ediblered list

Tricholomopsis decora (Fr.) Singer

rycerzyk oliwkowożółty (rycerzyk ozdobny)
Tricholomopsis decora
04.09.2005, Kotlina Kłodzka; znal. 050904.4
copyright © by Marek Snowarski
Tricholomopsis decora
pokrój · habit

owocnik (Fruitbody)

Tricholomopsis decora
Tricholomopsis decora
Kapelusz złotożółty, pomarańczowożółty z drobnymi, licznymi, koncentrycznie ułożonymi wółknistymi łuseczkami; łuseczki nieco jedynie nieco ciemniejsze od podłoża, oliwkowe, brązowe, w centrum kapelusza łuseczki gęściej ustawione; 30-70(90) mm średnicy, początkowo stożowato-wypukły, potem wypukły do płaskiego, centrum czasem z niskim i szerokim garbkiem; brzeg długo podwinięty, łókienkowaty.

Blaszki złotożółte, pomarańczowożółte, wąskie, przy trzonie niemal prosto przyrośnięte lub wykrojone z ząbkiem, ostrza gładkie.

Trzon zabarwiony jak i reszta owocnika; 30-70 × 5-10 mm, równogruby, czasem wygięty lub ekscentryczny; powierzchnia wzdłużnie włókienkowata, w górze łuseczkowata; wnętrze pełne lub z kanałem.

Miąższ żółty, w centrum kapelusza gruby, ku obowodowi cienki; prawie bez zapachu; smak łagodny lub gorzkawy.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, hialinowe, z kroplami, 6-8.5 × 4-5.5 µm, Q 1.4-1.7, nieamyloidalne.

występowanie

Rzadki, częściej w górach. Owocniki pojawiają się od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach na butwiejącym drewnie drzew iglastych.

wartość (Importance)

Niejadalny.

Inedible.

uwagi (Remarks)

Sprawdź uwagi na stronie - rycerzyk (Tricholomopsis) - o podobnym, bardzo rzadkim, Tricholomopsis ornata.

wybrane znaleziska · selected collections

Tricholomopsis decora
7f · 05 09 04 4
(Kotlina Kłodzka)
Tricholomopsis decora
6f · 05 09 13 3
(Puszcza Białowieska)
Tricholomopsis decora
3f · 04 10 08 6
(Czechy, Szumava, Czerny Kriz) na kłodzie świerkowej · (on laying Picea log)
Tricholomopsis decora
2f · 060916.46202.ah (Anna Hreczka)
(Ropianka, pow. jasielski) las mieszany
Tricholomopsis decora
2f · 060930.46204.ah (Anna Hreczka, det. Anna Kujawa)
(Ropianka, pow. jasielski) las mieszany
Tricholomopsis decora
3f · 070825.74949.ah (Anna Hreczka)
(Mszana, pow. krośnieński) las mieszany
znaleziska Tricholomopsis decora na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 26235 AE-78, 120855 BB-09, 78502 BF-14, 142988 CA-89, 120892 CB-00, 114746 DA-80, 146980 EE-55, 41175 EG-09, 21363 EG-15, 76067 EG-19, 118084 EG-25, 43851 EG-28, 118364 EG-29, 76004 EG-33, 118079 EG-34, 118260 EG-36, 74949 FF-93, 46202 FG-21, 45158 FG-22, 46206 FG-22, 40327 FG-28, 46204 FG-33, 143635 GC-02,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 156402 AE-78, 146981 BE-70, 46734 GC-64,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

21363 Tricholomopsis decora; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 04.09.2005; las mieszany (jodła, świerk, sosna, jarząb, brzoza, dąb); na zmurszałym pniu drzewa iglastego cztery owocniki; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050904-247 herb. Pinczer, tak, notatka: 050904-247; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 19728

26235 Tricholomopsis decora; Karkonosze, Łabski Kocioł, AE-78; 10.09.2005; Calamagrostio villosae - Piceetum; butwiejący pniak Picea gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 242, Herb. autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 26768

40327 Tricholomopsis decora; Rezerwat, FG-28; 23.08.2006; Las jodłowy; Na omszonym pniu jodły Dwa owocniki w odległości 15 cm od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 35/PC/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Na terenie Rezerwatu znalazłem trzy miejsca z tymi grzybami. Ponadto w okolicznych lasach licznie występuje.

