non ediblered list

Exidia truncata Fr. (1822)

kisielnica trzoneczkowa (kisielec trzoneczkowy)
Exidia glandulosa (Bull. ex St-Am.) Fr. (1822) sensu Donk
Exidia truncata
pokrój · habit; 24.11.2002, dolina Odry, Jelcz-Oława; znal. 021124.6
copyright © by Marek Snowarski
Exidia truncata
pokrój · habit
Exidia truncata
pokrój · habit

owocnik (Fruitbody)

Exidia truncata
Owocniki czarne lub brązowoczarne; 20-30(90) mm średnicy i 10-20(40) mm wysokości, krążkowate, miseczkowate lub kieliszkowate, z wiekiem nieregularne; rosną w gęstych skupieniach - jednak poszczególne miseczki nie zrastają się ze sobą lub jedynie brzegami; przyrośnięte do podłoża grubym, krótkim trzonkiem; górna powierzchnia miseczek drobno brodawkowana, czarna, błyszcząca, tu tworzone są zarodniki; dolna powierzchnia matowa, nieco jaśniejsza od górnej - płonna.

Miąższ młodych owocników twardogalaretowaty, u starszych bardziej miękki; wnętrze na przekroju oliwkowoszare lub szarobrązowawe; bez smaku i zapachu. Po wyschnięciu i nawilżeniu owocnik może kontynuować swój wzrost.

Sporocarps black or brown-black; 20-30(90) mm in diameter and 10-20(40) mm high, disc-like, cup-like or calicyform, with age irregular; densely clustered - but individual cups not fused together otherwise only at the edges; attached to the substrate by a thick, short stalk; upper surface of the cups finely verrucose, black, glossy, fertile; underside dull, slightly lighter-coloured than the upper surface - sterile.

Flesh in young sporocarps hard-gelatinous, in older sporocarps softer; inside on cross-section olive-grey or grey-brownish; taste and odour none. When moistened after drying up, the sporocarp may revive and continue its development.

zarodniki (Spores)

Exidia truncata
Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, wygięte, gładkie, bezbarwne, 12-23 x 4-7 µm.

Spore print white. Spores cylindrical, allantoid, smooth, hyaline, 12-23 x 4-7 µm.

występowanie

Dość częsty na niżu, znaleźć go można w miejscach gdzie rosną stare dęby. Na drewnie dębu, rzadziej lipy, wyjątkowo na innym drewnie liściastym. Owocniki wyrastają w okresach dużej wilgoci przez cały rok, najczęściej od listopada do kwietnia, pojedynczo lub w grupach po kilka. Zwykle wolne ale mogą być też nieco zrośnięte brzegami ze sobą.

Common. On wood of oaks rarely other hardwood. Fruitbodies appear in groups of few during wet periods round the year.

wartość (Importance)

Niejadalny.

Inedible.

uwagi (Remarks)

Na drewnie tych samych gatunków drzew wyrasta pospolity kisielnica kędzierzawa (Exidia plana), ma owocniki pozrastane ze sobą i tworzące mózgowato pofałdowaną, rozpostartą po podłożu masę.
Exidia pithya zawsze występuje na drewnie drzew iglastych. Kisielec krążkowaty (Exidia repanda) występuje głównie na brzozie. Owocniki jaśniejsze, brązowawe, z różowym odcieniem, mniejsze.
Kisielec wierzbowy (Exidia recisa) na wierzbach i olszach. Owocniki jaśniejsze, brązowe, w młodości żółtobrązowe, mniejsze.

Very common Black Witch's Butter (Exidia plana) growing on the wood of the same species of trees, has sporocarps fused together and forming cerebrally-convoluted, resupinate mass.
Exidia pithya is always found on conifer wood. Exidia repanda grows mainly on birch. Sporocarps lighter-coloured, brownish, with a pink tinge, smaller.
Exidia recisa on willow and alder. Sporocarps lighter-coloured, when young yellow-brown, smaller.


Bulgaria inquinans
Bulgaria inquinans

space

Similar fruiting bodies has Bulgaria inquinans, found also on dead stumps and boughs of oak and other decidious trees; however, its spore print is black and the hands are stained on touching the surface of the fruiting body.

wybrane znaleziska · selected collections

Exidia truncata
10f · 06 11 18 2
(okolice Wrocławia)
spores: 15.4 × 4.6, Q= 3.3, N= 7
Exidia truncata
5f · 02 11 24 6 (Marek Snowarski)
(dolina Odry, Jelcz-Oława) na leżącej kłodzie dębu · (on Quercus trunk)
Exidia truncata
1f · 98 01 11 3 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich)
znaleziska Exidia truncata na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 95840 AB-83, 110646 AB-93, 110868 AB-93, 112221 AB-93, 112224 AB-93, 113521 AB-93, 110635 AB-94, 110656 AB-94, 112649 AB-94, 112869 AB-94, 110866 AB-94, 112654 AB-95, 94247 AD-07, 94235 AD-07, 104907 AD-86, 55626 BB-01, 111476 BB-37, 70301 BC-17, 58812 BC-28, 91052 BC-66, 93824 BC-78, 93825 BC-79, 93820 BC-89, 61829 BC-98, 108790 BC-98, 91303 BC-99, 111639 BC-99, 92677 BE-28, 54571 BE-48, 96802 BE-48, 96799 BE-59, 105670 BE-76, 95779 CA-99, 95783 CA-99, 58446 CB-14, 80402 CB-24, 99293 CC-73, 105629 CC-73, 99286 CC-82, 108722 CC-82, 108700 CC-83, 108703 CC-83, 59228 CC-87, 59232 CC-87, 99204 CC-90, 90551 CC-92, 92719 CC-92, 99252 CC-94, 108824 CC-95, 99231 CD-02, 108854 CD-02, 56999 CF-49, 60380 DA-70, 64590 DA-70, 97841 DA-70, 56454 DA-80, 56457 DA-80, 105650 DC-98, 99596 DE-45, 102942 DE-45, 106965 DE-45, 98157 DE-46, 100123 DE-46, 97970 DE-55, 106942 DE-55, 106958 DE-55, 106960 DE-55, 107464 DE-56, 107080 DE-56, 96434 DE-57, 97838 DE-57, 97843 DE-57, 87397 DE-63, 109544 DE-64, 109554 DE-64, 97972 DE-65, 83625 DE-65, 111902 DE-66, 72962 DE-75, 78892 DE-82, 88437 DE-84, 85840 DE-91, 86980 DE-91, 54351 DF-53, 54738 DF-62, 92271 DF-62, 65033 DF-63, 92286 DF-63, 65031 DF-67, 99809 ED-05, 61194 ED-15, 95865 EF-14, 38856 EG-15,
· bez ATPOL lub wadliwy: 110485,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 50311 CA-89, 82374 CA-89, 90035 CA-89, 86034 CA-98, 51161 DA-70, 37524 DA-80, 105652 DD-06,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

