© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Grzyby zaczynają się pokazywać ...ale mimo tego trzeba się nadeptać żeby coś wpadło do koszyka ...leśnicy mocno zamienili część lasu w wielki tor przeszkód więc zbieranie to już nieprzyjemność ...:( Poza podgrzybkami natrafiliśmy na tego bardzo rzadkiego mieszkańca lasu ...?