Po zalogowaniu jest tu pokazany plan województwa z naniesionymi miejscowościami doniesień.

pow. sokólski

po zalogowaniu jest tu miejscowość/lokalizacja tak jak podana w doniesieniu linkowana do mapy google

niedziela 16. listopada
canis lupus 2014.11.16 17:07

mm — ok. 22 na godzine
Ponad 40 gąsek ziemistych, i 1 zielonka na pożegnanie sezonu.