37524 Exidia truncata; Gdańsk,Dolina Samborowska-aleja dębowa, DA-80; 03.08.2006; Las mieszany.; Na zwalonym,starym dębie Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 45908

38856 Exidia truncata; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 29.03.2005; las mieszany (dąb, grab, jarząb, jodła, świerk); na opadłych gałęziach dębowych grupa owocników; leg. Sebastian Pintscher; det. Sebastian Pintscher; eksykat: 050329-7 fung. Pintscher, brak, notatka: tak, 050329-7; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

50311 Exidia truncata; Oliwa-Osowa Gdańsk, CA-89; 26.11.2006; Las mieszany,buk,,świerk,sosna,dąb,grab; na drewnie dębowym Kilka owocników na gałęzi.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 67379 fot. 67380

51161 Exidia truncata; Sopot ul.Reja, DA-70; 09.12.2006; Las sosnowo-bukowo-dębowy; na drewnie dębowym Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 68978 fot. 68979

54351 Exidia truncata; Tychy Czułów Papiernia, gmina Tychy, powiat Tychy, woj. śląskie, DF-53; 04.02.2007; Las łęgowy z przewagą wierzby, dębu, brzozy na grobli przy potoku wpływającym do stawu.; Na martwym konarze dębu leżącym na grobli tuż nad potokiem. Kilkanaście owocników rosnących pojedynczo i dwóch małych grupkach.; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JG/14.02.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Warstwa płonna wydaje mi się raczej pokryta kosmkami, niż tylko matowa. Wielkość świeżego pozyskanego owocnika 4,5 cm

fot. 75369 fot. 75370

54571 Exidia truncata; Wrocław, Las Rędziński, BE-48; 12.02.2007; las liściasty z przewagą dębu; na leżącej na ziemi gałęzi dębu kilka egzemplarzy na odcinku ok. pół metra; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TP/3.03.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 75756 fot. 75757


54738 Exidia truncata; Tychy Paprocany, gmina Tychy, powiat Tychy, woj. śląskie, DF-62; 12.02.2007; Las mieszany z przewagą dębów, sosen, świerków i brzóz.; Na rosnących dębach i na opadłych dębowych konarach. Masowo, na rosnącym dębie od jego podstawy do wysokości 2, 5 m w kilku grupach i grupkach, a także pojedynczo, na leżących nieopodal dębowych konarach i na najniższych konarach trzech rosnących starych dębów; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JG/16.02.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Dęby rosnące w odległości kilku i kilkunastu metrów.
fot. 76076 fot. 76077

55626 Exidia truncata; woj. Zachodniopomorskie, pow. Kołobrzeski, gm. Dygowo, torfowisko Stramniczka, BB-01; 16.02.2007; Las dębowo-olszowy w sąsiedztwie torfowiska; Na pniu obumierającego dębu Pojedynczo i w grupach na dwuch dębach; leg. Tadeusz Twardy; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/12.03.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 77554 fot. 77555

56454 Exidia truncata; Gdańsk Osowa, DA-80; 07.03.2007; Las mieszany: buk, świerk, sosna, dąb; na gałęziach dębowych duże ilości pozrastane ze sobą; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/15.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 78758

56457 Exidia truncata; Gdańsk Dolina Samborowo, DA-80; 07.03.2007; Las mieszany: buk, świerk, sosna, dąb, grab, brzoza; na gałęziach buka i brzozy masa owocników pozrastanych ze sosbą; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/15.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 78762


56999 Exidia truncata; las pod Leboszowicami, CF-49; 11.03.2007; las mieszany - sosny, dęby, brzozy; na pniu dębu w grupie kilka owocników; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JK/18.05.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: częściowo suche

fot. 79690 fot. 79691

58446 Exidia truncata; Tuszkowy Kaszuby przy pomniku przyrody Matka Tuszkowska, CB-14; 24.03.2007; Las mieszany,buk,,świerk,sosna,dąb; na drewnie dębowym Kilkanaście owocników na gałęzi.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/21.04.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 81777

58812 Exidia truncata; 1,3km na północny-zachód od Dziembowa , pow.pilski, BC-28; 17.03.2007; wielogatunkowy las porastający źródliska; na dębowej gałęzi trzy owocniki; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: tak u zgłaszającego E270, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 82290

59228 Exidia truncata; 2 km od Nowej Wsi k/Strzelna, CC-87; 26.03.2007; Las dębowo-bukowy-sosnowy z nielicznymi brzozami i świerkami; na opadłych gałęziach dębu po kilka sztuk; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WM/29.03.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 82751 fot. 82752 fot. 82753 fot. 82754

59232 Exidia truncata; 4 km od wsi Miradz k/Strzelna, CC-87; 26.03.2007; Las bukowo-brzozowy z nielicznymi sosnami, świerkami i dębami; na opadłych starych gałęziach po kilka owocników; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3 i 4/WM/29.03.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 82759 fot. 82760 fot. 82761

60380 Exidia truncata; Sopot ul.Reja TPK, DA-70; 09.04.2007; Las mieszany, buk, świerk, sosna, dąb; na drewnie dębowym kilkanaście owocników na leżącym dębie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/21.04.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 84503 fot. 84504

61194 Exidia truncata; południowa część kompleksu leśnego przyległego do warszawskiego Rembertowa; ok 1km. SE od miejscowości Mokry Ług, ED-15; 13.04.2007; las mieszany (m.in. sosna, dąb, brzoza); leżąca na ziemi gałąź liściasta (prawdopodobnie dębowa) po ok. 3 owocniki na 2 gałęziach w odległości kilku metrów od siebie; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TP/21.04.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: znalezione w stanie wysuszonym

fot. 85957

61829 Exidia truncata; Góra Moraska, oddział leśny 247 pododdział d, BC-98; 04.01.2007; środkowoeuropejska kwaśna dąbrowa trzcinnikowa; na opadłych gałęziach dębowych w grupie, ok. 20 owocników na 2 gałęziach; leg. Marek Zychla; det. Marek Zychla; eksykat: TAK, trafi do zielnika UAM, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 87054
Gatunek ten pojawia się często w tej dąbrowie, mam odnotowane około 20 wystąpień w ciągu ostatnich dwóch lat.

