąb, DE-47; 24.10.2008; las mieszany-sosna(obecnie resztki,większość obumarła),osika,brzoza; na martwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/13.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 212803

119567 Diplomitoporus flavescens; Rezerwat Białogóra, CA-36; 19.10.2008; Bór sosnowy; na gałęzi sosnowej 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 213024

120119 Diplomitoporus flavescens; 1 km SW,Kudłatka,gm.Radomsko, DE-55; 02.11.2008; sosnowo-świerkowy fragment lasu; na martwej sośnie ok.tuzina owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/16.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 214389

fot. 214390

120468 Diplomitoporus flavescens; 1,5 km SE,Janów,gm.Dobryszyce, DE-45; 07.11.2008; drągowina sosnowa; na martwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/17.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 10'17,87"N 19 22'30,14E

fot. 215278

122300 Diplomitoporus flavescens; 1 km N,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 07.12.2008; skraj lasu przy cieku wodnym-olcha,sosna,brzoza,wierzba; na obumarłej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/16.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 10'51,19"N 19 24'49,08"E

fot. 219880 fot. 219881

122519 Diplomitoporus flavescens; 1 km NE,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 10.12.2008; skraj lasu mieszanego; na leżącym na łące drągu sosnowym kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 3'34,29"N 19 22'1,94"E

fot. 220409.jpg

fot. 220410.jpg

126753 Diplomitoporus flavescens; Klekotowe,gm.Radomsko, DE-55; 14.03.2009; drągowina sosnowa; na martwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st01'55,91"N
-------19st24'22,12"E

fot. 230601 fot. 230602 fot. 230603

126758 Diplomitoporus flavescens; Cadówek, woj. łódzkie, DE-66; 14.03.2009; las mieszany, sosna, dąb, brzoza; na leżącej sośnie kilka stanowisk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/KK/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 230624

126765 Diplomitoporus flavescens; 2,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 14.03.2009; las sosnowy; na marwej,stojącej sośnie ok.tuzina owocników,większość zjedzona przez robaki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st00'03,60"N
-------19st23'18,78"E

fot. 230650 fot. 230651

127536 Diplomitoporus flavescens; 2 kn E,Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 28.03.2009; las sosnowy; na martwych,leżących sosnach kilkanaście owocników na dwóch sosnach (w odległości kilku metrów od siebie); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st08'19,93"N
-------19st26'12,84"E

1)
fot. 232055

2)
fot. 232056 fot. 232057

127544 Diplomitoporus flavescens; 1 km N,Borowiecko,pow.radomszczański, DE-46; 28.03.2009; tyczkowina sosnowa; na martwej sośnie trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st08'27,46"N
-------19st27'43,67"E

fot. 232092 fot. 232093

128055 Diplomitoporus flavescens; 1,5 km SW,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 05.04.2009; las sosnowy; na martwych sosnach na dwóch sosnach (oddalonych od siebie ok3m),po kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/30.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st59'53,71"N 19st19'41,43"E

1)
fot. 233108 fot. 233109

2)
fot. 233110 fot. 233111

128059 Diplomitoporus flavescens; 1km SW,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 05.04.2009; las sosnowy (tyczkowina); na martwych sosnach na dwóch sosnach oddalonych od siebie kilka metrów-na stojącej 3 owocniki i na leżącej 16 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/30.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'42,08"N 19st19'54,72"E

1)
fot. 233138 fot. 233139

2)
fot. 233140 fot. 233141 fot. 233142

128061 Diplomitoporus flavescens; 0,7 km SW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 05.04.2009; las sosnowy (drągowina); na marwej sośnie dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/30.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'16,77"N 19st17'34,76"E

fot. 233145

128108 Diplomitoporus flavescens; między Dąbrówką a Szczepocicami,gm.Radomsko, DE-55; 05.04.2009; mały las sosnowy; na martwej sośnie grupka 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/30.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'47,62"N 19st22'13,62"E

fot. 233241

128110 Diplomitoporus flavescens; 1 km NE,Lipie,gm.Radomsko, DE-55; 05.04.2009; las sosnowy; na martwej sośnie ok.tuzina owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/30.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'43,09"N 19st24'36,67"E

fot. 233246 fot. 233247

128213 Diplomitoporus flavescens; 2,7 km E,Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 28.03.2009; las sosnowy (tyczkowina) z domieszką brzóz; na martwych sosnach 8 owocników na dwóch sosnach (oddalonych kilka metrów od siebie); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/7.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st8'39,28"N 19st26'50,28"E

