red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domański

wrośniaczek sosnowy podskórnik płowiejący
na stronie — znaleziska
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
13.12.2005, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
znalezisko 20041212.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
3f · 20041212.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20050406.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
4f · 20050406.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20060503.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
2f · 20060503.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20060520.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
2f · 20060520.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20060608.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
1f · 20060608.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20060610.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
2f · 20060610.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20060624.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
4f · 20060624.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20060629.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
1f · 20060629.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20060701.2.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy); Jezioro Ostrzyckie
3f · 20060701.2.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
/Jezioro Ostrzyckie/
znalezisko 20060715.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
1f · 20060715.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20060805.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
4f · 20060805.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20060810.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
1f · 20060810.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20060817.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
6f · 20060817.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20060831.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
1f · 20060831.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20060907.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
2f · 20060907.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20060921.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
2f · 20060921.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20060923.2.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
3f · 20060923.2.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20060928.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
3f · 20060928.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20061005.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
1f · 20061005.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20061022.2.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
7f · 20061022.2.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20061028.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
1f · 20061028.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znaleziska Diplomitoporus flavescens na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

86177 CA-35 45252 CA-36 47810 83593 47806 47808 83590 119567 47798 47802 CB-14 75604 86952 114835 CB-24 35807 70922 45236 37566 69812 77015 37565 CB-34 102429 DA-80 117091 108168 DE-35 143366 130272 138835 130262 DE-36 130265 130256 130260 DE-45 120468 154321 128647 122300 130254 102962 DE-46 131433 127544 143031 128213 139481 127536 DE-47 130112 119485 130116 119343 DE-53 131470 DE-54 131455 131483 131492 131452 131468 131491 DE-55 122519 141587 126753 119053 128721 119061 135280 107079 136890 120119 107078 117846 104938 128110 128710 128061 128108 102524 DE-56 117125 DE-65 137302 126765 128059 117196 129579 117347 128055 128810 117197 102980 DE-66 126758 129573 148245 DE-76 72961 DE-77 129576 DE-82 85312 DF-53 129779 DF-62 92094 111480 138815 DF-63 92275 EC-25 297708 EE-82 68117 EE-84 68434 GC-01 149152

 ID35807  Diplomitoporus flavescens; Droga leśna Dziemiany-Lipusz., CB-24; 2006.06.25; Las sosnowy z domieszką brzozy,buka.; Na ściętych gałęziach sosny. Kilka owocników na gałęzi.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Marcin Piątek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/30.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 42360
Ostatnio znalazłem takiego grzybka w 2004 r. Oznaczony został przez M.Piątka.

 ID37565  Diplomitoporus flavescens; Tuszkowy-Kalisz, CB-24; 2006.08.05; Młodnik sosnowy; Martwa sosna Dachówkowato dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 45956

ID37566 Diplomitoporus flavescens; Szklana huta, CB-24; 2006.08.05; Poręba; Na karpie sosny Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 45959
Stanowiska dzisiejszych wrośniaczków są oddalone od siebie o 1 km

ID45236 Diplomitoporus flavescens; Trawice-Lipusz, CB-24; 2006.09.23; Las sosnowo-brzozowy; Na gałęziach sosnowych. Kilka owocników na gałęzi.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 58231

ID45252 Diplomitoporus flavescens; Osieki Lęborskie, CA-35; 2006.09.28; Las sosnowy; na martwej sosnie ok 10wocników na całej sosnie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 58290 fot. 58291

ID47798 Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 2006.10.22; Las pasie nadmorskim.; Na karpie sosny Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 62543

 ID47802  Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 2006.10.22; Las w pasie nadmorskim.; na martwej sosnie Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/11.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62553

 ID47806  Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 2006.10.22; Las w pasie nadmorskim.; Na karpie sosny Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62568

 ID47808  Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 2006.10.22; Las sosnowy w pasie nadmorskim.; na martwej sosnie Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62576

 ID47810  Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 2006.10.22; Las sosnowy w pasie nadmorskim.; Na karpie sosny Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62583

