skorowidz na literę T nazw grzybów wg epitetów

Wykaz alfabetyczny wg ostatniego członu nazwy. Drukiem wytłuszczonym są podane nazwy główne naukowe lub "oficjalne" nazwy polskie. Nazwy naukowe są podane drukiem pochyłym (kursywą).
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tab

tabacina, Hydnoporia
tabacina, Hymenochaete
tabacina, Hymenochaetopsis
tabacina, Inocybe
tabaczkowy, strzępiak
tabaczkowy, szczecinkowiec
tabescens, Armillaria
tabescens, Desarmillaria
tabidus, Lactarius
tabidus, Lactarius mitissimus var.
tabidus, Lactarius subdulcis var.
tabularis, Cortinarius
tabularis, Dermocybe
tae

taeniarum, Stereocaulon
taj

tajemniczy, strzępiak
tal

talerzykowata, kubianka
talkowy, zasłonak
talus, Cortinarius
talus, Thaxterogaster
tap

tapetka
Tapinella
Tapinellaceae
tar

tarczkowata, pawężnica
tarczowata, czubajeczka
tarczowata, dzwonkówka
tarczowata, grzybówka
tarczowata, krążkownica
tarczowata, piestrzenica
tarczowata, wieruszka
tarczowata, włośniczka
tarczowata, wodnicha
tarczownica
tarczownicowate
tarczownicowy, granicznik
tarczóweczka
tarczówka
tarda, Inocybe
tarda, Lepista
tarninowa, dzwonkówka
tarniowa, mąkla
Tarzetta
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tas

tasiemcowaty, chróścik
tat

Tatarkiewicza, włostka
tatarkiewiczii, Bryoria
tatrensis, Chroogomphus helveticus ssp.
tatrica, Bryoria
tatrzaaska, włostka
tatrzańska, czasznica
tatrzańska, klejek alpejski odmiana
tatrzańska, purchawka
tatrzańska, strzępkobłonka
tatrzańska, strzępkoskórka
tax

taxicola, Caloporus
taxicola, Gloeoporus
taxicola, Merulioporia
taxicola, Meruliopsis
taxophila, Clavicorona
taxophilus, Clavicorona
tay

Taylora, pochwiak
taylori, Volvariella
taylorii, Volvariella
taylorii, Volvariella pusilla var.
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tec

tectispora, Coprinopsis
tectisporus, Coprinus
tel

Teloschistaceae
ten

tenacellus, Strobilurus
tenax, Collema
tenax, Geophila
tenax, Psilocybe
tenebrosa, Inocybe
tenella, Mycena
tenella, Nolanea
tenella, Physcia
tenellum, Entoloma
tenellus, Rhodophyllus
tener, Hymenogaster
tenera, Conocybe
tenerella, Inocybe
tenerella, Inocybe ovalispora f.
teneroides, Pholiotina
tenerrima, Mycena
tenerrimus, Marasmius
tenuicula, Psathyrella
tenuipes, Clavaria
tenuiramosa, Clavulinopsis
tenuiramosa, Ramariopsis
tenuis, Geopora
tenuispinosa, Mycena
tenuispinum, Steccherinum
tenuispora, Cudoniella
tenuissima, Clitocybe
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tep

tephraea, Lecanora
Tephrocybe
tephroleuca, Postia
tephroleucus, Hygrophorus
tephroleucus, Oligoporus
tephroleucus, Tyromyces
tephrophylla, Psathyrella
teplicensis, Marasmius
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
ter

terowy, zasłonak
terrei, Cystoderma
terrestre, Byssocorticium
terrestris, Byssonectria
terrestris, Byssoporia
terrestris, Thelephora
terrestris, Tomentella
terreum, Entoloma
terreum, Tricholoma
terreyi, Cystoderma
terribilis, Cortinarius
terrigena, Inocybe
terrigena, Inocybe
terrigena, Mallocybe
terrigena, Mallocybe
terrigena, Pholiota
terrigena, Rhizoctonia
terrigena, Togaria
terrigenus, Cejpomyces
terrigenus, Thanatephorus
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tes

tesselatum, Leccinum
tessellatum, Leccinum
tessellatus, Boletus
tessulatum, Leccinum
tessulatus, Ceraceomyces
testaceogilva, Tomentella
testaceoscabrum, Leccinum
testaceum, Entoloma
testaceum, Entoloma cetratum var.
tet