1)
fot. 233466

2)
fot. 233467

128647 Diplomitoporus flavescens; 1 km N,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 11.04.2009; las sosnowy z domieszką liściastych; na martwej sośnie 15 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st10'53,18"N 19st24'45,49"E

fot. 234575 fot. 234576

128710 Diplomitoporus flavescens; 1,5 km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 13.04.2009; las sosnowo-brzozowy (tyczkowina); na martwych sosnach 28 (16+8+4) owocników na trzech sosnach w promieniu ok.6m;pnie sosen nie przekraczały 15cm średnicy; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'36,91"N 19st17'50,52"E

1)
fot. 234711 fot. 234712

2)
fot. 234713

3)
fot. 234714

128721 Diplomitoporus flavescens; 2 km SE,Radziechowice I,pow.radomszczański, DE-55; 13.04.2009; las sosnowy; na martwych sosnach kilka na pniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: grupa 1) 51st3'14,1"N 19st19'56,87"E

fot. 234726 fot. 234727

grupa 2) 51st3'14,02"N 19st20'3,57"

fot. 234728 fot. 234729

128810 Diplomitoporus flavescens; 2,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 16.04.2009; las mieszany-sosna,świerk,brzoza i in; na powalonej sośnie,na fragmencie pnia pozbawionym kory cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'12,57"N 19st23'20,59"E

fot. 234951 fot. 234952

129573 Diplomitoporus flavescens; 2 km SE,Włynice,gm.Gidle, DE-66; 25.04.2009; las sosnowy; na martwej,obecnie leżącej sośnie kilka starych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st58'19,76"N 19st32'2,89"E

fot. 236362

129576 Diplomitoporus flavescens; 2 km SW,Żytno,pow.radomszczański, DE-77; 25.04.2009; las sosnowy; na martwej,młodej sosence cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st54'56,83"N 19st36'13,71"E

fot. 236376

129579 Diplomitoporus flavescens; 1,5 km SW,Gowarzów,gm.Gidle, DE-65; 26.04.2009; las sosnowy,fragment młodszego drzewostanu; na martwych sosnach w promieniu 30m kilkanaście owocników na trzech sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st59'5,04"N 19st25'4,8"E
w tym samym miejscu co Meruliopsis taxicola ze zgłoszenia ID129578

fot. 236392 fot. 236393

129779 Diplomitoporus flavescens; Katowice, woj. śląskie, DF-53; 10.04.2009; las mieszany; na leżącej sośnie kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 236815

130112 Diplomitoporus flavescens; 3 km NE,Kodrąb,pow.radomszczański, DE-47; 30.04.2009; młodnik sosnowy; na martwych sosnach trzy owocniki na dwóch ściętych drzewkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st7'7,01"N 19st39'6,6"E

fot. 237654

130116 Diplomitoporus flavescens; 1km S,Huta Przerębska,gm.Masłowice, DE-47; 30.04.2009; las sosnowy; na martwych sosnach kilkanaście owocników na dwóch drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st7'0,64"N 19st42'16,15"E

fot. 237664 fot. 237665

130254 Diplomitoporus flavescens; 1 km N,Zalesiczki,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 03.05.2009; las sosnowy; owocniki wyrosły na martwej ,stojącej sośnie;obecnie sosna leży na ziemi około tuzina owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st9'55,54"N 19st25'32,19"E

fot. 237996 fot. 237997

130256 Diplomitoporus flavescens; 1,5 km N Gałkowice Stare,gm.Kamieńsk, DE-36; 03.05.2009; las sosnowy; na martwej sośnie trzy młode owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st16'40,46"N 19st26'48,98"E