 ID68117  Diplomitoporus flavescens; Południowy brzeg lasku sosnowego znajdującego się ok. 200 m. od środkowej części północnego brzegu Zalewu Bolmińskiego, Wymysłów gm. Chęciny, świętokrzyskie, EE-82; 2007.06.07; ok. 10-cioletni gęsto rosnący młodnik sosnowy na podłożu piaszczystym; na młodej sośnie pospolitej (Pinus sylvestris) trzy owocniki, jeden nad drugim; leg. Marcin Fałdziński; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MF/21.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Największy owocnik o wymiarach 5.5x5.0 cm rósł na sośnie o średnicy 5 cm, na wysokości ok. 1.5 m

fot. 99820 fot. 99821 fot. 99822
Wrośniaczek sosnowy - Diplomitoporus flavescens

 ID68434  Diplomitoporus flavescens; Sukowski Las - oddz. 140 - tzw. Łysa Górka, 0.5 km E od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.06.14; ok 25-letni drzewostan sosnowy; na Pinus sylvestris Dość częsty w tym lesie. Znalazłem ok. 10 owocników w trzech różnych miejscach oddalonych od siebie o kilkaset metrów; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MF/21.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 100442 fot. 100443

 ID69812  Diplomitoporus flavescens; Tuszkowy Kaszuby, CB-24; 2007.06.24; Las sosnowy; Na martwej sosence Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 103806

 ID70922  Diplomitoporus flavescens; Kalisz Kaszubski, CB-24; 2007.07.08; Las sosnowy; Na martwej sośnie 10 owocników na wys.2 m.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 106245

 ID72961  Diplomitoporus flavescens; Garnek, pow.częstochowski, woj.śląskie, DE-76; 2007.06.10; młode sosny; sosna, złamana przez wiatr pojedynczo lub kilka na jednym drzewie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/KK/25.09.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

fot. 110756 fot. 110757

 ID75604  Diplomitoporus flavescens; Tuszkowy, CB-14; 2007.08.30; Młodnik sosnowy; na martwej sosnie Kilka owocników na pniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/MWR/31.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 117242

 ID77015  Diplomitoporus flavescens; Tuszkowy, CB-24; 2007.09.09; Młodnik sosnowy; na martwej sosnie Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/30.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 120394

ID83590 Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 2007.11.03; Las sosnowy w pasie nadmorskim.; na martwej sosnie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 134629

ID83593 Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 2007.11.03; Las sosnowy w pasie nadmorskim-wydmy; na gałęzi sosnowej jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 134640 fot. 134641

 ID85312  Diplomitoporus flavescens; niedaleko m.Cisie, gm.Blachownia,pow.częstochowski, DE-82; 2007.11.17; młodnik sosnowy; na sośnie ok.5 średnicy oznaczonej do wycinki 3 sztuki; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TN/28.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 137592

ID86177 Diplomitoporus flavescens; przy S granicy gm.Wręczyca.pow.kłobucki,śląskie; 2007.12.01; monokultura sosnowa; na sośnie ok.20 cm średnicy 5 sztuk; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: tak,wyślę do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 139128

 ID86952  Diplomitoporus flavescens; Tuszkowy, CB-14; 2007.12.09; Las sosnowy.; na martwej sosnie Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 140341 fot. 140342

 ID92094  Diplomitoporus flavescens; 3 km N Kobiór, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2007.10.20; las sosnowy; na spróchniałym, pozbawionym częściowo kory, ściętym sosnowym pniaku kilkanaście centymetrów nad ziemią kilka owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JG/25.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 150569

 ID92275  Diplomitoporus flavescens; 2 km SE Cielmice, pow. tyski, woj. śląskie, DF-63; 2008.02.04; las mieszany z przewagą sosen, brzóz i dębów, sosnowy zagajnik; na rosnącej sosna kilkanaście owocników rosnących na żywej sośnie ze wszystkich jej stron; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JG/25.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 151019

 ID102429  Diplomitoporus flavescens; Rezerwat Bór Chrobotkowy Lubnia, CB-34; 2008.05.31; Las sosnowy; na martwej sosnie na dwóch sosnach po kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/23.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 174809 fot. 174810

 ID102524  Diplomitoporus flavescens; 2km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2008.03.09; drągowina sosnowa; na martwej,młodej sośnie 3(4) owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 174955 fot. 174956 fot. 174957 fot. 174958

