© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Sporo zbierających, las mieszany ,miejscami mokradła. Trzeba szukać w niedostępnych miejscach. Czasami trafiło się miejsce gdzie wpadło ok 40 rydzy