tetrasporum, Entoloma neglectum var.
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tęc

tęczowy, zasłonak
tęg

tęgoskór
tęgoskórowate
tęgoskórowy, borowikowiec
tęgoskórowy, podgrzybek
tęp

tępa, odnożyca
tęporozwierkowa, szyszkówka
tępowierzchołkowa, koralówka
tępozarodnikowy, pajęczynowiec
tępy, zasłonak
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tha

thalassinum, Leccinum
thalassinum, Leccinum variicolor var.
thalassinus, Boletus
the

thejogalus, Lactarius
thejogalus, Lactarius
theleboloides, Cheilymenia
Thelephora
Thelephoraceae
Thelephorales
thelephorea, Tulasnella
theobrominum, Hebeloma
tho

Thomsona, łuskowiec
thomsonii, Pluteus
thomsonii, Pluteus
thonsoni, Pluteus
thornii, Hohenbuehelia
thr

thrausta, Ramalina
thrausta, Stropharia
thu

thuretiana, Exidia
thy

thysanophora, Lecanora
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tib

tibia, Hyphoderma
tibiicystidiatum, Entoloma
tibiicystis, Galerina
tic

ticinense, Hypoxylon
tig

tigrinella, Coprinopsis
tigrinellus, Coprinus
tigrinus, Lentinus
tigrinus, Panus
til

tiliacea, Encoelia
tin

tintinabulum, Mycena
tintinnabulum, Mycena
tit

titubans, Bolbitius
tja

tjallingiorum, Entoloma
tjallingiorum, Inocybe
tjallingiorum, Leptonia
tłu

tłuczkowaty, małozorek
tłustawy, łuskwiak
tłusty, zasłonak
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
toc

tocznikowate
tocznikowce
tod

todei, Typhula
tof

tofaceus, Aureonarius
tofaceus, Cortinarius
tofaceus, Gomphos
tog

togularis, Pholiota
tom

tomaculum, Tulasnella
Tomentella
tomentella, Lepiota
Tomentellopsis
tomentellus, Hymenogaster
tomentosa, Bovista
tomentosa, Coltricia
tomentosa, Lepista
tomentosa, Onnia
tomentosum, Hebeloma
tomentosum, Hebeloma sacchariolens var.
tomentosum, Stereocaulon
tomentosus, Inonotus
tomentosus, Mucronoporus
tomentosus, Phellodon
ton

tongleti, Acarospora
top

tophaceus, Cortinarius
topolowa, fasolnica
topolowa, gąska
topolowa, kruchaweczka
topolowa, kruchopieczarka
topolowa, misecznica
topolowa, płomiennica
topolowa, włośnianka
topolowy, boczniak
topolowy, czyreń
topolowy, koźlarz
topolowy, łuskwiak
topolowy, napień
topolowy, podgrzybek
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tor

torbiasta, dołczanka
torfiasta, dzwonkówka
torfowa, łysiczka
torfowcolubna, grzybówka
torfowcolubny, gołąbek
torfowcowa, czareczka
torfowcowa, dzwonkówka
torfowcowa, hełmówka
torfowcowa, kruchaweczka
torfowcowa, maślanka
torfowcowa, pępowniczka
torfowcowa, pępówka
torfowcowy, błończyk
torfowcowy, goździeniec
torfowcowy, mleczaj
torfowiskowa, dzwonkówka
torfowiskowa, grzybówka
torfowiskowa, łysiczka
torfowiskowa, opieńka
torfowiskowa, podopieńka
torfowiskowa, wilgotnica
torfowiskowy, kępkowiec
torfowiskowy, łysak
torfowiskowy, popielatek
torfowiskowy, strzępiak
torfowiskowy, ziemiozorek
torfowy, łuskwiak
torfowy, mleczaj
torfowy, zasłonak
torminosus, Lactarius
tornata, Clitocybe
torosus, Boletus
torosus, Imperator
torpens, Psathyrella
torquata, Lecanora
torquata, Peniophorella
torquescens, Marasmius
torrentis, Scutellinia
tortilis, Laccaria
tortuosa, Hydrocybe
tortuosus, Cortinarius
tortus, Cerinomyces
tortus, Dacrymyces
torulosa, Fuscoporia
torulosa, Russula
torulosa, Russula queletii var.
torulosus, Lentinus
torulosus, Panus
torulosus, Phellinus
torva, Hydrocybe
torva, Telamonia
torvus, Cortinarius
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tra