 ID102962  Diplomitoporus flavescens; 1km SE ,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 2008.06.08; las sosnowy; na pniu półżywej sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175958 fot. 175959 fot. 175960

 ID102980  Diplomitoporus flavescens; 2km S,Bobry,gm.Radomsko, DE-65; 2008.06.07; las mieszany z podrostem sosnowo-świerkowym; na martwej sosence 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 176001 fot. 176002 fot. 176003

 ID104938  Diplomitoporus flavescens; 2km NW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2008.06.28; młody las sosnowo-brzozowy; na martwej sośnie grupka 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 2' 38,5"N 19 17' 52,4"E

fot. 179795 fot. 179796 fot. 179797

 ID107078  Diplomitoporus flavescens; 1,5km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2008.07.21; drągowina sosnowa; na martwej,obecnie leżącej sośnie kilka owocników na pniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'21,94"N 19 23'23,12"E

fot. 184279 fot. 184280

 ID107079  Diplomitoporus flavescens; 1km SE,Dąbrówka,gm.Radomsko, DE-55; 2008.07.21; las sosnowy z domieszką brzozy; na pniach martwych sosen ok.tuzina owocników na trzech pniach (dwóch stojących i jednym leżącym; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'44,6"N 19 23'41,98"E

1)fot. 184285

2)fot. 184286

 ID108168  Diplomitoporus flavescens; Gdańsk Dolina Zielona, DA-80; 2008.07.31; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na składowisku drewna Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 186905

 ID111480  Diplomitoporus flavescens; Tychy, las przy osiedlu sosnowym, woj.śląskie, DF-62; 2008.07.03; las liściasty dębu czerwonego; na sosnowym palu, służącym jako podpora ambony myśliwskiej cztery owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JG/14.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 194656

 ID114835  Diplomitoporus flavescens; Tuszkowy-Kaszuby, CB-14; 2008.09.06; Las sosnowy; Na martwej sosence dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/9.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 202311

ID117091 Diplomitoporus flavescens; Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, DA-80; 2008.10.04; Granica łęgu i lasu mieszanego; Na martwej sosence kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 207035 fot. 207036

 ID117125  Diplomitoporus flavescens; 1,5 km SW,Sucha Wieś (Radomsko), DE-56; 2008.10.06; ols na granicy z borem sosnowym; na gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/15.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 207171

 ID117196  Diplomitoporus flavescens; 1 km NW,Karolinów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 2008.10.07; las sosnowy; na murszejącym fragmencie pnia sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/15.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59'49,03"N 19 20'24,95"E

fot. 207389

ID117197 Diplomitoporus flavescens; 2 km SW,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 2008.10.07; las sosnowy; na martwej,leżącej młodej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 50 59'55,55"N 19 19'40,23"E

fot. 207395

 ID117347  Diplomitoporus flavescens; 2 km NW,Karolinów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 2008.10.07; las sosnowy; na martwych sosenkach dwie grupy po kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/15.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 0'19,73"N 19 19'50,09"E

fot. 207706 fot. 207707

 ID117846  Diplomitoporus flavescens; 1,5 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2008.10.10; las sosnowy; na martwych sosnach dwa stanowiska z jednym owocnikiem (to drugie ok.150m na pd) i jedno stanowisko z 11 owocnikami; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 3'22,38"N 19 19'13,55"E

fot. 208752 fot. 208753

 ID119053  Diplomitoporus flavescens; 1,2 km NW,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2008.10.18; las sosnowy; na martwych sosnach pojedynczo i w grupach (4 stanowiska w promieniu kilkudziesięciu metrów); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
1)fot. 211771

--fot. 211772

2)fot. 211773

--fot. 211774

 ID119061  Diplomitoporus flavescens; 1,8 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2008.10.18; las sosnowy; na martwych sosnach pojedynczo i po kilka ,kilka stanowisk na pow.kilku hektarów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
1)fot. 211791

