red list

Phleogena faginea (Fr.) Link (1833)

suchogłówka korowa (główka korowa)
na stronie — Owocniki · Zarodniki (Spores) · Występowanie
Phleogena faginea
12.09.2005, Puszcza Białowieska; znal. 050912.10
copyright © by Marek Snowarski
Phleogena faginea Phleogena faginea
pokrój · habit
Phleogena faginea Phleogena faginea
Phleogena faginea
Phleogena faginea
Phleogena faginea
Phleogena faginea

owocniki

Phleogena faginea
Owocniki tego gatunku, należącego do podstawczaków, przypominają swoim wyglądem raczej owocniki śluzowców. Owocnik jest zbudowany z trzonka i mniej lub bardziej regularnie kulistej główki; wysokość całego owocnika 2-10 mm, w tym główki 1-5 mm; główka biaława, szara, jasnoochrowa, z wiekiem brązowieje; powierzchnia główki drobno ziarnista, jakby kłaczkowata.

Trzonek początkowo biały, szybko brązowieje i z wiekiem staje się czarny; 2-8 mm długości i do 1.5 mm szerokości; podstawa z filcowatą grzybnią.

Miąższ początkowo elastyczny. Zapach wyraźny, utrzymujący się, przyprawy maggi.

zarodniki (Spores)

Zarodniki kulistawe, gładkie, grubościenne, żółtawobrązowe, 4.5-10 × 4.5-9 µm.

występowanie

Bardzo rzadka. Owocniki nieraz w dużej liczbie, w rzędach lub w nieregularnych skupieniach, na korze drzew liściastych, rzadko iglastych. Związany z lasami o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego.

wybrane znaleziska · selected collections

Phleogena faginea
5f · 06 09 26 13
(Puszcza Białowieska)
Phleogena faginea
3f · 04 09 21 11
(Rogów, rez. Popień i okolice) na korze drzewa liściastego · (on bark of decidious tree)
Phleogena faginea
7f · 05 09 12 10
(Puszcza Białowieska)
Phleogena faginea
6f · 08 09 09 8 (Andrzej Szczepkowski)
(Bieszczady)
znaleziska Phleogena faginea na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 193887 AB-73, 193889 AB-73, 127387 AB-84, 125287 AB-84, 112523 AB-93, 121931 AB-93, 122313 AB-93, 123373 AB-93, 123378 AB-93, 123457 AB-93, 123458 AB-93, 124492 AB-93, 124496 AB-93, 124498 AB-93, 126373 AB-93, 137671 AB-93, 139255 AB-93, 153842 AB-93, 125289 AB-93, 126372 AB-93, 112860 AB-94, 112864 AB-94, 112890 AB-94, 113553 AB-94, 120012 AB-94, 120445 AB-94, 121929 AB-94, 122411 AB-94, 122616 AB-94, 123379 AB-94, 125148 AB-94, 125589 AB-94, 126689 AB-94, 126698 AB-94, 155594 AB-94, 157177 AB-94, 112873 AB-94, 113526 AB-94, 120016 AB-94, 120020 AB-94, 122243 AB-94, 122244 AB-94, 122618 AB-94, 122620 AB-94, 122624 AB-94, 122628 AB-94, 122629 AB-94, 125588 AB-94, 125590 AB-94, 126702 AB-94, 137675 AB-94, 153425 AB-94, 130376 AC-48, 113528 AD-07, 94114 BB-01, 122960 BC-79, 122962 BC-79, 157020 BC-79, 157024 BC-79, 125240 CA-89, 135603 CA-89, 125158 CA-89, 117883 CA-97, 52942 CC-21, 94253 CC-92, 122964 CC-92, 124171 CC-92, 125167 CC-92, 125168 CC-92, 126110 CC-92, 150987 CC-92, 151078 CC-92, 97489 DA-80, 97847 DA-80, 124611 DA-80, 124859 DA-80, 117097 DA-80, 126082 DA-80, 99186 DB-94, 178414 FG-31, 230720 GC-02, 214091 GC-02, 176163 GC-65,
· bez ATPOL lub wadliwy: 124506, 152955,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 156866 CC-92, 183769 DA-70,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

52942 Phleogena faginea; Rez.Zielona Góra, pow.pilski, woj.Wielkopolskie, CC-21; 07.10.2006; las grabowo-dębowy; na pniu powalonego drzewa liściastego w grupach po kilka sztuk, ogólnie kilkaset sztuk; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: tak, u Roberta Puciaty (E186) i w Stacji ZBŚRiL PAN (1/RP/16.01.07), tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53w przygotowaniu
uwagi: fot. 73003

94114 Phleogena faginea; Zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski, gm.Ustronie Morskie, Bagicz 1 km W, BB-01; 09.03.2008; Buczyna; Na uschniętym pniu ułamanego buka, bezpośrednio na pozbawionym kory drewnie i na obrzeżach kory Masowo w grupach po kilkadziesiąt owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TT/27.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 155035 fot. 155036