64590 Exidia truncata; Gdynia-Sopot granica rzeka Swelina, DA-70; 12.05.2007; Las w pasie nadmorskim,sosna,brzoza,olsza,buk.leszczyna inne; na martwym dębie Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/3.06.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 92569

65031 Exidia truncata; Na skraju Puszczy Dulowskiej, przy drodze z Krakowa do m. Rudno, woj. małopolskie, pow. krakowski, gmina Krzeszowice, DF-67; 04.03.2007; las liściasty z przewagą dębu, olszy, brzóz, z nielicznymi sosnami; na dębowym pniu trzy skupiska po kilka owocników zrośniętych ze sobą; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/5.06.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 93459

65033 Exidia truncata; Cielmice, woj. śląskie, powiat tyski, gmina Tychy, DF-63; 05.03.2007; las sosnowy z nielicznymi dębami i brzozami; w środku lasu, na leżących dębowych konarach, na konarach rosnących dębów w grupkach po kilka sztuk i pojedynczo; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JG/5.06.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 93472 fot. 93473

70301 Exidia truncata; Rez.Kuźnik, woj. wielkopolskie, BC-17; 12.05.2007; las sosnowy z domieszką dębu; na leżącej gałęzi kilka owocników; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E275, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 104898

72962 Exidia truncata; Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-75; 21.07.2007; sosna, dąb, brzoza; złamane gałęzie lub młode drzewka, liściaste w grupie kilku sztuk, często spotykana; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/KK/25.09.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 110762 fot. 110763

78892 Exidia truncata; ok. 2 km SW od Blachowni, pow. częstochowski, woj.śląskie, DE-82; .03.2007; las mieszany, sosna, dąb, buk, modrzew; na leżącej dębowej gałęzi grupa 9 osobników; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TN/16.12.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: W promieniu kilkuset metrów jeszcze conajmniej kilkanaście stanowisk.
fot. 124638

80402 Exidia truncata; Dziemiany, CB-24; 07.10.2007; Las mieszany,buk,sosna,dąb,brzoza,świerk,jodła; na gałęziach dębowych Kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/MWR/31.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 128411

82374 Exidia truncata; Gdańsk Osowa TPK, CA-89; 21.10.2007; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na gałęziach dębowych Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 132220

83625 Exidia truncata; Kłomnice, woj. śląskie, DE-65; 03.11.2007; dąb, osika, brzoza, sosna; na leżącej gałęzi drzewa liściastego grupa kilku owocników, często spotykany; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/KK/27.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: .
fot. 134672

85840 Exidia truncata; pomiędzy m.Lisów i Tanina, pow.lubliniecki,woj.śląskie, DE-91; 25.11.2007; zadrzewienia nad rzeką Liswartą,olcha,wierzba,dąb,sosna,brzoza; na gałęzi dębu grupa ok.30 sztuk; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TN/16.12.07, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

86034 Exidia truncata; Babi Dół, CA-98; 24.11.2007; Las mieszany,buk,świerk,sosna,dąb,grab.krzewy; na gałęziach dębowych Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 138793

86980 Exidia truncata; N Kochanowice,pow.lubliniecki,śląskie,PK Lasy Nad Górną Liswartą,przy ścieżce przyrodn., DE-91; 09.12.2007; przydrożny dąb na skraju świerkowego młodnika; na omszałej dębowej gałęzi leżącej na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TN/28.04.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stanowisko znajduje się w rogu kwadratu ATPOL,współrzędne określone bez gps
fot. 140398

87397 Exidia truncata; Nowa Wieś, woj. śląskie, DE-63; 08.12.2007; las mieszany dąb, sosna, brzoza; na młodym drzewku liściastym kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/KK/25.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 141128

88437 Exidia truncata; Siedlec, woj. śląskie, DE-84; 12.29.2007; las sosnowy z domieszką dębu, brzozy, osiki; na leżącej gałęzi dębu kilka owocników, często spotykany; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/KK/25.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 142652

90035 Exidia truncata; Gdańsk Rębiechowo, CA-89; 19.01.2008; Dąbrówka (młodnik dębowy); na młodym dębie 2 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 146109

90551 Exidia truncata; Wielkopolska, okolice Czerniejewa, wjazd do lasu z drogi będącej przedłużeniem ulicy Powstańców Wielkopolskich, 2 km W za Czerniejewem na prawo, pierwsza prosta w lesie, oddział 125, CC-92; 12.01.2008; las mieszany: dęby szypułkowy i czerwony, topola, brzoza, grab, klon jawor, buk, sosna; dwie gałęzie i krótka gałązka leżące na ściółce owocniki pojedynczo i w grupach, po kilka do kilkunastu większych owocników na każdej gałęzi oraz drobne; leg. Barbara K.; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/6.02.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Wszystkie trzy znaleziska znalezione na ok. 100 m odcinku lasu wzdłuż drogi, kilka do kilkunastu metrów od drogi.

fot. 147178 fot. 147179 fot. 147180 fot. 147181

Wątki na bio-forum:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/145212.html
http://www.bio-forum.pl/messages/33/145242.html
http://www.bio-forum.pl/messages/33/145782.html

Współrzędne geograficzne stanowiska:
N=52,44°
E=17,44°

91052 Exidia truncata; w pobliżu miejscowości Brączewo, przy czerwonym szlaku, ok. 200 m od granicy rezerwatu Świetlista Dąbrowa (poza rezerwatem); pow. szamotulski, woj. wielkopolskie, BC-66; 27.01.2008; Las mieszany z przewagą drzew liściastych; Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa liściastego Kilka egzemplarzy; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/13.05.08, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

