red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Phleogena faginea (Fr.) Link

suchogłówka korowa główka korowa
na stronie — owocniki · zarodniki · występowanie · znaleziska
Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
12.09.2005, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
pokrój
Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
Phleogena faginea (suchogłówka korowa)

owocniki

Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
Owocniki tego gatunku, należącego do podstawczaków, przypominają swoim wyglądem raczej owocniki śluzowców. Owocnik jest zbudowany z trzonka i mniej lub bardziej regularnie kulistej główki; wysokość całego owocnika 2-10 mm, w tym główki 1-5 mm; główka biaława, szara, jasnoochrowa, z wiekiem brązowieje; powierzchnia główki drobno ziarnista, jakby kłaczkowata.

space

Miąższ początkowo elastyczny. Zapach wyraźny, utrzymujący się, przyprawy maggi.

zarodniki

Zarodniki kulistawe, gładkie, grubościenne, żółtawobrązowe, 4.5-10 × 4.5-9 µm.

występowanie

Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
Bardzo rzadka. Owocniki nieraz w dużej liczbie, w rzędach lub w nieregularnych skupieniach, na korze drzew liściastych, rzadko iglastych. Związany z lasami o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony
znalezisko 20060926.13.06 - Phleogena faginea (suchogłówka korowa); Puszcza Białowieska
5f · 20060926.13.06
/Puszcza Białowieska/
znalezisko 20040921.11.04 - Phleogena faginea (suchogłówka korowa); Rogów, rez. Popień i okolice
3f · 20040921.11.04
/Rogów, rez. Popień i okolice/
znalezisko 20050912.10.05 - Phleogena faginea (suchogłówka korowa); Puszcza Białowieska
7f · 20050912.10.05
/Puszcza Białowieska/
znalezisko 20080909.8.08 - Phleogena faginea (suchogłówka korowa); Bieszczady
6f · 20080909.8.08
leg. Andrzej Szczepkowski
/Bieszczady/
znaleziska Phleogena faginea na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

152955 AB-73 193887 193889 AB-84 125287 127387 AB-93 139255 123378 123457 123373 124492 123458 125289 137671 124496 124506 122313 153842 112523 126373 126372 121931 124498 AB-94 125590 157177 113526 113553 120445 125148 122624 123379 122628 122411 122629 125588 120012 126698 112890 122616 112860 155594 153425 126689 121929 137675 122243 122244 125589 112873 122620 122618 120020 120016 112864 126702 AC-24 297269 AC-48 130376 AD-07 113528 BB-01 94114 BC-79 122960 157020 122962 157024 CA-89 125158 135603 125240 CA-97 117883 CC-21 52942 CC-92 126110 151078 94253 125168 156866 124171 122964 150987 125167 DA-70 183769 DA-80 97847 124611 97489 126082 124859 117097 DB-94 99186 FG-31 178414 GC-02 214091 230720 GC-65 176163

 ID52942  Phleogena faginea; Rez.Zielona Góra, pow.pilski, woj.Wielkopolskie, CC-21; 2006.10.07; las grabowo-dębowy; na pniu powalonego drzewa liściastego w grupach po kilka sztuk, ogólnie kilkaset sztuk; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: tak, u Roberta Puciaty (E186) i w Stacji ZBŚRiL PAN (1/RP/16.01.07), tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53w przygotowaniu
uwagi: fot. 73003

 ID94114  Phleogena faginea; Zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski, gm.Ustronie Morskie, Bagicz 1 km W, BB-01; 2008.03.09; Buczyna; Na uschniętym pniu ułamanego buka, bezpośrednio na pozbawionym kory drewnie i na obrzeżach kory Masowo w grupach po kilkadziesiąt owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TT/27.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 155035 fot. 155036

 ID94253  Phleogena faginea; Wielkopolska, nadleśnictwo Czerniejewo, rezerwat Bielawy, CC-92; 2008.02.03; grąd środkowoeuropejski; pień powalonego drzewa, na pozbawionym kory drewnie ok. 100 owocników na powierzchni o długości ok. 30 cm i szerokości 1-3 cm; leg. Barbara K.; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/13.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: wątek na bio-forum http://www.bio-forum.pl/messages/33/148204.html

zdjęcia:

fot. 155299 fot. 155300 fot. 155301

 ID97489  Phleogena faginea; Gdańsk Dolina Samborowa TPK, DA-80; 2008.04.16; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na martwym buku w grupach po kilka,kilkanaście,kilkadziesiąt sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/8.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/162677.html

 ID97847  Phleogena faginea; Gdańsk Dolina Zielona, DA-80; 2008.04.20; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na martwym buku kilkadziesiąt owocników w wiązkach i pojedyńczo; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/8.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163646

http://www.bio-forum.pl/messages/33/162677.html

 ID99186  Phleogena faginea; najbliższa miejscowość: Górale (na Zach.), Ostrowite (na Płn.), Ciche (na > Wsch.), Zbiczno (na Płd.); najbliższe miasto: Brodnica +53° 23' 33.81'', +19° 18' 37.74'' (53.392725, 19.310483), DB-94; 2008.05.01; las lisciasty, głównie bukowy (rezrwat buków); stojace, uschniete drzewo buka, głównie miejsca osłonięte z kory, na wysokości od ziemi - do ok. 2m. masowo; leg. Katarzyna Gubrynowicz; det. Katarzyna Gubrynowicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/KG/9.05.08, -, notatka: -; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID112523  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, ok. 4 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2008.01.19; buczyna pomorska na skraju źródliska; na stojącym kikucie martwego już próchniejącego buka kilkaset owocników w grupach i sznurach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374 . Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 197127

