© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Witam towarzystwo miłośników kapeluszy po przerwie od 3 grudnia, wtedy to spod śniegu wyciągnąłem ostatniego prawdziwego. Oczywiście w tym roku już było kilka wypadów, oczywiście każde wyjście do lasu musi być udane, bo my przecież dla przyjemności tam łazimy :-). [admin - sorry wyciąłem część mającą, jak sądzę w dobrej wierze, wywołać dyskusje; jednak to miejsce nie jest forum dyskusyjnym a jedynie zbiorem donieseń z grzybobrań]