© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las iglasty, 2 podgrzybki, kilka kozaków, kurek i opieniek, rosnących przy samej drodze. W głębi lasu dużo starych niemek - w większości robaczywych, ale tymi zdrowymi udało się dopełnić koszyk.