 ID112860  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.01.29; buczyna pomorska na krawędzi źródliska; na martwym stojącym kikucie buka licznie w grupach i sznurach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 198002

 ID112864  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,2 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.02.02; łęg w dolinie strumienia; na pniu grubego stojącego martwego buka bardzo licznie w grupach i sznurach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 198017

 ID112873  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,3 km na N od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.02.13; buczyna pomorska na stoku doliny strumienia; na stojącym pniu martwego buka kilkaset owocników w grupach, wiązkach i sznurach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 198055

 ID112890  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,6km na N od Kołowa, gm.Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.03.08; łęg olszowo-jesionowy w dolinie strumienia, krawędź źródliska; na pniu stojącego martwego jesiona kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 198079 fot. 198080

 ID113526  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2km na NW od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.03.29; buczyna pomorska z domieszką dębów; na stojącym pniu martwego buka w grupach i sznurach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 199629 fot. 199630

 ID113528  Phleogena faginea; Łagów, gm. i pow. Łagów, lubuskie, AD-07; 2008.04.05; buczyna; na stojącym pniu martwego buka w grupach i sznurach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 199633

 ID113553  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,6km na NW od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Carnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.08.23; dąbrowa z domieszką Bk i Gb; na stojącym pniu martwego graba w sznurach ciągnących się w szczelinach kory; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 199746

 ID117097  Phleogena faginea; Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, DA-80; 2008.10.04; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,grab,wiąz,osika; na łomach bukowych młode owocniki na 5 złamanych bukach; leg. Marcin S.Wilga,Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi
uwagi: fot. 207057 fot. 207058

 ID117883  Phleogena faginea; Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA-97; 2008.10.11; Stara buczyna; na trzech złomach bukowych kilkadziesiąt owocników na każdym pniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak; publikacja: Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2011. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody "Zamkowa Góra" w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie). Przegl. Przyr. 22(1): 84-96
uwagi: Młode owocniki.To jest pierwsze notowanie suchogłówki z tego rezerwatu
fot. 208908 fot. 208909

 ID120012  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,3 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.01; łęg nad strumieniem (Ol, Js, Gb); na martwym, stojącym pniu Gb bardzo licznie w grupach, sznurach, wiązkach, w szczelinach kory i na drewnie bez kory; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 214172

 ID120016  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, ok. 0,5 km na SE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.02; buczyna pomorska nad strumieniem; na pniu starego martwego buka kilkadziesiąt owocników w grupach, sznurach i wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 214189 fot. 214190 fot. 214191

 ID120020  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, ok. 0,5 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.02; pogranicze łęgu jesionowego z buczyną; na stojącym pniu starego buka w grupach, wiązkach i sznurach, w szczelinach kory i na drewnie bez kory; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 214204

 ID120445  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, nad brzegiem rzeki Płoni, ok. 0,5 km na SE od jej skrzyżowania z DK10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.06; na krawędzi łęgu i buczyny; na stojącym martwym kikucie buka bardzo licznie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 215181

 ID121929  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,9 km na NW od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.17; buczyna pomorska na krawędzi łęgu olszowego; na pniu stojącego suchego buka pojedynczo i w grupach - łącznie kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 219032

 ID121931  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, ok. 3 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2008.11.22; buczyna pomorska na wzniesieniu; na pniu suchego stojącego buka pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374; Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 219039 fot. 219040

To jest pierwsze moje stanowisko zlokalizowane z daleka od siedlisk wilgotnych lub wodnych - wszystkie dotychczasowe były nad źródliskami, mokradłami lub w sąsiedztwie łęgów

 ID122243  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Glinnej, AB-94; 2008.12.06; buczyna pomorska w pobliżu jeziora i w głębi lasu (tu z domieszką Db); na 4 stojących pniach złamanych buków o obwodach od 171 cm do 298 cm pojedynczo, w grupach, sznurach i wiązkach, w spękaniach kory, na korze i na gołym drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: Suchogłówka korowa

fot. 219722 fot. 219723

 ID122244  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,6 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.06; buczyna pomorska (żyzna i kwaśna); na 5 stojących pniach złamanych buków o obwodach od 138 do 269 cm pojedynczo, w grupach, sznurach i wiązkach, w spękaniach kory, na korze i na gołym drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 219729 fot. 219730 fot. 219731 fot. 219732

 ID122313  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, ok. 4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2008.12.07; buczyna pomorska na krawędzi źródliska; na pniach: buka (obwód-177 cm), jesionu (obwód - 101 cm) i buka (obwód - 84 cm), oddalonych od siebie maksymalnie o 200 m, w dolinie strumienia pojedynczo, w grupach, sznurach i wiązkach, w spękaniach kory, na korze i na gołym drewnie, a także na ryzomorfach opieńki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374 . Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 219914 fot. 219915 fot. 219916