94253 Phleogena faginea; Wielkopolska, nadleśnictwo Czerniejewo, rezerwat Bielawy, CC-92; 03.02.2008; grąd środkowoeuropejski; pień powalonego drzewa, na pozbawionym kory drewnie ok. 100 owocników na powierzchni o długości ok. 30 cm i szerokości 1-3 cm; leg. Barbara K.; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/13.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: wątek na bio-forum http://www.bio-forum.pl/messages/33/148204.html

zdjęcia:

fot. 155299 fot. 155300 fot. 155301

97489 Phleogena faginea; Gdańsk Dolina Samborowa TPK, DA-80; 16.04.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na martwym buku w grupach po kilka,kilkanaście,kilkadziesiąt sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/8.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/162677.html

97847 Phleogena faginea; Gdańsk Dolina Zielona, DA-80; 20.04.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na martwym buku kilkadziesiąt owocników w wiązkach i pojedyńczo; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/8.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163646

http://www.bio-forum.pl/messages/33/162677.html

99186 Phleogena faginea; najbliższa miejscowość: Górale (na Zach.), Ostrowite (na Płn.), Ciche (na > Wsch.), Zbiczno (na Płd.); najbliższe miasto: Brodnica +53° 23' 33.81'', +19° 18' 37.74'' (53.392725, 19.310483), DB-94; 01.05.2008; las lisciasty, głównie bukowy (rezrwat buków); stojace, uschniete drzewo buka, głównie miejsca osłonięte z kory, na wysokości od ziemi - do ok. 2m. masowo; leg. Katarzyna Gubrynowicz; det. Katarzyna Gubrynowicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/KG/9.05.08, -, notatka: -; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

112523 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, ok. 4 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 19.01.2008; buczyna pomorska na skraju źródliska; na stojącym kikucie martwego już próchniejącego buka kilkaset owocników w grupach i sznurach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374 . Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 197127

112860 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 29.01.2008; buczyna pomorska na krawędzi źródliska; na martwym stojącym kikucie buka licznie w grupach i sznurach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 198002

112864 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,2 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 02.02.2008; łęg w dolinie strumienia; na pniu grubego stojącego martwego buka bardzo licznie w grupach i sznurach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 198017

112873 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,3 km na N od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 13.02.2008; buczyna pomorska na stoku doliny strumienia; na stojącym pniu martwego buka kilkaset owocników w grupach, wiązkach i sznurach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 198055

112890 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,6km na N od Kołowa, gm.Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 08.03.2008; łęg olszowo-jesionowy w dolinie strumienia, krawędź źródliska; na pniu stojącego martwego jesiona kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 198079 fot. 198080

113526 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2km na NW od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 29.03.2008; buczyna pomorska z domieszką dębów; na stojącym pniu martwego buka w grupach i sznurach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 199629 fot. 199630

113528 Phleogena faginea; Łagów, gm. i pow. Łagów, lubuskie, AD-07; 05.04.2008; buczyna; na stojącym pniu martwego buka w grupach i sznurach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 199633

113553 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,6km na NW od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Carnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 23.08.2008; dąbrowa z domieszką Bk i Gb; na stojącym pniu martwego graba w sznurach ciągnących się w szczelinach kory; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 199746

117097 Phleogena faginea; Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, DA-80; 04.10.2008; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,grab,wiąz,osika; na łomach bukowych młode owocniki na 5 złamanych bukach; leg. Marcin S.Wilga,Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi
uwagi: fot. 207057 fot. 207058

117883 Phleogena faginea; Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA-97; 11.10.2008; Stara buczyna; na trzech złomach bukowych kilkadziesiąt owocników na każdym pniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak; publikacja: Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2011. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody "Zamkowa Góra" w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie). Przegl. Przyr. 22(1): 84-96
uwagi: Młode owocniki.To jest pierwsze notowanie suchogłówki z tego rezerwatu
fot. 208908 fot. 208909

120012 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,3 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 01.11.2008; łęg nad strumieniem (Ol, Js, Gb); na martwym, stojącym pniu Gb bardzo licznie w grupach, sznurach, wiązkach, w szczelinach kory i na drewnie bez kory; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 214172

120016 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, ok. 0,5 km na SE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 02.11.2008; buczyna pomorska nad strumieniem; na pniu starego martwego buka kilkadziesiąt owocników w grupach, sznurach i wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 214189 fot. 214190 fot. 214191

120020 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, ok. 0,5 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 02.11.2008; pogranicze łęgu jesionowego z buczyną; na stojącym pniu starego buka w grupach, wiązkach i sznurach, w szczelinach kory i na drewnie bez kory; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 214204

120445 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, nad brzegiem rzeki Płoni, ok. 0,5 km na SE od jej skrzyżowania z DK10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 06.11.2008; na krawędzi łęgu i buczyny; na stojącym martwym kikucie buka bardzo licznie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 215181

121929 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,9 km na NW od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 17.11.2008; buczyna pomorska na krawędzi łęgu olszowego; na pniu stojącego suchego buka pojedynczo i w grupach - łącznie kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 219032

121931 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, ok. 3 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 22.11.2008; buczyna pomorska na wzniesieniu; na pniu suchego stojącego buka pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374; Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 219039 fot. 219040

To jest pierwsze moje stanowisko zlokalizowane z daleka od siedlisk wilgotnych lub wodnych - wszystkie dotychczasowe były nad źródliskami, mokradłami lub w sąsiedztwie łęgów