trabeum, Gloeophyllum
trabinellum, Calicium
trabutii, Gautieria
trabutii, Hymenogaster
trachona, Bacidia
trachycarpa, Lamprospora
trachycarpa, Plicaria
trachyspora, Lindtneria
trachyspora, Phlebiella
traganum, Inoloma
traganum, Phlegmacium
traganus, Cortinarius
Trametes
tranowy, kępkowiec
transcendens, Lecanora
transforme, Lyophyllum
transitoria, Inocybe
translucens, Phaeotremella
translucens, Pseudostypella
translucens, Sirotrema
translucens, Tremella
transmutans, Parmastomyces
trapezowozarodnikowy, strzępiak
trawiarka, kropnica
trawiasta, grzybówka
trawnikowa, ciemnobiałka
trawolubna, pałecznica
trawowa, białogrzybówka
trawowa, ciżmóweczka
trawowa, pałecznica
trawowa, twardziaczek trójbarwny odm.
trawowy, skrętolepek
trawowy, twardziaczek
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
trą

trąbka
trąbkowata, kieliszkówka
trąbkowy, pieprznik
tre

Trechispora
trechispora, Inocybe
trechispora, Scutellinia
trechispora, Scutellinia
Trechisporales
Tremella
Tremellaceae
Tremellales
tremelloidea, Lilaceophlebia
tremelloidea, Peniophora
tremelloidea, Phlebia
tremelloides, Tulasnella
Tremellomycetes
tremellosa, Phlebia
tremellosus, Merulius
tremula, Hohenbuehelia
tremulae, Marasmius
tremulae, Ochroporus
tremulae, Phellinus
tremulus, Pleurotus
trepida, Psathyrella
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tri

tribacia, Physcia
Trichaptum
Trichoglossum
Tricholoma
tricholoma, Ripartites
Tricholomataceae
Tricholomopsis
Trichophaea
trichophora, Ustilago
trichotis, Resupinatus
trichotis, Resupinatus applicatus var.
tricolor, Daedaleopsis
tricolor, Inocybe
tricolor, Inocybe corydalina var.
tricolor, Marasmiellus
tridentinus, Suillus
trifolii, Typhula
trifoliorum, Sclerotinia
triformis, Cortinarius
trigonospora, Arrhenia
trigonospora, Omphalina
trigonosporum, Lyophyllum
triplex, Coprinus
triplex, Geastrum
triqueter, Inonotus
triqueter, Inonotus
triqueter, Mucronoporus circinatus var.
triqueter, Mucronoporus tomentosus var.
triquetra, Onnia
triscopa, Galerina
trispora, Coprinopsis
trisporus, Coprinus
trista, Hygrocybe
triste, Paraeccilia
triste, Tricholoma
triste, Tricholoma myomyces var.
tristicula, Agonimia
tristis, Eccilia
tristis, Hyporrhodius
tristis, Inocybe
tristis, Polyozellus
tristis, Pseudotomentella
tristis, Rhodophyllus
tritici, Marasmius
triumphans, Cortinarius
triumphans, Phlegmacium
triviale, Myxacium
trivialis, Cortinarius
trivialis, Cortinarius collinitus var.
trivialis, Lactarius
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tro

trocinowaty, chrobotek
trocinowy, drobnołuszczak
trocinowy, łuskowiec
trocinowy, płomienniczek
trogii, Coriolopsis
trogii, Funalia
trogii, Podofomes
trogii, Trametes
Trogiusza, brunatka
tropikalny, żółtoporek
tró

trójbarwna, gmatwica
trójbarwny, białokrowiak
trójbarwny, twardziaczek
trójbarwny, zasłonak
trójkątnosercowatozarodnikowa, pałecznica
trójkątnozarodnikowy, kępkowiec
trójzarodnikowy, czernidłak
trókątnozarodnikowa, pępówka
trókątnozarodnikowy, języczek
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tru

trufla
truflica
truflowate
trująca, dzwonkówka
trująca, łysiczka
trulliformis, Clitocybe
trulliformis, Infundibulicybe
trulliformis, Spodocybe
truncata, Exidia
truncata, Rhodocybe
truncata, Rhodocybe
truncatum, Hebeloma
truncatus, Clavariadelphus
truncatus, Xerocomellus
truncatus, Xerocomus
truncatus, Xerocomus chrysenteron f.
truncicola, Clitocybe
truncorum, Coprinellus
truncorum, Coprinus
truncorum, Vibrissea
trw

