© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Liściasto-iglasty lasek pod Radzionkowem. Grzybów jadalnych nie stwierdzono. Było za to słońce i spokój z ptasią muzyką w tle.