91303 Exidia truncata; Park podworski w Poznaniu-Radojewie położony na wzgórzu morenowym, którego stoki opadają łagodnie ku dolinie Warty., BC-99; 02.02.2008; łęg zboczowy (Violo odoratae-Ulmetum) - rozmaite gatunki drzew liściastych z dominacją dębu szypułkowego (Quercus robur) i wiązu polnego (Ulmus minor), również lipa, dąb czerwony, platan.; trzy opadłe na ściółkę gałązki w różnych miejscach parku po kilka owocników różnej wielkości na każdej gałązce; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/28.02.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: owocniki na jednej z gałązek:
fot. 148912

92271 Exidia truncata; 1,2 km SE Kobiór, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 30.01.2008; las sosnowy z dębami obsadzonymi wzdłuż leśnych dróg; na leżącym dębowym konarze sześć owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/18.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 151003

92286 Exidia truncata; 2 km SE Cielmice, pow. tyski, woj. śląskie, DF-63; 04.02.2008; las mieszany z przewagą sosen, brzóz i dębów; na leżącym dębowym konarze trzy owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JG/18.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 151085

92677 Exidia truncata; Oborniki Śląskie lasek za ulicą Sikorskiego, BE-28; 20.02.2008; las mieszany z przewagą drzew liściastych; martwa gałązka drzewa liściastego około kilkudziesięciu osobników na całej długości gałęzi; leg. Barbara Wrzesińska; det. Barbara Wrzesińska; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BW/14.03.08, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Na forum: http://www.bio-forum.pl/messages/33/151527.html
fot. 151788 fot. 151789 fot. 151790

92719 Exidia truncata; Wielkopolska, okolice wioski Leśniewo k. Gniezna, w pobliżu lub przy drodze leśnej, znakowanej jako żółty szlak turystyczny, na trasie z Leśniewa do Goranina, na odcinku drogi długości 500 w granicach obszaru oddziału leśnego nr 61, CC-92; 09.02.2008; las mieszany o składzie: dąb, buk, grab, brzoza, olsza, topola, świerk, sosna; leżące na ściółce gałęzie, gałązki (łącznie 10) i stojący suchy pień młodego drzewa - wszystkie prawdopodobnie dębowe na każdej z gałązek, gałęzi po kilka do prawie 30 owocników, na pniu suchego drzewa około 40 owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/13.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Rozmiary owocników od 0,5 do prawie 4 cm średnicy, spory udział dorodnych owocników o średnicy ponad 1,5 cm.

Okazy z pierwszej gałązki:
fot. 151888

Okazy z cienkiej gałęzi:
fot. 151889 fot. 151890

Okazy z kolejnej gałęzi:
fot. 151891

Współrzędne geograficzne stanowiska:
N 52,46°
E 17,47°

93820 Exidia truncata; Wielkopolska, nadleśnictwo Łopuchówko, zielony szlak z wioski Starczanowo w kierunku zachodnim, kilkadziesiąt m za pierwszym skrętem szlaku w prawo, BC-89; 27.02.2008; las mieszany o składzie: buk, dąb, sosna, po drugiej stronie drogi brzoza, świerk; leżąca na ściółce gałązka 3 owocniki skupione w grupę; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BK/14.03.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia znaleziska z dnia 27.02.2008
fot. 154244

wcześniej, 10.02.2008 stwierdziłam w pobliżu inne, niżej prezentowane znaleziska Exidia truncata

- kilkadziesiąt m dalej w lesie o podobnym charakterze gałązka z Exidia truncata, kilka owocników:
fot. 154245 fot. 154246

- kilkaset (ok. 200-300 m) dalej, w pobliżu niewielkiego wilgotnego zagłębienia terenu po lewej stronie drogi (kier.pd.zach.), sterta gałęzi, a na niej dwie gałęzie z 25 owocnikami na jednej i 10 owocnikami na drugiej gałęzi
fot. 154247 fot. 154248 fot. 154249
na jednej z tych gałęzi Vuilleminia comedens
fot. 154250

27.02.08 sterty gałęzi już nie było, natomiast znalazłam jeszcze
gałązkę z owocnikami Exidia truncata:
fot. 154251

93824 Exidia truncata; Wielkpolska, nadleśnictwo Łopuchówko, Śnieżycowy Jar, metr na prawo od ścieżki (kier. pd.wsch.), BC-78; 27.02.2008; dąb, buk, brzoza, leszczyna; 2 gałązki długości pon. 1 m oraz 2 gałęzie 2-3 m, pochodzące z drzewa liściastego na poszczególnych gałązkach i gałęziach odpowiednio: 20, 10, kilka, 40 owocników, maks. średnica owocników ok. 2 cm; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/BK/14.03.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia owocników:

fragment gałązki z owocnikami
fot. 154258

owocniki na gałęzi
fot. 154259 fot. 154260

fragmenty kolejnej gałęzi z owocnikami
fot. 154261 fot. 154262

93825 Exidia truncata; Wielkopolska, nadleśnictwo Łopuchówko, droga leśna z Szymankowa (odl. ok. 1,6 km) do Starczanowa (odl. ok. 2,2 km), naprzeciwko parkingu leśnego (oddział leśny 218), BC-79; 10.02.2008; las z przewagą sosny, dorodne dęby rzędem wzdłuż drogi, niekiedy świerk; dwie leżące na ściółce gałęzie, najprawdopodobniej dębowe na każdej gałęzi po kilka owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/BK/14.03.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: wokół gałęzi sporo leżących owocników, prawdopodobnie odpadły podczas przesuwania gałęzi pod drzewo

fot. 154267 fot. 154268 fot. 154269

27.02.08 nie było już gałęzi pod tym dębem, zostały uprzątnięte, na ściółce pozostało nieco owocników luzem i na króciutkich ułamkach gałązek - pobrałam eksykat

27.02.08 dostrzegłam w odległości do 1 km (w stronę Starczanowa) kolejne znaleziska w sąsiednich oddziałach leśnych mieszczących się po obu stronach drogi:

1. po prawej stronie drogi (kier. pd.zach.), we fragmencie lasu z młodymi dębami, brzozą, bukiem, grabem, świerkiem, sosną - gałązka liściastego z kilkoma owocnikami E. truncata

2. w pobliżu skraju lasu, po lewej stronie drogi (kier. pn.wsch.), pod starszymi dębami - dwie gałązki z 10, 20 owocnikami E. truncata

94235 Exidia truncata; województwo lubuskie, okolice Łagowa k. Świebodzina, zachodni brzeg jeziora Trześniowskiego, pod koniec ścieżki przyrodniczo-historycznej Sokola Góra, wytyczonej w rezerwacie przyrody Nad Jeziorem Trześniowskim, AD-07; 16.02.2008; buczyna z udziałem dębu, brzozy, sosny; gałąź drzewa liściastego pojedynczo i w grupach łącznie ok. 30 owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: NIE (rezerwat przyrody), tak, notatka: tak
uwagi: zdjęcia owocnika z wierzchu i od spodu:

fot. 155213 fot. 155214

W dniu fotografowania znaleziska temperatura otoczenia ok. 0°C.