Niniejsze zgłoszenie jest uzupełnieniem zgłoszenia ID112523

 ID122411  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,6 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.07; łęg olszowo-jesionowy na krawędzi źródliska w dolinie strumienia; na stojących obumarłych pniach: jesionu (obwód- 197 cm), grabu (89 cm), olszy (169 cm) i jesionu (114 cm) od kilkudziesięciu do kilkuset owocników pojedynczo, w grupach, sznurach i wiązkach, w szczelinach kory, na korze, pod korą i na odsłoniętym drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 220133 fot. 220134 fot. 220135 fot. 220136 fot. 220137

Niniejsze zgłoszenie jest uzupełnieniem zgłoszenia ID112890

 ID122616  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,1 - 1,3 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.10; buczyna pomorska z domieszką grabów na stoku doliny strumienia Sułtańska Woda; na dwóch stojących obumarłych pniach buków (obw. 60 cm i 165 cm) i na 4 grabach (obw.: 85, 103, 80 i 85 cm) od kilkudziesięciu do kilkuset owocników na drzewie pojedynczo, w rzędach, grupach i wiązkach, w szczelinach kory, na korze, pod korą i na gołym, odsłoniętym drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 220683 fot. 220684 fot. 220685
Niniejsze zgłoszenie jest rozszerzającym uzupełnieniem zgłoszenia ID112873

 ID122618  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1 - 1,2 km na E od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.13; buczyna pomorska; na 3 pniach złamanych i obumarłych buków o obwodach: 194, 135 i 270 cm po kilkadziesiąt owocników na każdym z drzew na korze, w szczelinach i na odsłoniętym drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 220691 fot. 220692

 ID122620  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,2 - 1,4 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.13; buczyna pomorska w pobliżu śródleśnych oczek wodnych; na stojących pniach 5 złamanych obumarłych buków o obwodach kolejno: 270, 204, 242, 102 i 212 cm od kilkudziesięciu do kilkuset owocników na drzewie, na korze, w szczelinach, otworach po żerowaniu dzięciołów, na odsłoniętym drewnie, a także na hubiakach (3 hubiaki buku o obw. 204 cm); leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 220706 fot. 220707 fot. 220708 fot. 220709

 ID122624  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,5 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.13; buczyna pomorska w pobliżu śródleśnego oczka wodnego; na stojącym pniu złamanego, obumarłego buka kilkaset owocników w grupach, wiązkach i rzędach, na korze, w szczelinach i na odsłoniętym drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 220729 fot. 220730 fot. 220731

 ID122628  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,7 - 1,9 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.13; buczyna pomorska; na 4 bukach (obw.: 208, 278, 40 i 55 cm) i na 2 jaworach (obw. 66 i 46 cm) od kilkudziesięciu do kilkuset owocników na drzewie, pojedynczo, w grupach, wiązkach i rzędach, na korze, w szczelinach kory i na odsłoniętym drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 220748 fot. 220749

 ID122629  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,6 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.13; buczyna pomorska nad śródleśnym mokradłem; na stojącym pniu złamanego i bumarłego buka o obwodzie 272 cm kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 220753 fot. 220754

 ID122960  Phleogena faginea; województwo wielkopolskie, powiat obornicki, nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, ok. 1 km na zachód od wioski Nienawiszcz, BC-79; 2008.12.21; las liściasty porastający zbocza i dno wąwozu: olcha, buk, dąb, grab, klon; uschnięte drzewo liściaste bez korony o wysokości 10-12 m i obwodzie pierśnicy 55 cm owocniki w rzędach i grupach na wysokości od 70 do 95 cm, blisko 100 owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/13.01.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°40'57,03" E 17°58'37,47"
oddział leśny numer 95

widok dolnej części pnia od czterech stron, strzałkami zaznaczone położenie owocników
fot. 221546 fot. 221547 fot. 221548 fot. 221549
owocniki:
fot. 221550 fot. 221551

 ID122962  Phleogena faginea; województwo wielkopolskie, powiat obornicki, nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, ok. 1,5 km na pn.zach. od wioski Nienawiszcz, BC-79; 2008.12.21; buczyna porastająca zbocza wąwozu, drzewostan różnowiekowy, domieszka innych gatunków liściastych; uschnięty kikut pnia bukowego o wysokości ok. 5 m i obwodzie pierśnicy ok. 1,4 m, stojący blisko górnej krawędzi wąwozu, w pobliżu drogi leśnej owocniki w pęknięciach kory, w rzędach, do wysokości 3,5 m, ponad sto owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/13.01.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°41'19,97" E 17°58'25,30"
oddział leśny numer 93

widok na kikut bukowy:
fot. 221558 fot. 221559

przykładowe owocniki:
fot. 221560 fot. 221561
1. na kikucie wyrosło kilkanaście owocników hubiaka pospolitego Fomes fomentarius
2. część kikuta, około 20% okorowana, okorowanie obejmuje od dołu do góry średnio 1/5 obwodu kikuta
3. na części okorowanej nie znaleziono owocników suchogłówki korowej

