© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Krótko. Wynik: 1 szt jadalnej siarki. Las mieszany nie wstrząśnięty. Ocena sytuacji: sucho nawet w bagnie - ale... jadalne idą!