niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Cortinarius violaceus (L.: Fries) S.F. Gray

zasłonak fioletowy
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Cortinarius violaceus (zasłonak fioletowy)
pokrój; 23.09.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Cortinarius violaceus (zasłonak fioletowy)
przekrój

owocnik

Cortinarius violaceus (zasłonak fioletowy)
Kapelusz początkowo niebieskofioletowy z metalicznym połyskiem, z wiekiem brązowofioletowy do brązowego z liliowym odcieniem; 40-80(100) mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem wypukły do płaskiego, czasem z szerokim garbkiem; powierzchnia aksamitna, z wiekiem kosmkowato-łuseczkowata; brzeg długo podgięty, młody połączony bladofioletową zasnówką z trzonem.

space

Trzon początkowo fioletowy, z wiekiem brązowiejący w kierunku podstawy; 60-100(120) x 10-20 mm, równogruby lub rozszerzający się ku podstawie, z bulwiastą podstawą o średnicy do 40 mm, obrośnięty niebieskawą grzybnią; pusty lub wydrążony; powierzchnia początkowo wzdłużnie włókienkowata, z wiekiem naga, także może być okrężnie pokryta słabymi, szarymi resztkami osłony całkowitej.

space

Pileus initially blue-violet with metallic glaze, with age brown-violet to brown with lilac tinge; 40-80(100) mm in diameter, at first hemispherical, with age convex to planar, sometimes broadly umbonate; surface velvety, with age fibrillose-squamulose; margin incurved for a long time, when young connected with the stipe by a pale violet cortina.

space

Stipe at first violet, with age browning towards the base; 60-100(120) x 10-20 mm, equal or enlarging towards the base, with bulbous base of up to 40 mm in diameter, covered with bluish mycelium; empty or hollow; surface initially longitudinally fibrillose, with age glabrous, can also be covered with twisted round weak grey universal veil remains.

space

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne do migdałowatych, drobno brodawkowane, ochrowo-brązowe; 11.5-13.5 x 7-9(8.5) µm. Ostrze blaszki z licznymi cystydiami z niebieską (z wiekiem brązową) zawartością. Barwne cheilocystydia są charakterystyczne w rodzaju Cortinarius tylko dla tego gatunku i definiują podrodzaj Cortinarius.

Spores ellipsoid to almond-shaped, finely verrucose, ochraceous-brown; 11.5-13.5 x 7-9(8.5) µm. Lamellar edges with numerous cystidia with blue (with age brown) contents. Coloured cheilocystidia are characteristic of the genus Cortinarius only of this species and define subgenus Cortinarius.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, od lata do jesieni, w lasach liściastych, pod bukami, olszami, wierzbami, brzozami.

Quite rare. Sporocarps solitary to gregarious, summer to autumn, in deciduous forests, under beech, alder, willow, birch.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

Niejadalny.

Inedible.
Forma z lasów iglastych ujmowana jest jako osobny podgatunek zasłonak fioletowy hercyński (Cortinarius violaceus ssp. hercynicus) lub nawet jako gatunek Cortinarius hercynicus. Różni się występowaniem pod drzewami iglastymi: świerkami i sosnami. Jego zarodniki są szersze (8-10 µm szerokości).

Form found in the conifers classified as a separate subspecieszasłonak fioletowy hercyński (Cortinarius violaceus ssp. hercynicus) or even as the species Cortinarius hercynicus. It differs in that it is found under the conifers: spruce and pine trees. Its spores are broader (8-10 µm broad).
znalezisko 20060923.2.06 - Cortinarius violaceus (zasłonak fioletowy); Puszcza Białowieska
3f · 20060923.2.06
/Puszcza Białowieska/
znaleziska Cortinarius violaceus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

143054 AB-94 297178 42841 BB-01 180519 DE-35 101035 117037 DE-54 175114 194731 DE-55 145001 145015 101039 113336 117201 141591 DE-56 145027 194712 175641 101036 144128 175909 DE-57 178138 DE-65 180072 144823 74098 DE-78 173052 DF-42 44035 DF-52 161066 120910 ED-18 245422 FG-22 190386 GC-10 222645

 ID42841  Cortinarius violaceus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na SE od Jezierzyc, AB-94; 2006.09.09; wielogatunkowy las liściasty z dominacją grabu i buka; na ziemi w grupie; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54449

ID44035 Cortinarius violaceus; Ruda Śląska, las przy autostradzie A-4, DF-42; 2006.09.13; las mieszany, topole, modrzewie, dęby; w trawie pojedynczo w linii prostej 5 owocników; leg. Joanna Listewnik; det. Sebastian Pintscher; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Zasłonak fioletowy
fot. 56385 fot. 56386

 ID74098  Cortinarius violaceus; Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2007.08.18; dąb, brzoza, sosna, osika; na ziemi w grupie, ok. 20szt.; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/KK/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 113718 fot. 113719 fot. 113720