 ID122964  Phleogena faginea; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, ok. 2,3 km na pn.zach. od Czerniejewa, CC-92; 2008.12.20-21; skraj lasu o składzie: kilka dębów o obwodzie pierśnicy ok. 3 m, grab, klon, brzoza, świerk, leszczyna, bez czarny; dwa uschnięte drzewa liściaste: 1. o obwodzie pierśnicy 51 cm, 2. o obwodzie pnia poniżej rozwidlenia na trzy konary ok. 1,8 m, obwód konaru porośniętego owocnikami ok. 90 cm 1. owocniki rzędami i grupami do wysokości 120 cm, licznie (ponad sto) 2. owocniki rzędami i grupami na wysokości od 80 cm do ok. 3 m na jednym z trzech konarów porośniętym owocnikami, konar ten jest porośnięty w dolnej partii na powierzchni bocznej, skąd szerokim pasmem owocniki przechodzą na górną powierzchnię konaru (bardzo licznie); leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/13.01.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°26'25,72" E 17°27'03,64" oraz N 52°26'26,96" E 17°27'04,04"
oddział leśny numer 133

drzewo 1 (fragment, od strony występowania owocników) i przykładowe owocniki
fot. 221575 fot. 221576

drzewo 2 (fragment, strzałkami zaznaczony obszar występowania owocników) i przykładowe owocniki
fot. 221577 fot. 221578

 ID123373  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,6 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2008.12.27; buczyna pomorska; na pniu obumarłego buka o obwodzie 228 cm złamanego na wysokości 5 m (zachowalo się kilka zywych gałęzi) w rzędach, pojedynczo i w grupach, w szczelinach kory i na korze; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/23.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 222485.jpg

fot. 222486.jpg

 ID123378  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, ok. 1,7 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.02; buczyna pomorska; na pniu obumarłego buka o obwodzie 232 cm złamanego na wysokości 12 m kilkaset owocników w rzędach i grupach, w szczelinach kory, na korze i bezposrednio na tkance drewna; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/25.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 222507.jpg

fot. 222508.jpg

 ID123379  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, ok. 1 km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.01.03; buczyna pomorska na stoku doliny z torfowiskiem; na pniu obumarłego, murszejącego buka o obwodzie 130 cm, złamanego na wys. ok. 6 m, pokrytego korą jeszcze w ok. 40% kilkadziesiąt owocnikow w rzędach i grupach na korze i okorowanym drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/25.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 222512.jpg

fot. 222513.jpg

 ID123457  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 0,9 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.04; drzewostan mieszany: wierzba, topola osika, brzoza, buk, dąb, modrzew; na pniu obumarłej wierzby o obwodzie 106 cm, ułamanej na wysokości 4 m kilkaset owocników w szczelinach kory i bezpośrednio na drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/25.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 222617.jpg

fot. 222618.jpg

 ID123458  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, ok. 1,3 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.04; buczyna pomorska z domieszką Gb, Js, Db, Wb; na dwóch grabach o obwodach 61 i 85 cm, na trzech bukach o obwodach: 100, 173 i 46 cm oraz na dębie o obwodzie 65 cm od kilkudziesięciu owocników na dębie do kilkuset na pozostałych drzewach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/25.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 222624.jpg

fot. 222625.jpg

fot. 222626.jpg

 ID124171  Phleogena faginea; nadleśnictwo Czerniejewo, oddz 59, 4,0 km na pn od Czerniejewa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.01.18; dąb, brzoza, grab, olsza, wiąz, sosna, bez czarny, leszczyna; stojący martwy 5 m złom drzewa liściastego i 3 uschnięte dęby licznie, od kilkudziesięciu na jednym drzewie do stu-kilkuset na pozostałych; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/23.02.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 52°27'58,40" E 17°28'45,05" oraz 52°28'00,0" E 17°28'42,9"
skrajny graniczący z polem uprawnym

- owocniki w różnym wieku, od młodziutkich, jasnych - tylko główki bez wyodrębnionych trzonków do dojrzałych, brązowych, niektóre na wyraźnie zaznaczonych trzonkach
- owocniki wyrastają: w szczelinach kory, w pęknięciach kory, na drewnie w pęknięciach drewna
- obwód pierśnicy drzew: od 47 do 83 cm
- owocniki występują do wysokości maks. ok. 2 m
- drzewa w znacznym stopniu okorowane, kora do wysokości 1,3-1,8 m, powyżej praktycznie brak kory
- na jednym z drzew rosła kisielnica trzoneczkowata Exidia truncata

złom drzewa liściastego przy leszczynie z orzechówką mączystą ze zgłoszenia ID: 124165 (krzew po lewej) oraz przykładowe owocniki w różnym wieku:
fot. 224275.jpg fot. 224276.jpg
fot. 224277.jpg
dojrzałe owocniki - zdjęcie obrócone o 90°
fot. 224278.jpg

 ID124492  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1 km na SE od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.16; drzewostan mieszany (dąb, buk, sosna); na złomie bukowym o obwodzie 110 cm i wysokości 1,2m kilkaset owocników w rzędach i grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 224814 fot. 224815

