skorowidz na literę X nazw grzybów wg epitetów

Wykaz alfabetyczny wg ostatniego członu nazwy. Drukiem wytłuszczonym są podane nazwy główne naukowe lub "oficjalne" nazwy polskie. Nazwy naukowe są podane drukiem pochyłym (kursywą).
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
xa 
xan

xantha, Antrodia
xanthochroum, Entoloma
xanthoderma, Agaricus
xanthodermus, Agaricus
xantholeuca, Mycena
xanthomelas, Inocybe
Xanthoparmelia
xanthopus, Cantharellus
Xanthoria
xanthostigma, Candelariella
xanthostigma, Orbilia
xanthothrix, Coprinellus
xanthothrix, Coprinus
xer

xerampelina, Russula
Xerocomus
Xeromphalina
Xerula
xyl

Xylaria
Xylariaceae
Xylariales
Xylodon