fot. 50814 fot. 50815

41175 Tricholomopsis decora; Biecz, pow. Gorlice, 4 km E, EG-09; 02.09.2005; Las mieszany z przewagą jodły i sosny; na pniaku sosnowym średnio zmurszałym skupisko ponad 20 owocników w kilku kępkach; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK - u zgłaszającego <06-09-02 Tricholomopsis decora>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty (r. ozdobny)
fot. 52267 fot. 52268

43851 Tricholomopsis decora; Klimkówka k/ Uścia Gorlickiego, 2.5 km SE, EG-28; 05.09.2006; Las jodłowo-bukowy, wilgotne, cieniste stanowisko; na silnie zmurszałej kłodzie iglastej kępkami po kilka owocników, około 30 szt.; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-05 Tricholomopsis decora >, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty, d. ozdobny
fot. 56125 fot. 56126

45158 Tricholomopsis decora; Mszana k/Dukli, woj. podkarpackie, FG-22; 17.09.2006; stary las jodłowy z domieszką buka i innych drzew liściastych; na kłodach i pniakach jodłowych o różnym stopniu rozkładu kępkami po kilka - kilkanaście owocników, kilka stanowisk w różnych miejscach lasu; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-17 Tricholomopsis decorans>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty (d. r. ozdobny)
fot. 58104 fot. 58105

46202 Tricholomopsis decora; Ropianka, powiat jasielski, FG-21; 16.09.2006; las mieszany z przewagą jodły; na zmurszałym pniu (chyba jodłowym) 3 w kępce, i 2 pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/AH/1.05.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59816 fot. 59817

46204 Tricholomopsis decora; okolice Woli Niżnej, FG-33; 30.09.2006; las mieszany z bukiem, jodłą, sosną i in.; na mocno zmurszałym pniu (chyba jodłowym) 8 owocników, trzy w kępce, pozostałe pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/1.05.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59821 fot. 59822

46206 Tricholomopsis decora; Mszana Skrzyżowanie, powiat krośnieński, FG-22; 21.09.2006; las mieszany; na mocno zmurszałym pniu (chyba jodłowym) 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/AH/1.05.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59831 fot. 59832

46734 Tricholomopsis decora; Puszcza Biąłowieska rez. Głęboki Kąt, GC-64; 24.09.2006; las świerkowy; na zmurszałych kłodach ok. 10 owocników; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, u Kustosza bazy, nie, notatka: nie

74949 Tricholomopsis decora; las w okolicach Woli Jasienickiej, powiat brzozowski, FF-93; 25.08.2007; las mieszany z jodłą, dębem i bukiem; na zmurszałym pniu, trudnym do rozpoznania 2 owocniki blisko siebie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/AH/14.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 115544 fot. 115545 fot. 115546

76004 Tricholomopsis decora; Macelowa Góra, Pieniński Park Narodowy, EG-33; 02.09.2007; Dentario glandulosae-Fagetum abietetosum var. typicum; na butwiejącej, jodłowej kłodzie 4 owocniki w odległości od siebie około 10-20 cm; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 49st24'34,3", E 20st22'59,1", H-760 m n.p.m.
fot. 118268 fot. 118269

76067 Tricholomopsis decora; Dominikowice pow. Gorlice, 2.5 km SE, EG-19; 02.09.2007; stary, cienisty las bukowo - jodłowy ze skąpym podszytem i bogatym runem zielnym; na leżącej kłodzie jodłowej, bardzo już zmurszałej kilka pojedynczych owocników w pobliżu; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach u zgłaszającego, <070902 Tricholomopsis decora>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty
fot. 118462

78502 Tricholomopsis decora; Batorówek k. Karłowa, woj. dolnośląskie, BF-14; 23.09.2007; Las swierkowy,; zmurszała gałąź kilka sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/KK/15.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

fot. 123830 fot. 123831 fot. 123832

114746 Tricholomopsis decora; Gdańsk lasy leśnictwa Matemblewo, DA-80; 13.09.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; Na zmurszałym pniu świerka jeden owocnik; leg. Marcin S.Wilga; det. Marcin S.Wilga; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Marcin S.Wilga Tricholomopsis decora w Lasach Oliwskich
uwagi: fot. 202106 fot. 202107