 ID124496  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 0,7 km na E od wiaduktu autostrady nad ul. Morwową, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.24; kwaśna buczyna na stoku doliny strumienia Sarnisko (drzewostan gospodarczy); na bukowym złomie o obwodzie 173cm i wysokości 3 m kilkadziesiąt owocnikow w rzędach i grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 224828 fot. 224829

 ID124498  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 0,4 km na SW od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.24; buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy); na dwóch złomach bukowych o obwodach 180 cm i 81 cm oraz wysokościach 8 i 7 m po kilkaset owocników w rzędach, grupach i pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 224836 fot. 224837

 ID124506  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,5 km na SE od wiaduktu autostrady nad ul. Morwową, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.24; buczyna pomorska; na pniu żywego buka kilkadziesiąt owocników w rzędach w podłużnej ranie (piorunowej?), w towarzystwie licznych boczniaków ostrygowatych; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 224868 fot. 224869

 ID124611  Phleogena faginea; Gdańsk Matemblewo okolice sanktuarium, DA-80; 2009.01.25; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,grab; Na martwym grabie kilkadziesiąt owocników; leg. Marcin S.Wilga,Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 28/MWR/26.02.09, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 225207
N 54*21'911''
E 18*32'742''
101 m.npm
To jest 16-ste stanowisko suchogłówki w TPK

 ID124859  Phleogena faginea; Gdańsk Oliwa Dolina ZielonaTPK, DA-80; 2009.01.30; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,grab,leszczyna,świerk; na martwych grabach klikaset owocników na dwóch kikutach oddalonycjh od siebie 150 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/28.02.09, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 225748 fot. 225749

 ID125148  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,9 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.01.26; buczyna pomorska; na złomie bukowym o obwodzie pnia 218 cm i wysokości 12 m kilkaset owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 226360 fot. 226361

 ID125158  Phleogena faginea; Lasy Oliwskie Dolina Radości, CA-89; 2009.02.07; Las łegowy; Na olszach szarych (3 drzewa) kilkaset owocników na całym pniu i gałęziach; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi
uwagi: fot. 226398
Jest to pierwsze znalezione stanowisko w tej części TPK.
N 54*23,557
E 18*30,411
95 m.npm

 ID125167  Phleogena faginea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1-1,1 km na wsch. od wioski Leśniewo, CC-92; 2009.02.07; drzewostan o składzie: przewaga sosny, grab, dąb, brzoza; obumarłe, w mniejszym lub większym stopniu okorowane stojące złomy 3 grabów i 2 dębów rzędami i grupami, w szczelinach i pęknięciach kory i bezpośrednio na drewnie na okorowanych powierzchniach pni, po ok. sto owocników, na jednym z dębów bardzo licznie - wiele setek owocników na pow. ok. 40x60 cm; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/20.02.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: stwierdzono występowanie drzew z suchogłówką w trójkącie o współrzędnych:
N 52°28'24,33" E 17°28'35,50" N 52°28'21,07" E 17°28'40,04" N 52°28'29,47" E 17°28'43,66"
oddział leśny nr 58

- owocniki w różnym wieku, od drobnych, jasnych do dojrzałych z brązowymi główkami
- obwód pierśnicy drzew: graby od 13 do 33 cm, dęby 50, 130 cm
- owocniki występują do wysokości maks. 74 cm
- drzewa w różnym stopniu, często znacznie okorowane

grab 1:
fot. 226445
grab 2:
fot. 226446
grab 3:
fot. 226447 fot. 226448
dąb 1:
fot. 226449 fot. 226450 fot. 226451
dąb 2:
fot. 226452

 ID125168  Phleogena faginea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1,2 km na wsch. (nieco na pd.) od wioski Leśniewo, CC-92; 2009.02.07; drzewostan o składzie: dąb, sosna, grab; uschnięty stojący dąb (całe drzewo z koroną) o obwodzie pierśnicy 102 cm, do h 3 m prawie całkowicie okorowany ok. 100 owocników, do 90 cm wysokości drzewa, na pozostałym niewielkim fragmencie kory i bezpośrednio na pniu przy tej korze, owocniki w szczelinach kory i bezpośrednio na drewnie; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/23.02.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°28'23,81" E 17°28'51,82"
oddział leśny nr 57

w towarzystwie Calocera cornea i Fomes fomentarius

fot. 226457 fot. 226458 fot. 226459

 ID125240  Phleogena faginea; Gdańsk lasy leśnictwa Matemblewo, CA-89; 2009.02.08; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; Na martwym grabie kilkaset owocników na całym pniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/28.02.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 54*22,300
E 18*32,530
94 m.npm

To jest osiemnaste stanowisko suchogłówki w TPK nie notowane przez M.S.Wilgę
fot. 226687

 ID125287  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 0,8 km na SE od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2009.02.10; buczyna pomorska w pobliżu źródliska; na bukowym złomie o obwodzie 210 cm i wysokości 7 m kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 226791 fot. 226792