2)fot. 211792

3)fot. 211793

 ID119343  Diplomitoporus flavescens; 1 km N,Zalesie Gosławickie,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE-47; 2008.10.24; drągowina sosnowa; martwa sosna kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/13.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 7'26,79"N 19 34'45,4"E

fot. 212346

 ID119485  Diplomitoporus flavescens; 1,5 km SE,Klizin,gm.Kodrąb, DE-47; 2008.10.24; las mieszany-sosna(obecnie resztki,większość obumarła),osika,brzoza; na martwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/13.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 212803

 ID119567  Diplomitoporus flavescens; Rezerwat Białogóra, CA-36; 2008.10.19; Bór sosnowy; na gałęzi sosnowej 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 213024

 ID120119  Diplomitoporus flavescens; 1 km SW,Kudłatka,gm.Radomsko, DE-55; 2008.11.02; sosnowo-świerkowy fragment lasu; na martwej sośnie ok.tuzina owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/16.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 214389

fot. 214390

 ID120468  Diplomitoporus flavescens; 1,5 km SE,Janów,gm.Dobryszyce, DE-45; 2008.11.07; drągowina sosnowa; na martwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/17.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 10'17,87"N 19 22'30,14E

fot. 215278

 ID122300  Diplomitoporus flavescens; 1 km N,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 2008.12.07; skraj lasu przy cieku wodnym-olcha,sosna,brzoza,wierzba; na obumarłej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/16.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 10'51,19"N 19 24'49,08"E

fot. 219880 fot. 219881

 ID122519  Diplomitoporus flavescens; 1 km NE,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2008.12.10; skraj lasu mieszanego; na leżącym na łące drągu sosnowym kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 3'34,29"N 19 22'1,94"E

fot. 220409.jpg

fot. 220410.jpg

 ID126753  Diplomitoporus flavescens; Klekotowe,gm.Radomsko, DE-55; 2009.03.14; drągowina sosnowa; na martwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st01'55,91"N
-------19st24'22,12"E

fot. 230601 fot. 230602 fot. 230603

 ID126758  Diplomitoporus flavescens; Cadówek, woj. łódzkie, DE-66; 2009.03.14; las mieszany, sosna, dąb, brzoza; na leżącej sośnie kilka stanowisk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/KK/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 230624

 ID126765  Diplomitoporus flavescens; 2,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 2009.03.14; las sosnowy; na marwej,stojącej sośnie ok.tuzina owocników,większość zjedzona przez robaki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st00'03,60"N
-------19st23'18,78"E

fot. 230650 fot. 230651

 ID127536  Diplomitoporus flavescens; 2 kn E,Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 2009.03.28; las sosnowy; na martwych,leżących sosnach kilkanaście owocników na dwóch sosnach (w odległości kilku metrów od siebie); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st08'19,93"N
-------19st26'12,84"E

1)
fot. 232055

2)
fot. 232056 fot. 232057

 ID127544  Diplomitoporus flavescens; 1 km N,Borowiecko,pow.radomszczański, DE-46; 2009.03.28; tyczkowina sosnowa; na martwej sośnie trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st08'27,46"N
-------19st27'43,67"E

fot. 232092 fot. 232093

 ID128055  Diplomitoporus flavescens; 1,5 km SW,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 2009.04.05; las sosnowy; na martwych sosnach na dwóch sosnach (oddalonych od siebie ok3m),po kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/30.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st59'53,71"N 19st19'41,43"E

1)
fot. 233108 fot. 233109

2)
fot. 233110 fot. 233111

 ID128059  Diplomitoporus flavescens; 1km SW,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 2009.04.05; las sosnowy (tyczkowina); na martwych sosnach na dwóch sosnach oddalonych od siebie kilka metrów-na stojącej 3 owocniki i na leżącej 16 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/30.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'42,08"N 19st19'54,72"E