122243 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Glinnej, AB-94; 06.12.2008; buczyna pomorska w pobliżu jeziora i w głębi lasu (tu z domieszką Db); na 4 stojących pniach złamanych buków o obwodach od 171 cm do 298 cm pojedynczo, w grupach, sznurach i wiązkach, w spękaniach kory, na korze i na gołym drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: Suchogłówka korowa

fot. 219722 fot. 219723

122244 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,6 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 06.12.2008; buczyna pomorska (żyzna i kwaśna); na 5 stojących pniach złamanych buków o obwodach od 138 do 269 cm pojedynczo, w grupach, sznurach i wiązkach, w spękaniach kory, na korze i na gołym drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 219729 fot. 219730 fot. 219731 fot. 219732

122313 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, ok. 4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 07.12.2008; buczyna pomorska na krawędzi źródliska; na pniach: buka (obwód-177 cm), jesionu (obwód - 101 cm) i buka (obwód - 84 cm), oddalonych od siebie maksymalnie o 200 m, w dolinie strumienia pojedynczo, w grupach, sznurach i wiązkach, w spękaniach kory, na korze i na gołym drewnie, a także na ryzomorfach opieńki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374 . Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 219914 fot. 219915 fot. 219916

Niniejsze zgłoszenie jest uzupełnieniem zgłoszenia ID112523

122411 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,6 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 07.12.2008; łęg olszowo-jesionowy na krawędzi źródliska w dolinie strumienia; na stojących obumarłych pniach: jesionu (obwód- 197 cm), grabu (89 cm), olszy (169 cm) i jesionu (114 cm) od kilkudziesięciu do kilkuset owocników pojedynczo, w grupach, sznurach i wiązkach, w szczelinach kory, na korze, pod korą i na odsłoniętym drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 220133 fot. 220134 fot. 220135 fot. 220136 fot. 220137

Niniejsze zgłoszenie jest uzupełnieniem zgłoszenia ID112890

122616 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,1 - 1,3 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 10.12.2008; buczyna pomorska z domieszką grabów na stoku doliny strumienia Sułtańska Woda; na dwóch stojących obumarłych pniach buków (obw. 60 cm i 165 cm) i na 4 grabach (obw.: 85, 103, 80 i 85 cm) od kilkudziesięciu do kilkuset owocników na drzewie pojedynczo, w rzędach, grupach i wiązkach, w szczelinach kory, na korze, pod korą i na gołym, odsłoniętym drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 220683 fot. 220684 fot. 220685
Niniejsze zgłoszenie jest rozszerzającym uzupełnieniem zgłoszenia ID112873

122618 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1 - 1,2 km na E od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 13.12.2008; buczyna pomorska; na 3 pniach złamanych i obumarłych buków o obwodach: 194, 135 i 270 cm po kilkadziesiąt owocników na każdym z drzew na korze, w szczelinach i na odsłoniętym drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 220691 fot. 220692

122620 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,2 - 1,4 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 13.12.2008; buczyna pomorska w pobliżu śródleśnych oczek wodnych; na stojących pniach 5 złamanych obumarłych buków o obwodach kolejno: 270, 204, 242, 102 i 212 cm od kilkudziesięciu do kilkuset owocników na drzewie, na korze, w szczelinach, otworach po żerowaniu dzięciołów, na odsłoniętym drewnie, a także na hubiakach (3 hubiaki buku o obw. 204 cm); leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 220706 fot. 220707 fot. 220708 fot. 220709

122624 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,5 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 13.12.2008; buczyna pomorska w pobliżu śródleśnego oczka wodnego; na stojącym pniu złamanego, obumarłego buka kilkaset owocników w grupach, wiązkach i rzędach, na korze, w szczelinach i na odsłoniętym drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 220729 fot. 220730 fot. 220731

122628 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,7 - 1,9 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 13.12.2008; buczyna pomorska; na 4 bukach (obw.: 208, 278, 40 i 55 cm) i na 2 jaworach (obw. 66 i 46 cm) od kilkudziesięciu do kilkuset owocników na drzewie, pojedynczo, w grupach, wiązkach i rzędach, na korze, w szczelinach kory i na odsłoniętym drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 220748 fot. 220749

122629 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,6 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 13.12.2008; buczyna pomorska nad śródleśnym mokradłem; na stojącym pniu złamanego i bumarłego buka o obwodzie 272 cm kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 220753 fot. 220754

122960 Phleogena faginea; województwo wielkopolskie, powiat obornicki, nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, ok. 1 km na zachód od wioski Nienawiszcz, BC-79; 21.12.2008; las liściasty porastający zbocza i dno wąwozu: olcha, buk, dąb, grab, klon; uschnięte drzewo liściaste bez korony o wysokości 10-12 m i obwodzie pierśnicy 55 cm owocniki w rzędach i grupach na wysokości od 70 do 95 cm, blisko 100 owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/13.01.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°40'57,03" E 17°58'37,47"
oddział leśny numer 95

widok dolnej części pnia od czterech stron, strzałkami zaznaczone położenie owocników
fot. 221546 fot. 221547 fot. 221548 fot. 221549
owocniki:
fot. 221550 fot. 221551