 ID125289  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,3km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.02.10; buczyna pomorska; na bukowym złomie o obwodzie 140 cm i wysokości 12 m kilkaset owocników w różnym wieku; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 226803 fot. 226804

 ID125588  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 0,9 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.02.17; buczyna pomorska; na złomie bukowym o obwodzie 120cm i wysokości ok. 11 m kilkadzesiąt owocników pojedynczo, w grupach i w rzędach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 227589 fot. 227590

 ID125589  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,9 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.02.17; buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy); na złomie bukowym o obwodzie 98 cm i wysokości 7 m pojedynczo, w grupach i w rzędach, głównie na korze - łącznie kilkaset owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/16.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 227594 fot. 227595

 ID125590  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,5 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.02.17; buczyna pomorska z domieszką dębów; na złomie bukowym o obwodzie 230 cm kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 227599 fot. 227600

obejrzałam kilkanaście obumarłych drzew w promieniu 100 m, jednak nie znalazłam kolejnych z suchogłówką

 ID126082  Phleogena faginea; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2009.02.28; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,dąb,grab; na martwych grabach Na jednym grabie stojacym i oddalonym o 50 m.leżącym; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 228878 fot. 228879 fot. 228880
N 54*23,111
E 18*33,204
45 m.npm

 ID126110  Phleogena faginea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, oddz. 56, 1,2 km na pn. zach. od Goranina, CC-92; 2009.03.01; las mieszany: sosna, modrzew, dąb, grab, brzoza, leszczyna, bez czarny; dwa uschnięte dęby o obwodach pierśnicy 68 i 57 cm po kilkadziesiąt (ok. 20-30) owocników w szczelinach kory, do wysokości ok. 50 cm; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK//22.03.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°28'11,75" E 17°29'08,91"
N 52°28'12,43" E 17°29'12,20"

Stanowisko znalezione 01.03.2009, zdjęcia i obserwacje wykonane 05.03.2009

pierwsze drzewo i przykładowe owocniki:
fot. 228924 fot. 228925 fot. 228926

drugie drzewo i przykładowe owocniki:
fot. 228927 fot. 228928 fot. 228929

 ID126372  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,5 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.03.02; buczyna pomorska na stoku wzniesenia; na bukowym złomie o obwodzie pnia 245 cm, i wysokoći okolo 10 m kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 229623 fot. 229624

 ID126373  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,2 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.03.08; buczyna pomorska; na trzech bukowych złomach o obwodach pni 105, 160 i 168 cm od kilkudziesięciu do kilkuset owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 229629 fot. 229630 fot. 229631

 ID126689  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,9 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.03.12; buczyna pomorska z domieszką grabów w dolinie wątłego strumienia; na złomie grabu o obwodzie 122 cm i na dwóch złamanych bukach o obwodach 160 i 40 cm po kilkaset owocników pojedynczo, w rzędach i w grupach, na korze, pod korą i na okorowanym drewnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 230350 fot. 230351 fot. 230352 fot. 230353

 ID126698  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,4 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.03.14; buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy); na dwóch złomach bukowych o obwodach 268 i 180 cm po kilkaset owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 230418 fot. 230419

 ID126702  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,8 km na N od Dobropola Gryfńskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.03.15; buczyna pomorska; na pniach dwóch złomów bukowych o obwodach 240 i 210 cm po kilkaset owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat), tak, notatka: tak
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 230452 fot. 230453 fot. 230454

 ID127387  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 0,6 km na SW od wiaduktu autostrady w rejonie ul. Koziej, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2009.03.24; łęg olszowy w dolinie strumienia Niedźwiedzianka; na dwóch obumarłych olszach o obwodach 120 i 85 cm w grupach i rzędach na okorowanym drewnie i na ryzomorfach opieńki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/19.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 231732 fot. 231733 fot. 231734

 ID130376  Phleogena faginea; 5,7 km na E od Rybakowa, gm. Kłodawa, pow. gorzowski, woj. lubuskie, AC-48; 2009.04.20; buczyna z domieszką grabów w dolinie rzeki Przyłężek; na pniu obumarłego buka (obw. 58cm) i grabu (obw. 30 cm) pojedynczo, w rzędach i w grupach, kilkadziesiąt owocników na grabie i kilkaset owocników na buku; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 238322 fot. 238323fot. 238324

 ID135603  Phleogena faginea; Gdańsk Oliwa Dolina Radości TPK, CA-89; 2009.06.20; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja; na złomie bukowym kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/16.11.10, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 249313
N 54*23,104'
E 18*31,583
113m. npm

 ID137671  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,3 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.05.12; buczyna pomorska na stoku doliny strumienia Ponikwa; na pniu złomu bukowego o obwodzie 76 cm pojedynczo oraz w rzędach i grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 254331 fot. 254332

 ID137675  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,9 km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.05.30; buczyna pomorska (żródliskowa); na pniu złamanego buka o obwodzie 195 cm i wysokości około 10 m kilkaset owocników w rzędach, grupach i pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: suchogłówka korowa
fot. 254359 fot. 254360

 ID139255  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,8 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.07.19; buczyna pomorska na stoku wzniesienia; na pniu złamanego buka pojedynczo, w rzędach i grupach kilkaset owocników; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 259325 fot. 259326 fot. 259327 fot. 259328

