© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Podgrzybki, gąski, kanie i 3 młode zdrowe prawdziwki. Sporo maluchów, -jest dobrze. W mrowiskach ruchliwie. Grzyby na polankach osłoniętych od wiatru i z dostępem słońca. Las przepiękny, kolorowy, ludzi nie ma, tylko ptaki się drą i pachnie dzikami. Zryte polany, pastwiska i brzegi lasu.