© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Koło 65prawdziwków, trochę miodaków, trochę maślaków, oraz 2 podgrzybki. Grzyby rosną tylko w wybranych miejscach ;)