 ID101035  Cortinarius violaceus; 1km N,Borowa,pow.radomszczański, DE-35; 2006.10.07; las liściasty-m.in. grab,buk,wiąz,dąb; na ziemi w ściółce pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu powtórnym - ID 117037, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 171915

 ID101036  Cortinarius violaceus; 300m S,Leśniczówka Strzałków,pow.radomszczański, DE-56; 2005.08.15; starodrzew jodłowo-dębowy z domieszką in.drzew; na ziemi kilka młodych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu 175909, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: w 2004 znalazłem kilkanaście sztuk w tym miejscu

fot. 171919 fot. 171920

 ID101039  Cortinarius violaceus; 2km S,Radziechowice I,pow.radomszczański, DE-55; 2006.09.02; liściasty skraj lasu-gł.olcha,brzoza; na ziemi wśród roślinności zielnej grupa ok.30 owocników w różnym wieku; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 171926 fot. 171927 fot. 171928 fot. 171929

 ID113336  Cortinarius violaceus; 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2008.09.09; skraj niedużego lasu,zadrzewienie liściaste nad rowem (melioracyjnym?)-gł.olcha; na ziemi,w liściastej ściółce pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/27.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'40,94"N 19 23'48,37"E

fot. 199251 fot. 199252

 ID117037  Cortinarius violaceus; 1 km N,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 2008.10.05; las mieszany z przewagą drzew liściastych,gł.wiązy; na ziemi,w ściółce grupa trzech owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/31.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: potwierdzenie stanowiska ID101035

fot. 206838 fot. 206839

 ID117201  Cortinarius violaceus; 1,5 km SW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2008.10.07; las mieszany-sosna,świerk,brzoza; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/15.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'1,76"N 19 23'2,79"E

fot. 207401 fot. 207402

 ID120910  Cortinarius violaceus; Tychy Czułów, pow.tyski, woj.śląskie, DF-52; 2008.08.29; las mieszany z przewagą dębu, topoli, brzozy, klonu, świerka i sosny; na ziemi ok 30 owocników w różnych miejscach lasu pojedynczo i po kilka sztuk; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JG/29.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216373

 ID141591  Cortinarius violaceus; 2 km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2009.08.12; wilgotny las mieszany-sosna,brzoza,olcha,leszczyna,kruszyna,świerk; na ziemi grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/17.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st2'43,91"N 19st18'35,61"E, w tym samym fragmencie lasu co stroczniczek złotawy ID141590

fot. 265089 fot. 265090 fot. 265091

ID143054 Cortinarius violaceus; 1 km NW stacja kolejowa Zebrzydowa, Zebrzydowa, gmina Nowogrodziec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie; 2009.08.29; Las mieszany, przede wszystkim brzozy, nieliczne drzewa iglaste; w opadłych liściach i gałązkach W promieniu 5m dwie grupy: pierwsza ok 15 owocników, druga ok. 10 owocników; leg. Damian Nowowiejski; det. Damian Nowowiejski; eksykat: w przygotowaniu, tak, notatka: nie
uwagi: W miejscu bardziej zacienionym(grupa ok 10 owocników) owocniki o bulwiastych trzonach, masywniejsze niż te ze stanowiska o większym dostępie do światła. W wielu fazach wzrostu: od drobnych, wysokości ok. 2cm, aż do form dojrzałych, wysokości 12-13cm.

fot. 268767 fot. 268768 fot. 268769 fot. 268770 fot. 268771 fot. 268772 fot. 268773

 ID144128  Cortinarius violaceus; 1km E,Klekowiec,pow.radomszczański, DE-56; 2009.08.30; skraj boru sosnowego;wilgotniejszy fragment lasu-kruszyna,młode świerki i dęby; na ziemi,w mchu pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/17.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 271113 fot. 271114 fot. 271115

 ID144823  Cortinarius violaceus; 1,5 km N,Widzówek,pow.częstochowski, DE-65; 2009.09.06; las mieszany-sosna,osika,dąb,brzoza; na ziemi 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/17.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 272831

200m na pn jeszcze jeden owocnik w podobnym środowisku
fot. 272832

 ID145001  Cortinarius violaceus; 2 km E,Szczepocice Prywatne,pow.radomszczański, DE-55; 2009.09.13; wilgotny las brzozowy z podszytem kruszyny i świerka przechodzący w bór sosnowy; na ziemi,w krzewinkach borówki czernicy grupa 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/15.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 273275 fot. 273276

 ID145015  Cortinarius violaceus; 1,8 km NE,Łęg,pow.częstochowski, DE-55; 2009.09.13; bór sosnowy,w pobliżu strumienia-dodatkowo brzozy i podrost dębowy; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/15.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 273311