1)
fot. 233138 fot. 233139

2)
fot. 233140 fot. 233141 fot. 233142

 ID128061  Diplomitoporus flavescens; 0,7 km SW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2009.04.05; las sosnowy (drągowina); na marwej sośnie dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/30.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'16,77"N 19st17'34,76"E

fot. 233145

 ID128108  Diplomitoporus flavescens; między Dąbrówką a Szczepocicami,gm.Radomsko, DE-55; 2009.04.05; mały las sosnowy; na martwej sośnie grupka 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/30.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'47,62"N 19st22'13,62"E

fot. 233241

 ID128110  Diplomitoporus flavescens; 1 km NE,Lipie,gm.Radomsko, DE-55; 2009.04.05; las sosnowy; na martwej sośnie ok.tuzina owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/30.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'43,09"N 19st24'36,67"E

fot. 233246 fot. 233247

 ID128213  Diplomitoporus flavescens; 2,7 km E,Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 2009.03.28; las sosnowy (tyczkowina) z domieszką brzóz; na martwych sosnach 8 owocników na dwóch sosnach (oddalonych kilka metrów od siebie); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/7.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st8'39,28"N 19st26'50,28"E

1)
fot. 233466

2)
fot. 233467

 ID128647  Diplomitoporus flavescens; 1 km N,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 2009.04.11; las sosnowy z domieszką liściastych; na martwej sośnie 15 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st10'53,18"N 19st24'45,49"E

fot. 234575 fot. 234576

 ID128710  Diplomitoporus flavescens; 1,5 km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2009.04.13; las sosnowo-brzozowy (tyczkowina); na martwych sosnach 28 (16+8+4) owocników na trzech sosnach w promieniu ok.6m;pnie sosen nie przekraczały 15cm średnicy; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'36,91"N 19st17'50,52"E

1)
fot. 234711 fot. 234712

2)
fot. 234713

3)
fot. 234714

 ID128721  Diplomitoporus flavescens; 2 km SE,Radziechowice I,pow.radomszczański, DE-55; 2009.04.13; las sosnowy; na martwych sosnach kilka na pniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: grupa 1) 51st3'14,1"N 19st19'56,87"E

fot. 234726 fot. 234727

grupa 2) 51st3'14,02"N 19st20'3,57"

fot. 234728 fot. 234729

 ID128810  Diplomitoporus flavescens; 2,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 2009.04.16; las mieszany-sosna,świerk,brzoza i in; na powalonej sośnie,na fragmencie pnia pozbawionym kory cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'12,57"N 19st23'20,59"E

fot. 234951 fot. 234952

 ID129573  Diplomitoporus flavescens; 2 km SE,Włynice,gm.Gidle, DE-66; 2009.04.25; las sosnowy; na martwej,obecnie leżącej sośnie kilka starych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st58'19,76"N 19st32'2,89"E

fot. 236362

 ID129576  Diplomitoporus flavescens; 2 km SW,Żytno,pow.radomszczański, DE-77; 2009.04.25; las sosnowy; na martwej,młodej sosence cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st54'56,83"N 19st36'13,71"E

fot. 236376

 ID129579  Diplomitoporus flavescens; 1,5 km SW,Gowarzów,gm.Gidle, DE-65; 2009.04.26; las sosnowy,fragment młodszego drzewostanu; na martwych sosnach w promieniu 30m kilkanaście owocników na trzech sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st59'5,04"N 19st25'4,8"E
w tym samym miejscu co Meruliopsis taxicola ze zgłoszenia ID129578

fot. 236392 fot. 236393

ID129779 Diplomitoporus flavescens; Katowice, woj. śląskie, DF-53; 2009.04.10; las mieszany; na leżącej sośnie kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 236815

 ID130112  Diplomitoporus flavescens; 3 km NE,Kodrąb,pow.radomszczański, DE-47; 2009.04.30; młodnik sosnowy; na martwych sosnach trzy owocniki na dwóch ściętych drzewkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st7'7,01"N 19st39'6,6"E

fot. 237654

 ID130116  Diplomitoporus flavescens; 1km S,Huta Przerębska,gm.Masłowice, DE-47; 2009.04.30; las sosnowy; na martwych sosnach kilkanaście owocników na dwóch drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st7'0,64"N 19st42'16,15"E

fot. 237664 fot. 237665

 ID130254  Diplomitoporus flavescens; 1 km N,Zalesiczki,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 2009.05.03; las sosnowy; owocniki wyrosły na martwej ,stojącej sośnie;obecnie sosna leży na ziemi około tuzina owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st9'55,54"N 19st25'32,19"E