122962 Phleogena faginea; województwo wielkopolskie, powiat obornicki, nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, ok. 1,5 km na pn.zach. od wioski Nienawiszcz, BC-79; 21.12.2008; buczyna porastająca zbocza wąwozu, drzewostan różnowiekowy, domieszka innych gatunków liściastych; uschnięty kikut pnia bukowego o wysokości ok. 5 m i obwodzie pierśnicy ok. 1,4 m, stojący blisko górnej krawędzi wąwozu, w pobliżu drogi leśnej owocniki w pęknięciach kory, w rzędach, do wysokości 3,5 m, ponad sto owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/13.01.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°41'19,97" E 17°58'25,30"
oddział leśny numer 93

widok na kikut bukowy:
fot. 221558 fot. 221559

przykładowe owocniki:
fot. 221560 fot. 221561
1. na kikucie wyrosło kilkanaście owocników hubiaka pospolitego Fomes fomentarius
2. część kikuta, około 20% okorowana, okorowanie obejmuje od dołu do góry średnio 1/5 obwodu kikuta
3. na części okorowanej nie znaleziono owocników suchogłówki korowej

122964 Phleogena faginea; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, ok. 2,3 km na pn.zach. od Czerniejewa, CC-92; 20.12.2008; skraj lasu o składzie: kilka dębów o obwodzie pierśnicy ok. 3 m, grab, klon, brzoza, świerk, leszczyna, bez czarny; dwa uschnięte drzewa liściaste: 1. o obwodzie pierśnicy 51 cm, 2. o obwodzie pnia poniżej rozwidlenia na trzy konary ok. 1,8 m, obwód konaru porośniętego owocnikami ok. 90 cm 1. owocniki rzędami i grupami do wysokości 120 cm, licznie (ponad sto) 2. owocniki rzędami i grupami na wysokości od 80 cm do ok. 3 m na jednym z trzech konarów porośniętym owocnikami, konar ten jest porośnięty w dolnej partii na powierzchni bocznej, skąd szerokim pasmem owocniki przechodzą na górną powierzchnię konaru (bardzo licznie); leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/13.01.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°26'25,72" E 17°27'03,64" oraz N 52°26'26,96" E 17°27'04,04"
oddział leśny numer 133

drzewo 1 (fragment, od strony występowania owocników) i przykładowe owocniki
fot. 221575 fot. 221576

drzewo 2 (fragment, strzałkami zaznaczony obszar występowania owocników) i przykładowe owocniki
fot. 221577 fot. 221578

123373 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,6 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 27.12.2008; buczyna pomorska; na pniu obumarłego buka o obwodzie 228 cm złamanego na wysokości 5 m (zachowalo się kilka zywych gałęzi) w rzędach, pojedynczo i w grupach, w szczelinach kory i na korze; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/23.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 222485.jpg

fot. 222486.jpg

123378 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, ok. 1,7 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 02.01.2009; buczyna pomorska; na pniu obumarłego buka o obwodzie 232 cm złamanego na wysokości 12 m kilkaset owocników w rzędach i grupach, w szczelinach kory, na korze i bezposrednio na tkance drewna; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/25.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 222507.jpg

fot. 222508.jpg

123379 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, ok. 1 km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 03.01.2009; buczyna pomorska na stoku doliny z torfowiskiem; na pniu obumarłego, murszejącego buka o obwodzie 130 cm, złamanego na wys. ok. 6 m, pokrytego korą jeszcze w ok. 40% kilkadziesiąt owocnikow w rzędach i grupach na korze i okorowanym drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/25.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 222512.jpg

fot. 222513.jpg

123457 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 0,9 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 04.01.2009; drzewostan mieszany: wierzba, topola osika, brzoza, buk, dąb, modrzew; na pniu obumarłej wierzby o obwodzie 106 cm, ułamanej na wysokości 4 m kilkaset owocników w szczelinach kory i bezpośrednio na drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/25.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 222617.jpg

fot. 222618.jpg

123458 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, ok. 1,3 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 04.01.2009; buczyna pomorska z domieszką Gb, Js, Db, Wb; na dwóch grabach o obwodach 61 i 85 cm, na trzech bukach o obwodach: 100, 173 i 46 cm oraz na dębie o obwodzie 65 cm od kilkudziesięciu owocników na dębie do kilkuset na pozostałych drzewach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/25.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 222624.jpg

fot. 222625.jpg

fot. 222626.jpg

124171 Phleogena faginea; nadleśnictwo Czerniejewo, oddz 59, 4,0 km na pn od Czerniejewa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 18.01.2009; dąb, brzoza, grab, olsza, wiąz, sosna, bez czarny, leszczyna; stojący martwy 5 m złom drzewa liściastego i 3 uschnięte dęby licznie, od kilkudziesięciu na jednym drzewie do stu-kilkuset na pozostałych; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/23.02.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 52°27'58,40" E 17°28'45,05" oraz 52°28'00,0" E 17°28'42,9"
skrajny graniczący z polem uprawnym

