© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
W dwie osoby 24 prawe, ok. 100 czerwonych kozaków, 5 kozaków szarych,4 podgrzybki,3 kanie. Podaję ilość grzybów zdrowych.