© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las mieszany, mech, jagodnik. Miejsca nisko położone, gdzie utrzymują się mgły. Młode i podrośnięte podgrzybki. Zdrowotność grzybków ok. 70%. Generalnie sucho. Czekam na DESZCZ !!!!!!!!!!!!!!!