fot. 237996 fot. 237997

 ID130256  Diplomitoporus flavescens; 1,5 km N Gałkowice Stare,gm.Kamieńsk, DE-36; 2009.05.03; las sosnowy; na martwej sośnie trzy młode owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st16'40,46"N 19st26'48,98"E

fot. 238006 fot. 238007

 ID130260  Diplomitoporus flavescens; 1 km S,Pawłów Górny,gm.Wola Krzysztoporska, DE-36; 2009.05.03; pas drągowiny sosnowej; na martwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st16'45,15"N 19st28'18,88"E

fot. 238015

 ID130262  Diplomitoporus flavescens; 0,7 km SE Kalisko,gm.Bełchatów, DE-35; 2009.05.03; las sosnowy z domieszką brzozy; na martwych sosnach dwie grupy po kilka owocników na dwóch sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st15'16,6"N 19st25'29,02"E

fot. 238025 fot. 238026 fot. 238027

 ID130265  Diplomitoporus flavescens; 1 km NE,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-36; 2009.05.03; las sosnowy; na martwych sosnach kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st15'39,14"N 19st25'56,45"E

siedlisko
fot. 238044

jeden z owocników
fot. 238045

 ID130272  Diplomitoporus flavescens; 2 km W,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-35; 2009.05.03; las sosnowy; na martwych sosnach kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st15'35,44"N 19st23'34,21"E

siedlisko
fot. 238069

przykładowe owocniki
fot. 238070 fot. 238071

 ID131433  Diplomitoporus flavescens; okolice Fryszerki k.Radomska, DE-46; 2009.05.15; kilkudziesięcioletni las sosnowy z naturalnym podrostem sosnowym; na martwych sosenkach dwie grupy oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów:1 grupa kilkunastu owocników-na stojącej jeszcze sośnie,2 grupa kilku owocników-na zmurszałej,leżącej sośnie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st8"36,51"N 19st29'47,04"E

fot. 240690 fot. 240691 fot. 240692

 ID131452  Diplomitoporus flavescens; 1 km N,Prusicko,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.16; las sosnowy; na leżącej,murszejącej sośnie grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'26,06"N 19st10'49,15"E

fot. 240757 fot. 240758

 ID131455  Diplomitoporus flavescens; 1 km E,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.16; las sosnowy; na leżącej,zmurszałej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'39,59"N 19st9'39,38"E

fot. 240765 fot. 240766

 ID131468  Diplomitoporus flavescens; 1-2 km N,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.16; drągowina sosnowa (gr1) i las sosnowy; na martwych sosnach gr1-ok.tuzina owocników na jednej sośnie,gr2-dwa owocniki na dwóch sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: gr1 -51st3'0,42"N 19st9'2,49"E
-------gr2 -51st3'38,37"N 19st8'42,66"E

gr1
fot. 240809 fot. 240810

gr2
fot. 240811 fot. 240812

 ID131470  Diplomitoporus flavescens; 2,5 km NW,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-53; 2009.05.16; las sosnowy; leżąca,murszejąca sosna kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'42,98"N 19st7'50,73"E

fot. 240818 fot. 240819

 ID131483  Diplomitoporus flavescens; 2,4 km NE,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.16; las sosnowy; na martwych sosnach kilka owocników na trzech sosnach na kilkuset m.kw.; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'15,61"N 19st10'36,01"E

siedlisko
fot. 240848

jeden z owocników
fot. 240849

 ID131491  Diplomitoporus flavescens; 2 km E,Prusicko,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.17; las sosnowy; na martwej sośnie grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'50,34"N 19st13'13,38"E

fot. 240880 fot. 240881

 ID131492  Diplomitoporus flavescens; 2 km S,Zakrzówek Szlach.,pow.radomszczański, DE-54; 2009.05.17; skraj lasu sosnowego,nad starorzeczem Warty; na martwej,leżącej sośnie grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'11,14"N 19st12'46,06"E

fot. 240886 fot. 240887

siedlisko
fot. 240888

 ID135280  Diplomitoporus flavescens; 2 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.06.20; tyczkowina sosnowa; na martwych sosnach dwie grupy:gr.1-11 owocników,gr.2-5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: gr.2-51st1'13,07"N 19st22'50,49"E ;gr.1-ok.200-250 m na pnwsch od gr.2