94247 Exidia truncata; województwo lubuskie, Kolonia Łagów k. Świebodzina, wschodni brzeg jeziora Trześniowskiego, przy czerwonym szlaku biegnącym wzdłuż linii brzegowej jeziora, nieopodal (w kier. pn.) drewnianych schodów na skarpę nad jeziorem, AD-07; 17.02.2008; buk, dąb, brzoza, sosna; gałęzie przewróconego młodego drzewa liściastego owocniki były przyschnięte - trudno ocenić liczność znaleziska; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/13.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: W dniu obserwacji temperatura otoczenia wynosiła ok. 0°C. Owocniki na tym stanowisku były przyschnięte. Tożsamość Exidia truncata stwierdzono po namoczeniu owocnika. Stwierdzono aksamit na bokach i grudki na górze owocnika. Stwierdzono, że obok Exidia truncata występowała tam również Exidia plana.

Wygląd owocnika w dniu pobrania:
fot. 155289

Inny owocnik i kora drzewka:
fot. 155290

95779 Exidia truncata; Bąkowo k/Gdańska, CA-99; 09.03.2008; Las bukowy z domieszką dębów i sosen; na dębowej gałęzi kilka owocników; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/WM/6.04.08, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 158464 fot. 158465

95783 Exidia truncata; Bąkowo k/Gdańska, CA-99; 09.03.2008; las bukowy z domieszką dębu i sosny; na pniu starego żyjącego dębu na wysokości około 1,5 metra kilkanaście owocników rozrzuconych na pniu; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WM/4.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 158483 fot. 158484

95840 Exidia truncata; Cmentarz Centralny w Szczecinie, AB-83; 08.03.2008; Cmentarz-park (ale to jest zupełnie; Na konarze dębu (Quercus robur), trzymającym się pnia, lecz już martwym (obok, na tym samym konarze, Exidia plana) Dwa owocniki duże, kilka mniejszych wyrastających u nasady konaru, z pęknięć kory; leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PP/11.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 158634 fot. 158635


Wątek na Bio-forum:
Zamszowa Exidia truncata?

95865 Exidia truncata; 3 km SW Szaniec, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF-14; 16.03.2007; las mieszany z przewagą sosny, leszczyny, grabu, olchy, dębu; na leżącym liściastym konarze grubości 6 do 8 cm konar obrośnięty owocnikami na długości 90 cm; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/ZO/3.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 158689 fot. 158690 fot. 158691

96434 Exidia truncata; Kobiele Wielkie, woj. Łódzkie, DE-57; 29.03.2008; las mieszany; na gałęzi liściastego(dębu) w grupie kilka owocników, często spotykany; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/KK/26.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160031

96799 Exidia truncata; Wrocław, BE-59; 08.04.2008; Las liściasty; topola, głóg, dąb, brzoza i inne; na leżącej na ziemi gałezi dębowej kilka skupisk na jednej gałęzi; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TP/23.05.08, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 161107

96802 Exidia truncata; Wrocław - Maślice, BE-48; 10.04.2008; młody las liściasty, z przewagą dębu; leżąca na ziemi gałąź dębowa skupisko kilku owocników na przestrzeni kilkunastu centymetrów kwadratowych; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TP/23.05.08, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 161124

97838 Exidia truncata; 1km S,Ujazdówek,pow.radomszczański, DE-57; 20.04.2008; las jodłowo-dębowo-bukowy; na opadłej gałęzi dębu kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/14.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163604 fot. 163605 fot. 163606

97841 Exidia truncata; Sopot Rezerwat Zajęcze Wzgórze, DA-70; 18.04.2008; Las mieszany (Lasy Sopockie) TPK; na powalonych dębach (pomnikowych) kilka grup po kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/8.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163610

97843 Exidia truncata; 500m N,Ujazdówek,pow.radomszczański, DE-57; 20.04.2008; las sosnowo-dębowo-bukowy; na martwym leżącym dąbku pojedynczo i w grupkach,ok.80szt różnej wielkości i w różnym wieku; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/14.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: obok(15m) w stercie gałęzi i pniaczków różnych drzew rosło jeszcze ok.30 sztuk

fot. 163622 fot. 163623 fot. 163624 fot. 163625

97970 Exidia truncata; 1,5km W ,Bobry,pow.radomszczański, DE-55; 22.04.2008; liściasty brzeg lasu-dęby,graby; na leżącej gałezi dębu kilkanaście sztuk; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/14.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163926 fot. 163927

97972 Exidia truncata; 500m na E od wsi Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 22.04.2008; las sosnowy z domieszką brzóz i liściastym podrostem; na gałęzi młodego dębu w grupce,kilka sztuk; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/14.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163946

98157 Exidia truncata; Blok Dobryszyce,vis a vis 'Dobropaszu' ,pow.radomszczański, DE-46; 24.04.2008; las dębowo-brzozowy przy torowisku; na stojącym martwym dąbku ok.12 sztuk; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/11.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164503 fot. 164504

99204 Exidia truncata; Wielkopolska, las położony między stacją PKP Promno, a drogą wiodącą z Biskupic Wlkp. do wioski Promienko, młody dąb rosnący w pobliżu drogi leśnej, CC-90; 07.05.2008; przy drodze gruntowej biegnącej przez las z przewagą sosny, poza tym brzoza, dąb; uschnięta gałązka młodego dębu kilka owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/31.05.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcie fragmentu pnia młodego dębu - na uschniętej gałązce widocznej z lewej strony pnia drzewka rośnie E. truncata (a także prawdopodobnie powleczka podkorowa)
fot. 168056

okazy E. truncata wraz z fragmentem gałązki (kora)
fot. 168057

99231 Exidia truncata; Wielkopolska, nadleśnictwo Czerniejewo, na granicy gmin Nekla i Czerniejewo, przy leśnej drodze biegnącej w kier. wsch., CD-02; 22.04.2008; las z przewagą sosny, nieliczne dęby; gałęzie drzewa liściastego zgromadzone w niewielką stertę kilka do kilkanastu owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/31.05.08, nie, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: brak zdjęć, ale pobrany eksykat zostanie przekazany do kustosza bazy