- owocniki w różnym wieku, od młodziutkich, jasnych - tylko główki bez wyodrębnionych trzonków do dojrzałych, brązowych, niektóre na wyraźnie zaznaczonych trzonkach
- owocniki wyrastają: w szczelinach kory, w pęknięciach kory, na drewnie w pęknięciach drewna
- obwód pierśnicy drzew: od 47 do 83 cm
- owocniki występują do wysokości maks. ok. 2 m
- drzewa w znacznym stopniu okorowane, kora do wysokości 1,3-1,8 m, powyżej praktycznie brak kory
- na jednym z drzew rosła kisielnica trzoneczkowata Exidia truncata

złom drzewa liściastego przy leszczynie z orzechówką mączystą ze zgłoszenia ID: 124165 (krzew po lewej) oraz przykładowe owocniki w różnym wieku:
fot. 224275.jpg fot. 224276.jpg
fot. 224277.jpg
dojrzałe owocniki - zdjęcie obrócone o 90°
fot. 224278.jpg

124492 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1 km na SE od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 16.01.2009; drzewostan mieszany (dąb, buk, sosna); na złomie bukowym o obwodzie 110 cm i wysokości 1,2m kilkaset owocników w rzędach i grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 224814 fot. 224815

124496 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 0,7 km na E od wiaduktu autostrady nad ul. Morwową, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 24.01.2009; kwaśna buczyna na stoku doliny strumienia Sarnisko (drzewostan gospodarczy); na bukowym złomie o obwodzie 173cm i wysokości 3 m kilkadziesiąt owocnikow w rzędach i grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 224828 fot. 224829

124498 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 0,4 km na SW od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 4.1..209.; buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy); na dwóch złomach bukowych o obwodach 180 cm i 81 cm oraz wysokościach 8 i 7 m po kilkaset owocników w rzędach, grupach i pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 224836 fot. 224837

124506 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,5 km na SE od wiaduktu autostrady nad ul. Morwową, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, A-93; 24.01.2009; buczyna pomorska; na pniu żywego buka kilkadziesiąt owocników w rzędach w podłużnej ranie (piorunowej?), w towarzystwie licznych boczniaków ostrygowatych; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 224868 fot. 224869

124611 Phleogena faginea; Gdańsk Matemblewo okolice sanktuarium, DA-80; 25.01.2009; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,grab; Na martwym grabie kilkadziesiąt owocników; leg. Marcin S.Wilga,Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 28/MWR/26.02.09, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 225207
N 54*21'911''
E 18*32'742''
101 m.npm
To jest 16-ste stanowisko suchogłówki w TPK

124859 Phleogena faginea; Gdańsk Oliwa Dolina ZielonaTPK, DA-80; 30.01.2009; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,grab,leszczyna,świerk; na martwych grabach klikaset owocników na dwóch kikutach oddalonycjh od siebie 150 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/28.02.09, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 225748 fot. 225749

125148 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,9 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 26.01.2009; buczyna pomorska; na złomie bukowym o obwodzie pnia 218 cm i wysokości 12 m kilkaset owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 226360 fot. 226361

125158 Phleogena faginea; Lasy Oliwskie Dolina Radości, CA-89; 07.02.2009; Las łegowy; Na olszach szarych (3 drzewa) kilkaset owocników na całym pniu i gałęziach; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi
uwagi: fot. 226398
Jest to pierwsze znalezione stanowisko w tej części TPK.
N 54*23,557
E 18*30,411
95 m.npm

125167 Phleogena faginea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1-1,1 km na wsch. od wioski Leśniewo, CC-92; 07.02.2009; drzewostan o składzie: przewaga sosny, grab, dąb, brzoza; obumarłe, w mniejszym lub większym stopniu okorowane stojące złomy 3 grabów i 2 dębów rzędami i grupami, w szczelinach i pęknięciach kory i bezpośrednio na drewnie na okorowanych powierzchniach pni, po ok. sto owocników, na jednym z dębów bardzo licznie - wiele setek owocników na pow. ok. 40x60 cm; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/20.02.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: stwierdzono występowanie drzew z suchogłówką w trójkącie o współrzędnych:
N 52°28'24,33" E 17°28'35,50" N 52°28'21,07" E 17°28'40,04" N 52°28'29,47" E 17°28'43,66"
oddział leśny nr 58

- owocniki w różnym wieku, od drobnych, jasnych do dojrzałych z brązowymi główkami
- obwód pierśnicy drzew: graby od 13 do 33 cm, dęby 50, 130 cm
- owocniki występują do wysokości maks. 74 cm
- drzewa w różnym stopniu, często znacznie okorowane

grab 1:
fot. 226445
grab 2:
fot. 226446
grab 3:
fot. 226447 fot. 226448
dąb 1:
fot. 226449 fot. 226450 fot. 226451
dąb 2:
fot. 226452

125168 Phleogena faginea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1,2 km na wsch. (nieco na pd.) od wioski Leśniewo, CC-92; 07.02.2009; drzewostan o składzie: dąb, sosna, grab; uschnięty stojący dąb (całe drzewo z koroną) o obwodzie pierśnicy 102 cm, do h 3 m prawie całkowicie okorowany ok. 100 owocników, do 90 cm wysokości drzewa, na pozostałym niewielkim fragmencie kory i bezpośrednio na pniu przy tej korze, owocniki w szczelinach kory i bezpośrednio na drewnie; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/23.02.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°28'23,81" E 17°28'51,82"
oddział leśny nr 57

w towarzystwie Calocera cornea i Fomes fomentarius

fot. 226457 fot. 226458 fot. 226459

125240 Phleogena faginea; Gdańsk lasy leśnictwa Matemblewo, CA-89; 08.02.2009; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; Na martwym grabie kilkaset owocników na całym pniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/28.02.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 54*22,300
E 18*32,530
94 m.npm