 ID145027  Cortinarius violaceus; 1,5 km SW,Orzechówek,pow.radomszczański, DE-56; 2009.09.11; las mieszany-brzoza,osika,świerk;gęsty podszyt liściasty; na ziemi,w ściółce grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/17.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 273380 fot. 273381

ID161066 (potwierdzenie 120910) Cortinarius violaceus; Tychy Czułów, pow. tyski, woj. śląskie, DF-52; 2009.09.17; las mieszany z przewagą dębu, topoli, brzozy, klonu, świerka i sosny; na ziemi pięć owocników w kilku miejscach lasu pojedynczo; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 322319

 ID173052  Cortinarius violaceus; 1,1 km NW,Budzów,gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2010.09.08; las liściasty (miejscami podmokły) -buki,dęby,osiki,graby; na ziemi dwie grupy (5 i 6 owocników) w oddaleniu od siebie ok.30m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/2.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 369044 fot. 369045 fot. 369046

 ID175114  Cortinarius violaceus; 1 km S,Kijów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2010.09.20; wilgotny las mieszany-sosna,świerk,brzoza,osika,dąb;gęsty podrost i podszyt; na ziemi dwie grupy owocników (3+12),oddalone ok.40 m od siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/2.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51st 01' 21,0"N 19st 16' 17,6"E

fot. 374946 fot. 374947

siedlisko
fot. 374948

 ID175641  Cortinarius violaceus; 1 km S,Grzebień,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.09.24; las sosnowo-bukowy; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/2.11.10, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51st 01' 26,7"N 19st 29' 23,1"E

 ID175909  (potwierdzenie 101036) Cortinarius violaceus; 300m S,leśn. Strzałków,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.09.19; starodrzew jodłowo-dębowy z domieszką in.drzew (gł.graby,osiki,brzozy,leszczyny); na ziemi,pod osikami rozrzucona grupka 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/2.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 377146fot. 377147fot. 377148

 ID178138  Cortinarius violaceus; 1 km S,Ujazdówek,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.09.13; las mieszany z przewagą lisciastych-gł.dęby,również jodły,brzozy i inne; na ziemi,pod osiką dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/15.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51st 02' 10,5"N 19st 39' 06,0"E

fot. 383704

 ID180072  (potwierdzenie 144823) Cortinarius violaceus; 1,5 km N,Widzówek,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.09.11; liściasty pas lasu na granicy lasów i łąk-gł.brzozy i osiki z gęstym podszytem; na ziemi grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 390617 fot. 390618

siedlisko
fot. 390619

 ID180519  Cortinarius violaceus; 1,2 km S Kołobrzeg - Podczele, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2010.10.01; buczyna; na ziemi wśród liści dwa owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/TT/12.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 391467 fot. 391468 fot. 391469

 ID190386  Cortinarius violaceus; Mszana Skrzyż., pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2011.08.21; osika, sosna, dąb, jodła; u podstawy osiki na ziemi 3 owocniki w grupie, w ostrężynach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/AH/1.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 439384 fot. 439385 fot. 439386 fot. 439387

 ID194712  (potwierdzenie 101036) Cortinarius violaceus; 300m S od leśn. Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.08.28; starodrzew jodłowo-dębowy z domieszką in.drzew jak osiki, brzozy, graby i inne; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy zgłoszeniu 175909, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 461136

 ID194731  (potwierdzenie 175114) Cortinarius violaceus; 1 km S, Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2011.09.24; wilgotny las mieszany-sosna,świerk,brzoza,osika,dąb;gęsty podrost i podszyt; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 461207

ID222645 Cortinarius violaceus; N53 05 41,3 E23 09 59,4 las przy lotnisku Aeroklubu Białystok, pow. Białystok, woj. podaslkie, GC-10; 2013.09.19; LMw; na ziemi dwa okazy; leg. Rafał Zarzecki; det. Jacek Nowicki ; , TAK http://www.bio-forum.pl/messages/33/598575.html
uwagi: Oznaczenie: http://www.bio-forum.pl/messages/33/598575.html

 ID245422  Cortinarius violaceus (L.) Gray; Zielonka, pow. Wołomiński, woj. Mazowieckie, ED-18; 2014.09.02; Las Bukowo Brzozowy; Na ziemi w towarzystwie paproci i traw Grupa około 30 - 40 egzemplarzy; leg. Dariusz Wierzbicki; det. Dariusz Wierzbicki; , tak
uwagi: fot. 700522

ID297178 Cortinarius violaceus; Puszcza Bukowa, 1,9 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.08.30; żyzna buczyna; na ziemi w grupie - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/873491.html

literatura · references
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 2000 — Fungi of Switzerland 5 - Cortinariaceae p.152 [26V]
· Brandrud, T.E et al, 1989-1998, — Cortinarius. Flora photographica. p.C37 [61]
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.294 [49]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #1579
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 19.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Cortinarius_violaceus.htm"> Cortinarius violaceus (zasłonak fioletowy) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>