 ID150987  Phleogena faginea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Linery, oddział 83, 1,5 km na SW od Pawłowa, CC-92; 2009.04.19; olsza, brzoza, leszczyna, dąb; dwa stojące złomy drzew gatunków liściastych o obwodzie pierśnicy 57 i 69 cm po kilkadziesiąt owocników w szczelinach okorowanej części pnia oraz w szczelinach kory, na wys. od 70 do 105 cm (złom 1) oraz od 60 do 82 cm (złom 2); leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/28.12.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°28'10,49" E 17°30'00,51"
N 52°28'10,82" E 17°29'55,91"

Na jednym ze złomów z suchogłówką stwierdziłam obecność ryzomorf opieńki, na drugim liczne pozostałości owocników z poprzedniego sezonu.

owocniki z pierwszego złomu:
fot. 289374 fot. 289375
owocniki z drugiego złomu, w tym owocniki z poprzedniego sezonu:
fot. 289376 fot. 289377

Rozważania na temat gatunku złomu z suchogłówką http://www.bio-forum.pl/messages/3280/237858.html

 ID151078  Phleogena faginea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Linery, oddział 82, ok. 1,3 km na SW od Pawłowa, CC-92; 2009.10.21; dąb, grab, olsza, leszczyna, domieszka brzozy, topoli, sosny; złomy drzew liściastych, najczęściej dębu, również 1 grabu i prawdopodobnie 1 olszy (sprawdzę to i uzupełnię info w zgłoszeniu) od kilkudziesięciu do wielu setek młodych tegorocznych owocników, również widoczne były pozostałości owocników z poprzednich sezonów; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/28.12.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: od N 52°28'08,03" E 17°30'10,79" do N 52°28'16,46" E 17°30'15,26"

Stanowisko mieści się w lesie położonym wzdłuż dość uczęszczanej szosy, złomy drzew z owocnikami suchogłówki stoją od kilku do kilkudziesięciu m od szosy.

Stwierdziłam obecność owocników P. faginea na 9 złomach drzew liściastych, obwody pierśnicy tych złomów wynoszą od 30 do 73 cm, owocniki występują do wysokości min. 30 cm, maks. 2,2 m, liczność owocników na poszczególnych złomach wynosi od kilkudziesięciu do wielu setek. Owocniki występują zarówno w szczelinach kory, jak również na okorowanych częściach pni.

Zdjęcia:
Rozgałęzione owocniki na złomie nr 3: fot. 289667
Owocniki na złomie nr 5: fot. 289668
Owocniki na złomie nr 6: fot. 289669 fot. 289670
Owocniki na złomie nr 8: fot. 289671 fot. 289672
owocniki na złomie nr 9: fot. 289673

Dodatkowa dokumentacja fotograficzna, szczególnie dalszy rozwój owocników, zostanie zamieszczona w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/285954.html

 ID152955  Phleogena faginea; Rezerwat Świnia Góra koło Suchedniowa, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie; 2009.11.14; drzewostan mieszany - jodła, dąb, buk, modrzew; na zmurszałej kłodzie prawdopodobnie buka jak na zdjęciu; leg. Elżbieta Fałtynowicz; det. dr Marek Halama; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 295189 fot. 295190

 ID153425  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,9 km N, Dobropole Gryfińskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.11; buczyna pomorska; kłoda wiatrołomu pojedynczo, w grupach i rzędach kilkaset owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 296641
fot. 296642

 ID153842  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,2 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.11.15; buczyna pomorska; na drewnie pod korą bukowego pnia - złomu kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 298270 fot. 298271 fot. 298272

Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 319 (projektowana ostoja ksylobiontów)

 ID155594  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 2,2 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.28; buczyna z domieszką dębów i jaworów; pień złomu bukowego kilkaset owocników w grupach i rzędach, na drewnie i w szczelinach kory; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/8.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 304208 fot. 304209 fot. 304210

ID156866 Phleogena faginea; 1,2 km NE, Pawłowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; ; dąb, brzoza, leszczyna; stojący złom dębowy kilkadziesiąt owocników na okorowanej powierzchni pnia i w szczelinach kory; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: pobiorę i przekażę Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: N 52°28'19,25" E 17°30'14,21"
nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Linery, oddział 54
zdjęcia: złom dębowy, owocniki
fot. 308690 fot. 308691

 ID157020  Phleogena faginea; 1,5 km SE, Nienawiszcz, pow. obornicki, woj. wielkopolskie, BC-79; 2009.12.27; buczyna porastająca zbocza wąwozu, drzewostan różnowiekowy, domieszka innych gatunków liściastych, blisko górnej krawędzi wąwozu, w pobliżu drogi leśnej; uschnięty kikut pnia bukowego o wysokości ok. 5 m i obwodzie pierśnicy ok. 1,4 m oraz stojący złom bukowy z pozostałościami korony o obwodzie pierśnicy 152 cm po kilkaset owocników na poszczególnych złomach bukowych; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, oddział 93
powtórzenie zgłoszenia ID 122962 - wówczas znalazłam owocniki P. faginea tylko na kikucie bukowym, w tym roku również na drugim znajdującym się w pobliżu (odl. ok. 20 m) złomie bukowym