118079 Tricholomopsis decora; Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 11 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-34; 24.09.2008; drzewostan jodłowo-świerkowy; na leżącej kłodzie iglastej (prawdopodobnie jodłowej) 5 owocników; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grażyna Domian, potw. M. Kozak, P. Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty (ozdobny)
fot. 209511 fot. 209512

omówiony w wątku 33/208848

118084 Tricholomopsis decora; Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 10 km na E od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-25; 27.09.2008; buczyna karpacka z domieszką jodły; na jodłowej kłodzie pojedynczo; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grażyna Domian, potw. M. Kozak, P. Chachuła; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: rycerzyk oliwkowożółty
fot. 209531 fot. 209532
omówiony w wątku 33/208848

118260 Tricholomopsis decora; Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 7,5 km na SW od Łabowej, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-36; 29.09.2008; buczyna karpacka z domieszką jodły; na dwóch kłodach jodłowych łącznie 9 owocników pojedynczo i w grupkach; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grażyna Domian, potw. M. Kozak, P. Chachuła; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty (ozdobny)
fot. 209884 fot. 209885 fot. 209886

omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/208848.html

118364 Tricholomopsis decora; Beskid Niski - Magura Małastowska, ok. 2,3 km na N od Gładyszowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG-29; 03.10.2008; buczyna karpacka; na jodłowym pniaku po ściętym drzewie dwa owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, potw. M. Kozak, P. Chachuła; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty
fot. 210083 fot. 210084

Omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/208848.html

120855 Tricholomopsis decora; Biesowice, nad brzegiem rzeki Wieprzy, pow.słupski, woj.pomorskie, BB-09; 10.08.2008; las mieszany z przewagą grabu, buka, z domieszką dębu, sosny i świerka; na ściętym pniaku trudnym do rozpoznania trzy owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JG/17.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216261 fot. 216262

120892 Tricholomopsis decora; Trzebielino, pow.bytowski, woj.pomorskie, CB-00; 21.08.2008; las iglasty sosnowo - świerkowy; na próchniejących kłodach i karpach iglastych, porośniętych mchem na wielu kłodach po kilka lub kilkanaście sztuk; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JG/17.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216342 fot. 216343

142988 Tricholomopsis decora; Lasy Oliwskie Matemblewo, CA-89; 29.08.2009; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,grab,leszczyna,świerk; na pniu świerkowym jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi
uwagi: fot. 268479 fot. 268480
N 54*23,058'
E 018*32,126'
128 m.npm
To jest jedyne stanowisko rycerzyka w Lasach Oliwskich.Powtórka stanowiska sprzed roku (ID: 114746)

143635 Tricholomopsis decora; Trasa Supraśl -Krynki, około 200 metrów przed przystankiem PKS Czółnowo, nieopodal drogi., GC-02; 30.07.2009; stary puszczański, las mieszany.; Mocno spróchniały pień. Trzy owocniki tuż obok siebie, korzenie nie pozrastane.; leg. Mirosław Gryc; det. Paweł Paulus; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MG/30.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Zdjęcia i opis w wątku:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/258446.html
N 53 14 05, E 23 23 57

146980 Tricholomopsis decora; Bliżyn, woj. świętokrzyskie, Suchedniowsko-Oblęgorski PK, EE-55; 15.09.2009; las mieszany; na pniach i kłodach, kilka stanowisk w grupach kilku szt.; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/3.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: .
fot. 278936 fot. 278937 fot. 278938

146981 Tricholomopsis decora; Gruszków, woj. dolnośląskie, Rudawski Park Krajobrazowy, BE-70; 23.07.2009; las mieszany, buk, świerk; na zmurszałej kłodzie w grupie kilku szt.; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 278942 fot. 278943

156402 Tricholomopsis decora; Szklarska Poręba Górna, ok. 1 km SE, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, AE-78; 25.10.2009; las świerkowy z podrostem bukowym; na zmurszałym pniaku 2 owocniki; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: zaginął,
uwagi: owocniki wyrastały spod śniegu

fot. 307138
fot. 307139

literatura · references
[26III] [27] [49] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 18.01.2010 · została utworzona/was created 31.07.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Tricholomopsis_decora.htm">rycerzyk oliwkowożółty - Tricholomopsis decora - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>