duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Objazdówka sobotnia. Na powrocie z łażenia po lubelskim lesie, w którym znaleźliśmy tylko maleńkiego żółciaka siarkowego, wstąpiliśmy do lasu dębowego z domieszką graba, brzozy i sosny. Na skraju, w trawie pod brzozami jeden koźlarz babka. Sucho wszędzie. Na pocieszenie bonus 😊