fot. 238006 fot. 238007

130260 Diplomitoporus flavescens; 1 km S,Pawłów Górny,gm.Wola Krzysztoporska, DE-36; 03.05.2009; pas drągowiny sosnowej; na martwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st16'45,15"N 19st28'18,88"E

fot. 238015

130262 Diplomitoporus flavescens; 0,7 km SE Kalisko,gm.Bełchatów, DE-35; 03.05.2009; las sosnowy z domieszką brzozy; na martwych sosnach dwie grupy po kilka owocników na dwóch sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st15'16,6"N 19st25'29,02"E

fot. 238025 fot. 238026 fot. 238027

130265 Diplomitoporus flavescens; 1 km NE,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-36; 03.05.2009; las sosnowy; na martwych sosnach kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st15'39,14"N 19st25'56,45"E

siedlisko
fot. 238044

jeden z owocników
fot. 238045

130272 Diplomitoporus flavescens; 2 km W,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-35; 03.05.2009; las sosnowy; na martwych sosnach kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st15'35,44"N 19st23'34,21"E

siedlisko
fot. 238069

przykładowe owocniki
fot. 238070 fot. 238071

131433 Diplomitoporus flavescens; okolice Fryszerki k.Radomska, DE-46; 15.05.2009; kilkudziesięcioletni las sosnowy z naturalnym podrostem sosnowym; na martwych sosenkach dwie grupy oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów:1 grupa kilkunastu owocników-na stojącej jeszcze sośnie,2 grupa kilku owocników-na zmurszałej,leżącej sośnie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st8"36,51"N 19st29'47,04"E

fot. 240690 fot. 240691 fot. 240692

131452 Diplomitoporus flavescens; 1 km N,Prusicko,pow.pajęczański, DE-54; 16.05.2009; las sosnowy; na leżącej,murszejącej sośnie grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'26,06"N 19st10'49,15"E

fot. 240757 fot. 240758

131455 Diplomitoporus flavescens; 1 km E,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-54; 16.05.2009; las sosnowy; na leżącej,zmurszałej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'39,59"N 19st9'39,38"E

fot. 240765 fot. 240766

131468 Diplomitoporus flavescens; 1-2 km N,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-54; 16.05.2009; drągowina sosnowa (gr1) i las sosnowy; na martwych sosnach gr1-ok.tuzina owocników na jednej sośnie,gr2-dwa owocniki na dwóch sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: gr1 -51st3'0,42"N 19st9'2,49"E
-------gr2 -51st3'38,37"N 19st8'42,66"E

gr1
fot. 240809 fot. 240810

gr2
fot. 240811 fot. 240812

131470 Diplomitoporus flavescens; 2,5 km NW,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-53; 16.05.2009; las sosnowy; leżąca,murszejąca sosna kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'42,98"N 19st7'50,73"E

fot. 240818 fot. 240819

131483 Diplomitoporus flavescens; 2,4 km NE,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-54; 16.05.2009; las sosnowy; na martwych sosnach kilka owocników na trzech sosnach na kilkuset m.kw.; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'15,61"N 19st10'36,01"E

siedlisko
fot. 240848

jeden z owocników
fot. 240849

131491 Diplomitoporus flavescens; 2 km E,Prusicko,pow.pajęczański, DE-54; 17.05.2009; las sosnowy; na martwej sośnie grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'50,34"N 19st13'13,38"E

fot. 240880 fot. 240881

131492 Diplomitoporus flavescens; 2 km S,Zakrzówek Szlach.,pow.radomszczański, DE-54; 17.05.2009; skraj lasu sosnowego,nad starorzeczem Warty; na martwej,leżącej sośnie grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'11,14"N 19st12'46,06"E

fot. 240886 fot. 240887

siedlisko
fot. 240888

135280 Diplomitoporus flavescens; 2 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 20.06.2009; tyczkowina sosnowa; na martwych sosnach dwie grupy:gr.1-11 owocników,gr.2-5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: gr.2-51st1'13,07"N 19st22'50,49"E ;gr.1-ok.200-250 m na pnwsch od gr.2