1. kikut bukowy (wys. ok. 5 m, obwód pierśnicy ok. 1,4 m) - ok. 200 owocników w rozproszeniu do wys. 3 m
2. złom bukowy ((obwód pierśnicy 152 cm) - ok. 300 owocników w dwóch grupach, ok. 250 owocników na okorowanej części pnia do wysokości 20 cm oraz ok. 50 owocników w szczelinach kory na wysokości 70-75 cm, z tego złomu pobrałam owocniki

fragment złomu buka 2 z owocnikami oraz owocniki

fot. 309198 fot. 309199 fot. 309200

 ID157024  Phleogena faginea; ok. 1 km E, Nienawiszcz, pow. obornicki, woj. wielkopolskie, BC-79; 2009.12.27; las liściasty porastający zbocza i dno wąwozu: olcha, buk, dąb, grab, klon; dwa złomy bukowe; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, oddział 95
powtórzenie zgłoszenia ID 122960 - wówczas znalazłam owocniki P. faginea tylko na jednym złomie bukowym, w tym roku również na drugim, znajdującym się w odległości kilkudziesięciu m, złomie bukowym

1. stojący złom bukowy o wysokości 10-12 m i obwodzie pierśnicy 55 cm (ten sam, co w zeszłym roku) - ok. 100 owocników ma wysokości od 0,7 do 1 m, na okorowanej części pnia oraz w szczelinach kory
2. stojący złom bukowy (obwód pierśnicy ..... cm) - kilkaset owocników do wysokości ok. 2,5 m, rządkami w szczelinach kory i grupkami na korze, z tego złomu pobrałam owocniki

fragment złomu buka 2 oraz owocniki
fot. 309212 fot. 309213 fot. 309214

 ID157177  Phleogena faginea; Puszcza Bukowa, 1,3km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2010.01.02; buczyna pomorska; na pniu stojącego obumarłego buka kilkadziesiąt owocników w większości z poprzedniego sezonu; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/10.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Suchogłówka korowa
fot. 309639 fot. 309640

 ID176163  Phleogena faginea; ok. 2 km na W od Białowieży, oddz. 430a, rez. im. prof. W. Szafera, pow. Hajnówka, woj. podlaskie, GC-65; 2010.09.17; las grądowy; na marwtym pniu stojącego grabu bardzo liczne owocniki; leg. Karol Zub; det. Karol Zub; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: w pobliżu jeszcze jeden martwy grab z owocnikami Phleogena faginea
fot. 377829

 ID178414  Phleogena faginea; Olchowiec - Baranie (szczyt), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-31; 2010.10.16; głównie buk z domieszkami; na przewróconym buku w rzędach, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 384273 fot. 384274 fot. 384275

ID183769 Phleogena faginea; , DA-70; 2010-10-02; las mieszany z przewagą buków i brzozy; na martwym stojącym twardym buku masowo; leg. michał prusiński; det. michał prusiński; eksykat: brak, tak
uwagi: fot. 401601 fot. 401602 fot. 401603 fot. 401604

 ID193887  Phleogena faginea; Szczecin. Las Arkoński. Dolina strumienia, pow. Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, AB-73; 2011.11.11; Kikut powalonego buka. Las bukowy z domieszką olchy i dębów; Z grupowanie na powierzchni około 1,5m2. Prawie równomiernie rozsiane, widoczne siwe nieregularne packi pod grzybami o powierzchni około kilkudziesięciu cm2; leg. Henryk Kasprzyk; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/HK/20.12.11, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 456465 fot. 456466 fot. 456467 fot. 456468 fot. 456469 fot. 456470 fot. 456471

 ID193889  Phleogena faginea; Szczecin. Las Arkoński. Dolina strumienia, pow. Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, AB-73; 2011.03.28; Las bukowy z domieszką olszy , dębów.; Martwa olcha ale jeszcze stojąca. Sznury kilkudziesięciu owocników w szczelinach kory. Po oderwaniu kory trzonki bezpośrednio na pniu.; leg. Henryk Kasprzyk; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/HK/20.12.11, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 456478 fot. 456479 fot. 456480 fot. 456481 fot. 456482

 ID214091  Phleogena faginea; około 6 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2013.05.11; stary, puszczański las mieszany, z przewagą liściastych; na martwych, stojących gałęziach leszczyny masowo na kilku konarach; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130511/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 562294fot. 562295

 ID230720  Phleogena faginea; około 3 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.11.11; las mieszany; na wierzbie rosnącej na skraju leśnej polany masowo na pniu; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/131111/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636068fot. 636069

ID297269 Phleogena faginea; ok. 2,5 km na SE od Dłużycy w gm. Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-24; 2017.02.18; ekoton śródleśnego mokradła; pień martwej olszy w grupach i wiązkach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 908007 fot. 908008 fot. 908009

literatura · references
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3108
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 27.04.2017 · powstała/was created 10.04.2005

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Phleogena_faginea.htm"> Phleogena faginea (suchogłówka korowa) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>