99252 Exidia truncata; Wielkopolska, nadleśnictwo Gniezno, kilkadziesiąt m na pn. od drogi z wioski Lubochnia do leśniczówki Krzyżówka, CC-94; 20.04.2008; las mieszany z przewagą iglastych (sosna, świerk, modrzew), domieszka dębu, buku, topoli, wierzby; opadły konar liściastego, już w pewnym stopniu zmurszały kilkanaście owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/31.05.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: stanowisko - widoczny omszały konar z owocnikami E. truncata:
fot. 168125

przykładowe owocniki:
fot. 168126 fot. 168127

99286 Exidia truncata; Wielkopolska, leśnictwo Zakrzewo, gmina Kiszkowo, nieco ponad 1 km na pd. od wsi Kamionek, na zachód od drogi, CC-82; 16.03.2008; las liściasty: dąb, brzoza, topola, leszczyna, poza tym pojedyncze świerki; na opadłych konarach, gałęziach i gałązkach dębowych, także na gałęziach krzewów leszczyny obok orzechówki mączystej owocniki liczne i dorodne, do kilkudziesięciu na poszczególnych konarach lub gałęziach, wiele o średnicy do ok. 3 cm; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/BK/30.05.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stanowisko znalezione 16 marca 2008, okazy pobrane 24 marca br.

gałęzie i konary z owocnikami E. truncata:

fot. 168216 fot. 168217

przykładowe owocniki z powyższych podłoży:
fot. 168218 fot. 168219 fot. 168220 fot. 168221

krzew leszczyny z owocnikami E. truncata oraz przykładowe owocniki z bliska:
fot. 168222 fot. 168223

99293 Exidia truncata; Wielkopolska, na północ od Gniezna w kier. Bydgoszczy, nad strumykiem wypływającym z jeziora Głęboczek w kierunku północnym, w odległości kilkudziesięciu m od jeziora, wschodnia strona strumienia, CC-73; 29.03.2008; las liściasty: dąb, leszczyna, olcha, nieco dalej (na pobliskim wzniesienu terenu) sosna; gałąź leszczyny i opadła gałązka liściastego pojedynczo lub w grupach, łącznie kilkanaście owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/31.05.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: w porównaniu z innymi obserwowanymi przeze mnie stanowiskami to jest niezbyt liczne

gałąź krzewu leszczyny z E. truncata oraz owocniki z bliska
fot. 168234 fot. 168235

leżąca na ściółce gałązka z E. truncata
fot. 168236

99596 Exidia truncata; ok800m na N,Tomaszów k.Radomska,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-45; 28.03.2008; las mieszany-gł.dęby,brzozy,sosny; na opadłej gałęzi dębu i na stojącym nieżywym dąbku kilkanaście i kilkadziesiąt sztuk; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjecia z dwóch okresów i dwóch punktów oddalonych od siebie o kilka metrów

1)28 marzec
fot. 168887 fot. 168888

2)12 maj
fot. 168889 fot. 168890

99809 Exidia truncata; ~2,5km na zachód od Chotomowa, powiat legionowski, Mazowsze, ED-05; 16.03.2008; las sosnowo-dębowy; Na obumarłym pniu dębu w grupie ponad 40 na jednym pniu, niektóre w wiązce, Ponadto również na kilku innych okolicznych pniach; leg. Jarek B.; det. Jakub Węcławski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JB/11.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/165804.html
fot. 169277

100123 Exidia truncata; 1,5 km NW,Słostowice,pow.radomszczański, DE-46; 17.05.2008; las mieszany,fragment lasu ze starymi dębami; na leżącej gałęzi dębu luźna grupa,kilkanaście sztuk; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: owocniki zmumifikowane

fot. 169915 fot. 169916

102942 Exidia truncata; 1km S,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 08.06.2008; liściasty fragment lasu-wiąz,dąb,grab; na leżącej na ziemi gałęzi kilka sztuk; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175930

104907 Exidia truncata; województwo lubuskie, ok. 1,5 km na pd.wsch od Olbrachtowa, przy zalanym wodą wyrobisku pokopalnianym węgla brunatnego, AD-86; 14.06.2008; dąb, buk, brzoza, świerk; gałązka drzewa liściastego długości 20 cm 5 owocników na gałązce; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/4.07.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Exidia truncata

Po trwającym kilka godzin ulewnym deszczu owocniki E. truncata nawilżały i mogły być zauważone.
Po jednym z owocników przeszedł ślimak i pozostawił śluz.

Współrzędne geograficzne stanowiska:
N 51° 35' 38,57"
E 15° 06' 43,45"

Gałązka z owocnikami oraz jeden z owocników od góry i od spodu:
fot. 179707 fot. 179708 fot. 179709

105629 Exidia truncata; województwo kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina Rogowo, ok. 0,8-1,3 km na wsch od wioski Bożacin, CC-73; 29.03.2008; las mieszany: buk, dąb, sosna, sporadycznie brzoza; gałęzie drzewa liściastego 20-30 owocników na pierwszej gałęzi, po kilka na dwóch kolejnych, z których jedna znaleziona kilkaset m na wsch.; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/BK/26.07.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
Fotografie ze znaleziska pierwszego:
fot. 181021 fot. 181022

Kilkaset m na wsch drugie znalezisko:
fot. 181023 fot. 181024

105650 Exidia truncata; okolice Płocka, przy drodze E-62 z Płocka do Warszawy, ok. 0,5 km na pd.zach. od wioski Borowice, DC-98; 11.05.2008; niewielka dębina w otoczeniu sosny i brzozy; gałązki i gałęzie dębowe po kilka do kilkunastu owocników na 6 gałęziach i gałązkach; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/BK/26.07.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Punktem charakterystycznym dla lokalizacji stanowiska jest znajdujące się w pobliżu źródełko wodne w Borowicach, położone 30 m od szosy E-62.