gr.1
fot. 248656 fot. 248657 fot. 248658

gr.2
fot. 248659

136890 Diplomitoporus flavescens; 2 km S,Łęg,pow.częstochowski, DE-55; 05.07.2009; las sosnowy; leżąca,murszejąca sosna kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'48,85"N 19st17'38,31"E

fot. 252226 fot. 252227

137302 Diplomitoporus flavescens; 1,5 SW,Pieńki Szczepockie,pow.częstochowski, DE-65; 12.07.2009; las sosnowy; na martwych sosenkach trzy grupy owocników w promieniu 30m,dwie na stojących i jedna na leżącej sośnie (liczebność:3+13+3); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'8,84"N 19st19'35,98"E

fot. 253356 fot. 253357

138815 Diplomitoporus flavescens; ok 1,5 km SW Zameczek Myśliwski Promnice, pow.tyski, woj.śląskie, DF-62; 01.04.2009; zagajnik sosnowy; na rosnącej sośnie jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JG/8.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 257585

138835 Diplomitoporus flavescens; 1 km W,Czyżów,pow.bełchatowski, DE-35; 26.07.2009; las sosnowy; na martwych sosnach po kilka (od 6 do 12 owocników na sosence) na 5 sosnach,w promieniu ok.15m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st13'7,83"N 19st22'27,14"E

fot. 257684 fot. 257685 fot. 257686 fot. 257687

139481 Diplomitoporus flavescens; 1 km E,Kuźnica,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE-46; 01.08.2009; las sosnowy; na pniach martwych sosen grupa 20 owocników na jeszcze stojącej sosence i grupa kilku starych owocników na leżącej; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st7'13,59"N 19st34'16,02"E

fot. 260011 fot. 260012 fot. 260013

141587 Diplomitoporus flavescens; 1 km NW,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 12.08.2009; las sosnowy; na martwych sosnach ok.20 owocników na kilku sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st3'8,85"N 19st20'26,01"E i w pobliżu

przykładowe owocniki
fot. 265057 fot. 265058 fot. 265059 fot. 265060


w tym samym fragmencie lasu rosły również kisielnice karmelowate ID141586

143031 Diplomitoporus flavescens; 1 km SW,Gertrudów,pow.radomszczański, DE-46; 15.08.2009; las sosnowy; na martwych sosnach na odcinku ok.200mb znalazłem 5 sosen z tymże grzybem,średnio po kilka owocników na sośnie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przykładowe owocniki
fot. 268634 fot. 268635 fot. 268636

143366 Diplomitoporus flavescens; 2,5 km S,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-35; 31.08.2009; las sosnowo-brzozowy; na martwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 269354 fot. 269355

148245 Diplomitoporus flavescens; Wygoda,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-66; 04.10.2009; tyczkowina sosnowa; na martych sosnach kilkadziesiąt (35-40) owocników na pięciu sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/15.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 281996 fot. 281997 fot. 281998 fot. 281999

149152 Diplomitoporus flavescens; Około 300m na południe od miejscowości Ogrodniczki, GC-01; 08.10.2009; Młody las sosnowy; Pień uschniętej młodej sosenki kilka owocników tuż obok siebie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MG/23.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Dodatkowe informacje w wątku;
http://www.bio-forum.pl/messages/33/281826.html

fot. 284004 fot. 284005

154321 Diplomitoporus flavescens; 1,5 km W,Żaby,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 28.11.2009; drągowina sosnowa; na martwych sosnach ponad 35 owocników na 6 sosnach,na powierzchnii ok.1 hektara; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/17.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st10'38,46"W 19st23'27,82"E

fot. 299911 fot. 299912 fot. 299913 fot. 299914 fot. 299915

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2006-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 25.04.2009 · została utworzona/was created 14.04.2006
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Diplomitoporus_flavescens.htm">wrośniaczek sosnowy - Diplomitoporus flavescens - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>