gr.1
fot. 248656 fot. 248657 fot. 248658

gr.2
fot. 248659

 ID136890  Diplomitoporus flavescens; 2 km S,Łęg,pow.częstochowski, DE-55; 2009.07.05; las sosnowy; leżąca,murszejąca sosna kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'48,85"N 19st17'38,31"E

fot. 252226 fot. 252227

 ID137302  Diplomitoporus flavescens; 1,5 SW,Pieńki Szczepockie,pow.częstochowski, DE-65; 2009.07.12; las sosnowy; na martwych sosenkach trzy grupy owocników w promieniu 30m,dwie na stojących i jedna na leżącej sośnie (liczebność:3+13+3); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'8,84"N 19st19'35,98"E

fot. 253356 fot. 253357

 ID138815  Diplomitoporus flavescens; ok 1,5 km SW Zameczek Myśliwski Promnice, pow.tyski, woj.śląskie, DF-62; 2009.04.01; zagajnik sosnowy; na rosnącej sośnie jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JG/8.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 257585

 ID138835  Diplomitoporus flavescens; 1 km W,Czyżów,pow.bełchatowski, DE-35; 2009.07.26; las sosnowy; na martwych sosnach po kilka (od 6 do 12 owocników na sosence) na 5 sosnach,w promieniu ok.15m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st13'7,83"N 19st22'27,14"E

fot. 257684 fot. 257685 fot. 257686 fot. 257687

 ID139481  Diplomitoporus flavescens; 1 km E,Kuźnica,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE-46; 2009.08.01; las sosnowy; na pniach martwych sosen grupa 20 owocników na jeszcze stojącej sosence i grupa kilku starych owocników na leżącej; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st7'13,59"N 19st34'16,02"E

fot. 260011 fot. 260012 fot. 260013

 ID141587  Diplomitoporus flavescens; 1 km NW,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2009.08.12; las sosnowy; na martwych sosnach ok.20 owocników na kilku sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st3'8,85"N 19st20'26,01"E i w pobliżu

przykładowe owocniki
fot. 265057 fot. 265058 fot. 265059 fot. 265060


w tym samym fragmencie lasu rosły również kisielnice karmelowate ID141586

 ID143031  Diplomitoporus flavescens; 1 km SW,Gertrudów,pow.radomszczański, DE-46; 2009.08.15; las sosnowy; na martwych sosnach na odcinku ok.200mb znalazłem 5 sosen z tymże grzybem,średnio po kilka owocników na sośnie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przykładowe owocniki
fot. 268634 fot. 268635 fot. 268636

 ID143366  Diplomitoporus flavescens; 2,5 km S,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-35; 2009.08.31; las sosnowo-brzozowy; na martwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 269354 fot. 269355

 ID148245  Diplomitoporus flavescens; Wygoda,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-66; 2009.10.04; tyczkowina sosnowa; na martych sosnach kilkadziesiąt (35-40) owocników na pięciu sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/15.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 281996 fot. 281997 fot. 281998 fot. 281999

 ID149152  Diplomitoporus flavescens; Około 300m na południe od miejscowości Ogrodniczki, GC-01; 2009.10.08; Młody las sosnowy; Pień uschniętej młodej sosenki kilka owocników tuż obok siebie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MG/23.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Dodatkowe informacje w wątku;
http://www.bio-forum.pl/messages/33/281826.html

fot. 284004 fot. 284005

 ID154321  Diplomitoporus flavescens; 1,5 km W,Żaby,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2009.11.28; drągowina sosnowa; na martwych sosnach ponad 35 owocników na 6 sosnach,na powierzchnii ok.1 hektara; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/17.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st10'38,46"W 19st23'27,82"E

fot. 299911 fot. 299912 fot. 299913 fot. 299914 fot. 299915

ID297708 Diplomitoporus flavescens; ok.1,0km na NW od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.03.11; las sosnowy z domieszką brzozy; Na drągach sosnowych pozostawionych po przecince grupa kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 910315 fot. 910316

literatura · references
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #1678
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 14.04.2006

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Diplomitoporus_flavescens.htm"> Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>