© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Grzybki tylko na środku osłoniętych placyków, np. w kępie trawy.. Młode kanie i maślaczki świerkowe wróżą że jeszcze będą grzyby. Parę gąsek i półtora prawdziwka (połowa się nie nadaje).