© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Pierwsza wyprawa do lasu w tym roku. Początkowo totalne bezgrzybie, ale na kolejnym kurkowym miejscu spore stadka młodych jeszcze osobników. W sumie w ciągu 2 godz. uzbieraliśmy ok. 100 sztuk.