© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Niesamowity wysyp podgrzybków złotawych i brunatnych - niestety, lwia część zaczerwiona lub pokryta pleśnią. Zebrałam jednak sporo małych do marynaty. Potem natrafiłam na piękne borowiki szlachetne, usiatkowane i ceglastopore, a także na koźlarze pomarańczowożółte. Pojedynczo występują kurki i maślaki żółte. Ogromne ilości okazałych kolczaków obłączastych (nie zbierałam tym razem). Z ciekawostek przyrodniczych: dorodne i liczne okazy szyszkowca łuskowatego i grzybca purpurowozarodnikowego - vide zdjęcia.