To jest osiemnaste stanowisko suchogłówki w TPK nie notowane przez M.S.Wilgę
fot. 226687

125287 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 0,8 km na SE od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 10.02.2009; buczyna pomorska w pobliżu źródliska; na bukowym złomie o obwodzie 210 cm i wysokości 7 m kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 226791 fot. 226792

125289 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,3km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 10.02.2009; buczyna pomorska; na bukowym złomie o obwodzie 140 cm i wysokości 12 m kilkaset owocników w różnym wieku; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 226803 fot. 226804

125588 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 0,9 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 17.02.2009; buczyna pomorska; na złomie bukowym o obwodzie 120cm i wysokości ok. 11 m kilkadzesiąt owocników pojedynczo, w grupach i w rzędach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 227589 fot. 227590

125589 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,9 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 17.02.2009; buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy); na złomie bukowym o obwodzie 98 cm i wysokości 7 m pojedynczo, w grupach i w rzędach, głównie na korze - łącznie kilkaset owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/16.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 227594 fot. 227595

125590 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,5 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 17.02.2009; buczyna pomorska z domieszką dębów; na złomie bukowym o obwodzie 230 cm kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 227599 fot. 227600

obejrzałam kilkanaście obumarłych drzew w promieniu 100 m, jednak nie znalazłam kolejnych z suchogłówką

126082 Phleogena faginea; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 28.02.2009; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,dąb,grab; na martwych grabach Na jednym grabie stojacym i oddalonym o 50 m.leżącym; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 228878 fot. 228879 fot. 228880
N 54*23,111
E 18*33,204
45 m.npm

126110 Phleogena faginea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, oddz. 56, 1,2 km na pn. zach. od Goranina, CC-92; 01.03.2009; las mieszany: sosna, modrzew, dąb, grab, brzoza, leszczyna, bez czarny; dwa uschnięte dęby o obwodach pierśnicy 68 i 57 cm po kilkadziesiąt (ok. 20-30) owocników w szczelinach kory, do wysokości ok. 50 cm; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK//22.03.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°28'11,75" E 17°29'08,91"
N 52°28'12,43" E 17°29'12,20"

Stanowisko znalezione 01.03.2009, zdjęcia i obserwacje wykonane 05.03.2009

pierwsze drzewo i przykładowe owocniki:
fot. 228924 fot. 228925 fot. 228926

drugie drzewo i przykładowe owocniki:
fot. 228927 fot. 228928 fot. 228929

126372 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,5 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 02.03.2009; buczyna pomorska na stoku wzniesenia; na bukowym złomie o obwodzie pnia 245 cm, i wysokoći okolo 10 m kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 229623 fot. 229624

126373 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,2 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 08.03.2009; buczyna pomorska; na trzech bukowych złomach o obwodach pni 105, 160 i 168 cm od kilkudziesięciu do kilkuset owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 229629 fot. 229630 fot. 229631

126689 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,9 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 12.03.2009; buczyna pomorska z domieszką grabów w dolinie wątłego strumienia; na złomie grabu o obwodzie 122 cm i na dwóch złamanych bukach o obwodach 160 i 40 cm po kilkaset owocników pojedynczo, w rzędach i w grupach, na korze, pod korą i na okorowanym drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 230350 fot. 230351 fot. 230352 fot. 230353

126698 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,4 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 14.03.2009; buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy); na dwóch złomach bukowych o obwodach 268 i 180 cm po kilkaset owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 230418 fot. 230419

126702 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,8 km na N od Dobropola Gryfńskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 15.03.2009; buczyna pomorska; na pniach dwóch złomów bukowych o obwodach 240 i 210 cm po kilkaset owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat), tak, notatka: tak
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 230452 fot. 230453 fot. 230454

127387 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 0,6 km na SW od wiaduktu autostrady w rejonie ul. Koziej, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 24.03.2009; łęg olszowy w dolinie strumienia Niedźwiedzianka; na dwóch obumarłych olszach o obwodach 120 i 85 cm w grupach i rzędach na okorowanym drewnie i na ryzomorfach opieńki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/19.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 231732 fot. 231733 fot. 231734

130376 Phleogena faginea; 5,7 km na E od Rybakowa, gm. Kłodawa, pow. gorzowski, woj. lubuskie, AC-48; 20.04.2009; buczyna z domieszką grabów w dolinie rzeki Przyłężek; na pniu obumarłego buka (obw. 58cm) i grabu (obw. 30 cm) pojedynczo, w rzędach i w grupach, kilkadziesiąt owocników na grabie i kilkaset owocników na buku; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 238322 fot. 238323fot. 238324

135603 Phleogena faginea; Gdańsk Oliwa Dolina Radości TPK, CA-89; 20.06.2009; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja; na złomie bukowym kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/16.11.10, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 249313
N 54*23,104'
E 18*31,583
113m. npm