dębina:
fot. 181084
przykładowy owocnik:
fot. 181085

105652 Exidia truncata; Gostynin, pow. gostyniński, woj. mazowieckie, DD-06; 10.04.2008; Zarośla liściaste (bez, dąb); Na opadłych gałęziach dębu Około 15 owocników; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 181093

105670 Exidia truncata; Masyw Ślęży, góra Radunia, na wejściu od zachodu i na szczycie, BE-76; 24.05.2008; 1. wejście na szczyt: świerk,sosna, leszczyna, dąb, brzoza, buk; 2. na szczycie: świetlista dąbrowa; 1. uschnięta gałąź leszczyny; 2. uschnięta gałąź dębu 1. potrójny owocnik (eksykat); 2. 10 owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/BK/26.07.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: krzew leszczyny i owocniki:
fot. 181115 fot. 181116

dąb ze wskazaniem gałęzi i owocniki z bliska:
fot. 181117 fot. 181118 fot. 181119

106942 Exidia truncata; 1,5km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko),woj.łódzkie, DE-55; 10.07.2008; las grabowo-dębowy; na leżącej (spadłej) gałęzi dębu grupka kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 03'50,84"N 19 23'25,67"E

fot. 183950 fot. 183951

106958 Exidia truncata; 1km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 15.07.2008; liściasty pas drzew (m.in.dąb,grab,brzoza) na granicy łąk i lasu; na martwym konarze żywego dębu grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'25,64"N 19 23'28,01"E

fot. 183989 fot. 183990 fot. 183991

106960 Exidia truncata; 1km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 15.07.2008; skraj drogi przez las mieszany; na martwym mlodym dąbku pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'15,17"N 19 23'37,94"E

fot. 183994

106965 Exidia truncata; 2km SW,Pytowice,gm.Kamieńsk,pow.radomszczański, DE-45; 16.07.2008; las mieszany (dęby,sosny i in.); na leżących gałązkach dębu dwie grupki po kilka sztuk; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 10'58,4"N 19 25'13,54"E

fot. 184011 fot. 184012

107080 Exidia truncata; 1km S,Grzebień,gm.Radomsko, DE-56; 16.03.2008; las mieszany-sosna,buk,dąb; na leżącej gałęzi dębu kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 184291 fot. 184292 fot. 184293

107464 Exidia truncata; 200m S,Leśniczówka Strzałków,gm.Radomsko, DE-56; 22.03.2008; las mieszany-jodła,dąb,brzoza i in; na leżących gałęziach dębowych kilka grup po kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/7.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 185226 fot. 185227 fot. 185228 fot. 185229

108700 Exidia truncata; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, przy zielonym szlaku wzdłuż wsch. brzegu j. Ostrowickiego, ok. 1,5,km na pd. od leśniczówki Brody, CC-83; 06.04.2008; przewaga sosny, poza tym brzozy i młode dęby; gałązka i gałąź liściastego kilka oraz 20 owocników odpowiednio na gałązce i gałęzi; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Gałązka i gałąź znajdowały się w pewnej odległości od siebie, ale przy tej samej ścieżce, w obrębie tego samego oddziału leśnego nr 150.

Gałązka z owocnikami:
fot. 188121

Gałąź i owocniki na niej rosnące:
fot. 188122 fot. 188123 fot. 188124

108703 Exidia truncata; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, po wschodniej stronie rzeczki Wełny, kilkadziesiąt m na pn.wsch. od mostku na Wełnie k. leśniczówki Brody, CC-83; 06.04.2008; sosna, dąb, leszczyna; gałąź prawdopodobnie leszczynowa kilka owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stanowisko znajduje się w oddziale leśnym nr 133.

fot. 188132 fot. 188133

Na pd.zach. od tego stanowiska, w odległości nie przekraczającej 500 m, naprzeciwko leśniczówki Brody, znalezione kolejne owocniki E. truncata na gałęzi sporego dębu z ułamanym pniem i konarami.
fot. 188134 fot. 188135

108722 Exidia truncata; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, gmina Kiszkowo, leśnictwo Zakrzewo, 0,4 km na pn. od wioski Kamionek, CC-82; 12.04.2008; las ponad strumykiem płynącym dnem leśnego jaru, dąb, leszczyna, powyżej nieopodal sosna; pnie dwóch ułamanych lub przewróconych młodziutkich drzewek liściastych kilkanaście na jednym, kilkadziesiąt na drugim, dorodne, okazałe owocniki; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/BK/21.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Otoczenie, drzewko i owocniki:
fot. 188198 fot. 188199 fot. 188200 fot. 188201

108790 Exidia truncata; województwo wielkopolskie, rezerwat Meteoryt Morasko k. Poznania, na Górze Moraskiej, BC-98; 20.07.2008; ponad 100-letnie nasadzenia sosnowe i sosnowo-dębowe ma siedliskach grądu i acydofilnej dąbrowy; uschnięta gałązka dębu około 20 owocników na gałązce długości ok 10 cm; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°29'03,31" E 16°53'35,63"

Gałązka z owocnikami:
fot. 188369

108824 Exidia truncata; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 2,5 km na pd. od wioski Ostrowite Prymasowskie, CC-95; 17.07.2008; dąb, sosna, świerk, leszczyna; opadłe i uschnięte gałązki i gałęzie dębowe od kilku do dwudziestu owocników na 2 gałązkach i 2 gałęziach; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°29'38,08" E 17°52'19,31"
Poszczególne gałązki i gałęzie znalezione w odległości kilkudziesięciu m przy drodze leśnej.

Gałązka z owocnikami i owocnik z bliska:
fot. 188446 fot. 188447

108854 Exidia truncata; województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński, 4,5-5 km na pd.zach. od stacji PKP Marzenin, CD-02; 26.07.2008; przydroże leśne z sosną i dębem szypułkowym, po przeciwnej stronie drogi szkółka leśna oraz młoda sosna z obrzeżeniem brzozowym; uschnięte gałęzie dębu szypułkowego oraz opadłe gałęzie dębu szypułkowego spoczywające na ściółce do kilkudziesięciu (30) owocników na poszczególnych gałęziach; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: od N 52°21'42,75" E 17°30'27,96" do N 52°22'09,28" E 17°29'38,24"

Na odcinku wzdłuż drogi leśnej o długości ok. 1,2 km zaobserwowałam łącznie 6 młodych dębów szypułkowych, których uschnięte gałęzie były porośnięte owocnikami E. truncata.

