duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Trzy godz w lesie.W 1.5 h wyzbierane trąbki ( ok. 4 L)1.5 h bezskutecznego szukania płomiennicy 😭.Dodatkowo jedna gaska niekształtna i jedna kurka.