137671 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,3 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 12.05.2009; buczyna pomorska na stoku doliny strumienia Ponikwa; na pniu złomu bukowego o obwodzie 76 cm pojedynczo oraz w rzędach i grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 254331 fot. 254332

137675 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,9 km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 30.05.2009; buczyna pomorska (żródliskowa); na pniu złamanego buka o obwodzie 195 cm i wysokości około 10 m kilkaset owocników w rzędach, grupach i pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 254359 fot. 254360

139255 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,8 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 19.07.2009; buczyna pomorska na stoku wzniesienia; na pniu złamanego buka pojedynczo, w rzędach i grupach kilkaset owocników; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 259325 fot. 259326 fot. 259327 fot. 259328

150987 Phleogena faginea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Linery, oddział 83, 1,5 km na SW od Pawłowa, CC-92; 19.04.2009; olsza, brzoza, leszczyna, dąb; dwa stojące złomy drzew gatunków liściastych o obwodzie pierśnicy 57 i 69 cm po kilkadziesiąt owocników w szczelinach okorowanej części pnia oraz w szczelinach kory, na wys. od 70 do 105 cm (złom 1) oraz od 60 do 82 cm (złom 2); leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/28.12.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°28'10,49" E 17°30'00,51"
N 52°28'10,82" E 17°29'55,91"

Na jednym ze złomów z suchogłówką stwierdziłam obecność ryzomorf opieńki, na drugim liczne pozostałości owocników z poprzedniego sezonu.

owocniki z pierwszego złomu:
fot. 289374 fot. 289375
owocniki z drugiego złomu, w tym owocniki z poprzedniego sezonu:
fot. 289376 fot. 289377

Rozważania na temat gatunku złomu z suchogłówką http://www.bio-forum.pl/messages/3280/237858.html

151078 Phleogena faginea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Linery, oddział 82, ok. 1,3 km na SW od Pawłowa, CC-92; 21.10.2009; dąb, grab, olsza, leszczyna, domieszka brzozy, topoli, sosny; złomy drzew liściastych, najczęściej dębu, również 1 grabu i prawdopodobnie 1 olszy (sprawdzę to i uzupełnię info w zgłoszeniu) od kilkudziesięciu do wielu setek młodych tegorocznych owocników, również widoczne były pozostałości owocników z poprzednich sezonów; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/28.12.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: od N 52°28'08,03" E 17°30'10,79" do N 52°28'16,46" E 17°30'15,26"

Stanowisko mieści się w lesie położonym wzdłuż dość uczęszczanej szosy, złomy drzew z owocnikami suchogłówki stoją od kilku do kilkudziesięciu m od szosy.

Stwierdziłam obecność owocników P. faginea na 9 złomach drzew liściastych, obwody pierśnicy tych złomów wynoszą od 30 do 73 cm, owocniki występują do wysokości min. 30 cm, maks. 2,2 m, liczność owocników na poszczególnych złomach wynosi od kilkudziesięciu do wielu setek. Owocniki występują zarówno w szczelinach kory, jak również na okorowanych częściach pni.

Zdjęcia:
Rozgałęzione owocniki na złomie nr 3: fot. 289667
Owocniki na złomie nr 5: fot. 289668
Owocniki na złomie nr 6: fot. 289669 fot. 289670
Owocniki na złomie nr 8: fot. 289671 fot. 289672
owocniki na złomie nr 9: fot. 289673

Dodatkowa dokumentacja fotograficzna, szczególnie dalszy rozwój owocników, zostanie zamieszczona w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/285954.html

152955 Phleogena faginea; Rezerwat Świnia Góra koło Suchedniowa, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie; 14.11.2009; drzewostan mieszany - jodła, dąb, buk, modrzew; na zmurszałej kłodzie prawdopodobnie buka jak na zdjęciu; leg. Elżbieta Fałtynowicz; det. dr Marek Halama; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 295189 fot. 295190

153425 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,9 km N, Dobropole Gryfińskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 11.11.2009; buczyna pomorska; kłoda wiatrołomu pojedynczo, w grupach i rzędach kilkaset owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; tak, notatka: tak
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 296641
fot. 296642

153842 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,2 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 15.11.2009; buczyna pomorska; na drewnie pod korą bukowego pnia - złomu kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 298270 fot. 298271 fot. 298272

Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 319 (projektowana ostoja ksylobiontów)

155594 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,2 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 28.11.2009; buczyna z domieszką dębów i jaworów; pień złomu bukowego kilkaset owocników w grupach i rzędach, na drewnie i w szczelinach kory; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/8.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 304208 fot. 304209 fot. 304210

156866 Phleogena faginea; 1,2 km NE, Pawłowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; ..CC-9; dąb, brzoza, leszczyna; stojący złom dębowy kilkadziesiąt owocników na okorowanej powierzchni pnia i w szczelinach kory; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: pobiorę i przekażę Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: N 52°28'19,25" E 17°30'14,21"
nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Linery, oddział 54
zdjęcia: złom dębowy, owocniki
fot. 308690 fot. 308691