Przykładowy dąb szypułkowy (fragment):
fot. 188559

Owocniki na gałęzi dębu szypułkowego:
fot. 188560

Owocniki na opadłej gałęzi:
fot. 188561

Detale owocnika:
fot. 188562 fot. 188563

109544 Exidia truncata; 1,5 km E,Kol.Zapole,gm.Nowa Brzeźnica,pow.pajęczański, DE-64; 15.08.2008; las dębowo-sosnowy; na leżącej gałęzi dębu kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/31.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 0'24,38"N 19 11'44,47"E

fot. 190152 fot. 190153

109554 Exidia truncata; 5 kmNE,Nowy Broniszew,gm.Mykanów,pow.częstochowski, DE-64; 15.08.2008; las sosnowy; na martwym dąbku kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/31.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 0'8,54'N 19 14'41,25"E

fot. 190193 fot. 190194

110485 Exidia truncata; Puszcza Bukowa, stara strzelnica, ok.2200 na N od Chlebowa; 01.12.2006; drzewostan sosnowo dębowy z domieszką buka; na konarach powalonego dębu w grupach i pojedynczo; leg. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; det. Grazyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: kisielec trzoneczkowy
fot. 192407

110635 Exidia truncata; Puszcza Bukowa, ok. 900 m na SE od Glinnej, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 09.12.2006; drzewostan bukowo-dębowy; na konarach powalonego dębu pojedynczo i w grupkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: kisielec trzoneczkowy
fot. 192731

110646 Exidia truncata; Puszcza Bukowa, ok. 3,3 km na NW od Binowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 30.12.2006; buczyna pomorska; na konarach powalonego dębu pojedynczo i w małych grupkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: kisielec trzoneczkowy
fot. 192768

110656 Exidia truncata; Puszcza Bukowa, ok. 2,5 km na E od Kołowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 03.02.2007; buczyna z domieszką dębów; na gałęzi liściastej leżącej na ziemi w kilkunastu wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: kisielec trzoneczkowy
fot. 192791

110866 Exidia truncata; Puszcza Bukowa, 1,1 km na SW od Kołowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 06.03.2007; dąbrowa z domieszką buka nad jeziorem; leżąca na ziemi dębowa gałąź kilkanaście owocników pojedynczo i w pozrastanych grupkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: kisielec trzoneczkowy
fot. 193311

110868 Exidia truncata; Puszcza Bukowa, 2,4 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 10.03.2007; drzewostan dębowo-bukowy z domieszką pojedynczych sosen; suchy powalony młody dębczak 11 owocników pojedynczo i w grupkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: kisielec trzoneczkowy
fot. 193317

111476 Exidia truncata; ok 1 km NE Porost, 200 m od linii brzegowej jeziora Chlewo, gmina Bobolice, pow. Koszaliński, woj.zachodniopomorskie, BB-37; 27.06.2008; las mieszany z przewagą sosny, świerku, buka i dębu; na rosnącym dębie kilkanaście owocników na jednym konarze; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JG/14.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 194649

111639 Exidia truncata; województwo wielkopolskie, powiat poznański, 2,1 km na pn.wsch. od wioski Radojewo k. Poznania, BC-99; 24.08.2008; : las nadwarciański z dębami pomnikami przyrody, poza tym klon, leszczyna, głóg; gałązka długości ok. 15 cm kika owocników na gałązce; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/BK/10.09.10, Tak, wykonane w domu na namoczonym eksykacie., notatka: wpis do tabeli i mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Gałązka prezentowana na zdjęciu znaleziona na ściółce w pobliżu stanowiska Fistulina hepatica (zgłoszenie ID: 110624), czyli 10-20 m od miejsca o współrzędnych N 52°30'39,61 E 16°58'05,82".
Na miejscu nie wykonywałam zdjęć, tylko pobrałam gałązkę z owocnikami, które nie były całkowicie zaschnięte - poprzedniego dnia padał deszcz. W domu, po dodatkowym namoczeniu owocników w wodzie, obserwowałam je pod lupą 10x oraz sfotografowałam. Owocniki wykazują cechy typowe dla gatunku - grudki na górnej powierzchni oraz aksamitne włoski od spodu.

fot. 195019 fot. 195020 fot. 195021

111902 Exidia truncata; 0,5 km E,Podświerk,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-66; 30.08.2008; las mieszany-dąb,brzoza,sosna; na martwym konarze dębu grupa ok,tuzina uschniętych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 0'6,28"N 19 32'8,35"E

fot. 195636 fot. 195637

112221 Exidia truncata; Puszcza Bukowa, 2,1km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 02.12.2007; buczyna pomorska; na bukowej gałęzi kilkanaście owocników w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: kisielec trzoneczkowy
fot. 196401

112224 Exidia truncata; Puszcza Bukowa, 1,7km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 04.12.2007; buczyna pomorska z domieszką dębu, brzozy, sosny; na konarach wywróconego dębu kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: kisielec trzoneczkowy (część owocników odbarwionych)
fot. 196413 fot. 196414

112649 Exidia truncata; Puszcza Bukowa, 1,6 km na N od Glinnej, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 22.01.2008; buczyna pomorska z domieszką dębów; na cienkim wywrocie dębowym pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: kisielec trzoneczkowy
fot. 197462

112654 Exidia truncata; Puszcza Bukowa, Jezierzyce nad Płonią pomiedzy Stawem Klasztornym i Cysterskim, gm. i pow. Szczecin, zachodniopomorskie, AB-95; 25.01.2008; nadrzeczny łęg olszowo-topolowy; na gałązce olszy 10 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: kisielec trzoneczkowy
fot. 197482

112869 Exidia truncata; Puszcza Bukowa, 1,5km na NW od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 10.02.2008; kwaśna dąbrowa; na dębowym klocku (metrówce) kilkadziesiąt owocników pozrastanych; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: kisielec trzoneczkowy
fot. 198041

113521 Exidia truncata; Puszcza Bukowa, 1,6 km na SW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 24.03.2008; buczyna pomorska; na gałęzi bukowej kilkanaście owocników w grupach; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: kisielec trzoneczkowy
fot. 199625

literatura · references
[5] [21] [49] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 30.11.2006 · została utworzona/was created 11.01.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Exidia_truncata.htm">kisielnica trzoneczkowa - Exidia truncata - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>