trwała, stułka
trwała, szkieletnica
trwała, wilgotnica
trwałoporka
try

trydencki, maślak
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
trz

trzcinnikowa, osutka
trzcinowa, grzybówka
trzcinowy, twardzioszek
trzęsak
trzęsak
trzęsak
trzęsakowate
trzęsakowaty, strocznik
trzęsakowaty, żylak
trzęsakowce
trzęsawiskowy, zasłonak
trzoneczkowa, kisielnica
trzoneczkowy, kisielec
trzonkowy, łycznik
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tsu

tsugae, Hyphoderma
tsugae, Peniophorella
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tub

tubaeformis, Cantharellus
tubaeformis, Cantharellus infundibuliformis var.
tubaeformis, Craterellus
Tubaria
tubaria, Dermocybe
tubarioides, Mycena
tubarius, Cortinarius
Tuber
Tuberaceae
tuberaster, Polyporus
tuberculata, Efibula
tuberculata, Hyphodontia
tuberculata, Phanerochaete
tuberculata, Phlebia
tuberculata, Stereophlebia
tuberculatus, Xylodon
tuberculosa, Pachykytospora
tuberculosa, Pholiota
tuberculosa, Pleuroflammula
tuberculosus, Haploporus
tuberculosus, Phellinus
tuberiformis, Melanogaster
tuberosa, Collybia
tuberosa, Coprinopsis
tuberosa, Dumontinia
tuberosa, Sclerotinia
tuberosa, Whetzelinia
tuberosus, Coprinus
tubiformis, Cantharellus
Tubulicrinaceae
Tubulicrinis
tubulina, Camarops
tubulosa, Hypogymnia
tubulosus, Vulpicida
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tul

tulasnei, Hydnotrya
tulasnei, Podosordaria
tulasnei, Tulasnella
Tulasnella
tulasnelloidea, Phlebiella
tulasnelloidea, Phlebiella
tulasnelloidea, Xenasmatella
tulasnelloideum, Xenasma
Tulosesus
Tulostoma
tum

tumefaciens, Christiansenia
tumefaciens, Syzygospora
tumidula, Arthonia
tumidum, Tricholoma
tumidus, Coccomyces
tun

tundrae, Leccinum scabrum ssp.
tunicatum, Geastrum
tuo

tuomikoskii, Cystoderma
tuomikoskii, Otidea
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tur

turbida, Entocybe
turbidum, Entoloma
turbidus, Rhodophyllus
turbinatus, Cortinarius
turci, Entoloma
turci, Rhodophyllus
turci, Russula
turecki, gołąbek
turficola, Psilocybe
turgida, Cladonia
turgidoides, Cortinarius
turgidus, Cortinarius
turki
turneri, Calvatia
turneri, Lycoperdon
turniowa, misecznica
turniowa, włostka
turpis, Lactarius
turunda, Hygrocybe
turzycowa, osutka
turzycowy, ciemnoboczniak
turzycowy, twardzioszek
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
twa

twarda, widłoszczetka
twardawy, muchomor
twardnicowate
twardoporek
twardoskórkowy, podblaszek
twardoskórzak
twardotrzonowa, kruchaweczka
twardotrzonowy, czernidłak
twardówka
twardziaczek
twardziak
twardzioszek
twardzioszek
twardzioszkowate
twardzioszkowaty, łysostopek
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tas · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to tor · tr trą tri tro tru trz · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tyg

tygrysi, twardziak
tygrysia, gąska
tygrysowata, gąska
tygrysowy, twardziak
tyl

tylicolor, Lyophyllum
tylicolor, Sagaranella
tylicolor, Tephrocybe
Tylosporaceae
tym

Tympanidaceae
typ

typhae, Candolleomyces
typhae, Epithele
typhae, Psathyrella
typhina, Epichloe
typhinum, Lophodermium
Typhula
Typhulaceae
typhuloides, Eocronartium
typhuloides, Helicobasidium
typhuloides, Pistillaria
typowa, buławka rurkowata odmiana
typowa, czubajka czerwieniejąca odmiana
typowy, zasłonak fioletowy
tyr

Tyromyces