157020 Phleogena faginea; 1,5 km SE, Nienawiszcz, pow. obornicki, woj. wielkopolskie, BC-79; 27.12.2009; buczyna porastająca zbocza wąwozu, drzewostan różnowiekowy, domieszka innych gatunków liściastych, blisko górnej krawędzi wąwozu, w pobliżu drogi leśnej; uschnięty kikut pnia bukowego o wysokości ok. 5 m i obwodzie pierśnicy ok. 1,4 m oraz stojący złom bukowy z pozostałościami korony o obwodzie pierśnicy 152 cm po kilkaset owocników na poszczególnych złomach bukowych; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, oddział 93
powtórzenie zgłoszenia ID 122962 - wówczas znalazłam owocniki P. faginea tylko na kikucie bukowym, w tym roku również na drugim znajdującym się w pobliżu (odl. ok. 20 m) złomie bukowym

1. kikut bukowy (wys. ok. 5 m, obwód pierśnicy ok. 1,4 m) - ok. 200 owocników w rozproszeniu do wys. 3 m
2. złom bukowy ((obwód pierśnicy 152 cm) - ok. 300 owocników w dwóch grupach, ok. 250 owocników na okorowanej części pnia do wysokości 20 cm oraz ok. 50 owocników w szczelinach kory na wysokości 70-75 cm, z tego złomu pobrałam owocniki

fragment złomu buka 2 z owocnikami oraz owocniki

fot. 309198 fot. 309199 fot. 309200

157024 Phleogena faginea; ok. 1 km E, Nienawiszcz, pow. obornicki, woj. wielkopolskie, BC-79; 27.12.2009; las liściasty porastający zbocza i dno wąwozu: olcha, buk, dąb, grab, klon; dwa złomy bukowe; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, oddział 95
powtórzenie zgłoszenia ID 122960 - wówczas znalazłam owocniki P. faginea tylko na jednym złomie bukowym, w tym roku również na drugim, znajdującym się w odległości kilkudziesięciu m, złomie bukowym

1. stojący złom bukowy o wysokości 10-12 m i obwodzie pierśnicy 55 cm (ten sam, co w zeszłym roku) - ok. 100 owocników ma wysokości od 0,7 do 1 m, na okorowanej części pnia oraz w szczelinach kory
2. stojący złom bukowy (obwód pierśnicy ..... cm) - kilkaset owocników do wysokości ok. 2,5 m, rządkami w szczelinach kory i grupkami na korze, z tego złomu pobrałam owocniki

fragment złomu buka 2 oraz owocniki
fot. 309212 fot. 309213 fot. 309214

157177 Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,3km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 02.01.2010; buczyna pomorska; na pniu stojącego obumarłego buka kilkadziesiąt owocników w większości z poprzedniego sezonu; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/10.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 309639 fot. 309640

176163 Phleogena faginea; ok. 2 km na W od Białowieży, oddz. 430a, rez. im. prof. W. Szafera, pow. Hajnówka, woj. podlaskie, GC-65; 17.09.2010; las grądowy; na marwtym pniu stojącego grabu bardzo liczne owocniki; leg. Karol Zub; det. Karol Zub; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: w pobliżu jeszcze jeden martwy grab z owocnikami Phleogena faginea
fot. 377829

178414 Phleogena faginea; Olchowiec - Baranie (szczyt), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-31; 16.10.2010; głównie buk z domieszkami; na przewróconym buku w rzędach, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 384273 fot. 384274 fot. 384275

183769 Phleogena faginea; , DA-70; 02.10.2010; las mieszany z przewagą buków i brzozy; na martwym stojącym twardym buku masowo; leg. michał prusiński; det. michał prusiński; eksykat: brak, tak,
uwagi: fot. 401601 fot. 401602 fot. 401603 fot. 401604

193887 Phleogena faginea; Szczecin. Las Arkoński. Dolina strumienia, pow. Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, AB-73; 11.11.2011; Kikut powalonego buka. Las bukowy z domieszką olchy i dębów; Z grupowanie na powierzchni około 1,5m2. Prawie równomiernie rozsiane, widoczne siwe nieregularne packi pod grzybami o powierzchni około kilkudziesięciu cm2; leg. Henryk Kasprzyk; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/HK/20.12.11, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 456465 fot. 456466 fot. 456467 fot. 456468 fot. 456469 fot. 456470 fot. 456471

193889 Phleogena faginea; Szczecin. Las Arkoński. Dolina strumienia, pow. Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, AB-73; 28.03.2011; Las bukowy z domieszką olszy , dębów.; Martwa olcha ale jeszcze stojąca. Sznury kilkudziesięciu owocników w szczelinach kory. Po oderwaniu kory trzonki bezpośrednio na pniu.; leg. Henryk Kasprzyk; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/HK/20.12.11, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 456478 fot. 456479 fot. 456480 fot. 456481 fot. 456482

214091 Phleogena faginea; około 6 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 11.05.2013; stary, puszczański las mieszany, z przewagą liściastych; na martwych, stojących gałęziach leszczyny masowo na kilku konarach; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130511/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 562294fot. 562295

230720 Phleogena faginea; około 3 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 11.11.2013; las mieszany; na wierzbie rosnącej na skraju leśnej polany masowo na pniu; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/131111/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636068fot. 636069

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2005-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 24.09.2008 · została utworzona/was created 10.04.2005
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Phleogena_faginea.htm">suchogłówka korowa - Phleogena faginea - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>