© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Poszedłem w miejsce gdzie znajdywałem ceglastopore i pieczarki miłą odmianą było to że pojawiły się w tamtym miejscu maślaki żółte wziąłem tylko zdrowe i duże okazy małe zostawiłem, w przeliczeniu wyszło ich około 40